Poten ialul turistic natural
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

POTEN ŢIALUL TURISTIC NATURAL PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POTEN ŢIALUL TURISTIC NATURAL. POTENŢIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI POTENŢIALUL TURISTIC AL CLIMEI POTENŢIALUL TURISTIC AL HIDROSFEREI POTENŢIALULTURISTIC AL VEGETAŢIEI ŞI AL FAUNEI. POTENŢIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI. SCOPUL LECŢIEI : SĂ ÎNVĂŢĂM CARE E IMPORTANŢA RELIEFULUI PENTRU TURISM

Download Presentation

POTEN ŢIALUL TURISTIC NATURAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL

POTENŢIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI

POTENŢIALUL TURISTIC AL CLIMEI

POTENŢIALUL TURISTIC AL HIDROSFEREI

POTENŢIALULTURISTIC AL VEGETAŢIEI ŞI AL FAUNEI


POTENŢIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI

SCOPUL LECŢIEI: SĂ ÎNVĂŢĂM CARE E IMPORTANŢA RELIEFULUI PENTRU TURISM

COMPTENŢE:

 • UTILIZAREA CORECTĂ A TERMENILOR SPECIFICI

 • CITIREA ŞI INTERPRETAREA INFORMAŢIILOR GRAFICE ŞI CARTOGRAFICE

 • ANALIZA RELIEFULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL POTENŢIALULUI TURISTIC


RELIEFUL

 • ESTE CEA MAI BOGATĂ ŞI VARIATĂ RESURSĂ ATRCTIVĂ A TERREI

 • ESTE “COLOANA VERTEBRALĂ” A ORICĂRUI PEISJ

 • IMPORTANŢA RELIEFULUI PENTRU TURISM ESTE ILUSTRATĂ ŞI PRIN VARIETATEA REMARCABILĂ A FORMELOR (ATÂT LA NIVEL INDIVIDUAL CÂT ŞI CA ASOCIERI PEISAGISTICE)


ABRUPTURILE

 • SUNT OBIECTIVE TURISTICE ATRACTIVE PRIN ETALAREA PE VERTICLĂ A VERSANŢILOR, PRIN MĂTEŢIA ŞI GRANDOAREA LOR

 • ELE ÎNTRERUP BRUSC O CONTINUITATE, DEVENIND UN OBSTACOL IN CALEA PRIVIRILOR

 • ATRACTIVE SUNT ATÂT ABRUPTURILE DIN ZONELE MONTANE, CÂT ŞI ABRUPTURILE UNOR MASIVE IZOLATE CU STATUT DE INSELBERGURI CE APAR BRUSC ÎN SUPRAFEŢE APLATIZATE


ABRUPTURILE

 • INTEGRAREA ABRUPTURILOR ÎN CIRCUITELE TURISTICE SE REALIZEAZĂ DIFERENŢIAT ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIA LOR ÎN CADRUL AREALULUI TURISTIC, DE POTENŢIALUL ATRACTIV, INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ ETC.

 • ÎN AFARA ALPINIŞTILOR, ZESTREA ATRACTIVĂ A ABRUPTURILOR ESTE APRECIATĂ PRIN CONTEMPLARE DE LA DISTANŢĂ ŞI MAI PUŢIN PRIN PERCEPŢIE DIRECTĂ (PARCURGEREA LOR)


INSELBERG ÎN MADAGASCAR


INSELBERG ÎN AUSTRALIA


CRESTELE ŞI PISCURILE MUNTOASE

 • SUNT LINII ŞI PUNCTE DE INTERSECŢIE A UNOR VERSANŢI

 • CU CÂT PISCURILE SUNT MAI ÎNALTE ŞI MAI IZOLATE ATRAG MAI MULT ATENŢIA TURIŞTILOR

 • ASCENSIUNEA PE UN ASTFEL DE PISC OFERA O PANORAMĂ DEOSIBITĂ ASUPRA REGIUNILOR INCONJURĂTOARE, INSUFLÂND OMULUI SENTIMENTE ÎNĂLŢĂTOARE, DE SATISFACŢIE SUFLETESCĂ


CRESTELE ŞI PISCURILE MUNTOASE

 • UNEORI ASTFEL DE PISCURI AU FOST ALESE PENTRU CONSTRUIREA UNOR CASTELE SAU MĂNASTIRI (Monte Casino, San Marino, Meteora)

 • CRESTELE ŞI PISCURILE DEVIN OBIECTIVE TURISTICE DE SINE STĂTĂTOARE ÎN CONTEXTUL UNUI RELIEF LIMITROF UNIFORM, CU LINII DOMOALE (EX. Creasta Cocoşuşui din M-ţii Gutâi domină un peisj de platouri şi măguri vulcanice de mică altitudine)


Creasta Cocoşului - M-ţii Gutâi


METEORA - GRECIA


METEORA


SAN MARINO


EVEREST- HIMALAYA


PASURILE ŞI TRECĂTORILE

 • AU UN ROL DECISIV ÎN CONCENTRAREA FLUXURILOR DE TURIŞTI; ACEASTĂ CONCENTRARE NU E DATĂ DE POTENŢIALUL RECREATIV, CI DE FACILITĂŢILE ACORDATE ACCESULUI DINTR-O REGIUNE ÎN ALTA (AU ROL FUNCŢIONAL)

 • FACILITAREA ACCESULUI A DETERMINAT AMPLASAREA ÎN ACESTE ZONE A CĂILOR FERATE ŞI ŞOSELELOR

 • CUNOSCUTE ÎN CONTEXTUL TURISMULUI EUROPEAN SUNT PASURILE DIN ALPI (ST. BERNARD, SIMPLON, BRENNER) SAU CARPAŢI (TIHUŢA, PREDEAL)

 • TRECĂTORILE SE SUPRAPUN SECTOARELOR DE ÎNGUSTARE HIDROLOGICĂ (CHEI, DEFILEE) ; ÎN CARPAŢI AVEM NUMEROASE TRECĂTORI ÎN LUNGUL Oltului, Jiului, Crişului Repede etc.


PASUL SIMPLON


ŞOSEA SPRE PASUL ST. BERNARD


PASUL PRISLOP


TRECĂTOAREA TURNU ROŞU acuarelă de Miklos Barabas


CHEI, DEFILEE, CANIOANE

 • SUNT ATRACTIVE PRIN INEDITUL LOR, PRIN SĂLBĂTICIA LOR, PRIN ASPECTUL DEOSEVIT DAT DE INGUSTAREA VĂII ŞI DE VERSANŢII ABRUPŢI FOARTE APROPIAŢI

 • CANIOANELE SUNT FOARTE SPECTACULOASE PRIN FAPTUL CA AU ADĂNCIMI SI LUNGIMI FOARTE MARI


CANIONUL COLORADO


BRYCE CANYON

GLEN CANYON


RELIEFUL CARSTIC

 • CELE MAI ATRACTIVE SUNT PEŞTERILE CU TOATE CONCREŢIUNILE (DRAPERII, STALCTITE, STALAGMITE, COLOANE, GURURI, ETC)

 • ÎN UNELE PEŞERI EXISTĂ DEPOZITE DE GHEŢĂ (Focul Viu, Scărişoara)

 • EXISTĂ FENOMENE CARSTICE ŞI PE ALTE ROCI ÎN AFARĂ DE CALCARE CA DE EX. PE SARE, GIPS


PAMUKKALE - TURCIA


PAMUKKALE


PŞTERA FOCUL VIU


SCĂRIŞOARA


MUNTELE DE SARE – SLĂNIC PRAHOVA


CARST ÎN SARE


STÂNCI CU FORME DEOSEBITE

 • ATRAG PRIN INEDITUL LOR, PRIN ASPECTUL LOR DEOSEBIT, PRIN LEGENDELE CE SE NASC PORNIND DE LA FORMA LOR


BABELE – MUNŢII BUCEGI


SFINXUL – MUNŢII BUCEGI


CAPADOCIA - TURCIA


CAPADOCIA


TROVANŢI – SUBCARPAŢII OLTENIEI (COSTEŞTI)


TROVANT


SFÂRŞITUL PRIMEI PĂRŢI

Realizat de prof. ZAMFIRA FLORENTINA

GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA CONSTANTA


 • Login