slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR EDAFSKI FAKTOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR EDAFSKI FAKTOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 483 Views
 • Uploaded on

ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR EDAFSKI FAKTOR. ZEMLJIŠTE kao kompleks ekoloških faktora. Zemljište čini tanak površinski sloj Zemljine kore ili litosfere kao spolj aš njeg omotača zemlje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR EDAFSKI FAKTOR ' - vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ZEMLJIŠTE

kao kompleks ekoloških faktora

Zemljište čini tanak površinski slojZemljine kore ili litosfere kaospoljašnjeg omotača zemlje

• Zemljište deluje kao kompleksekoloških faktora na sveorganizme koji se nalaze na ili u njemu, s obzirom da uticaji dolazekako od njegove abiotičke(stena,minerali, voda i vazduh uzemljištu ), tako i od biotičke (mikro- i makroorganizmi ili

određeni biljni delovi) komponente.

• Zbog toga ono predstavlja složen

ekološki faktor, označen kao

edafski ekološki faktor

slide3

TIPOVI ZEMLJIŠTA

Postoje različite klasifikacije zemljišta: prema mehaničkom sastavu,prema hemijskom sastavu, prema geografskoj distribuciji...

Za objašnjavanje vezanosti biljaka za odredjeni tip zemljištanajčešće se koristi klasifikacija prema geografskoj distribuciji.

slide4

Zemljište

Zemljište svojim fizičkim, hemijskim i biološkim sastavom određuje intenzitet sinteze organske materije - fotosintezu, kao i razgradnju organske materije.

Od prirode zemljišta direktno zavisi intenzitet kruženja materije u ekoistemu.

Zemljište je i stanište za milone različitih vrsta organizama. Svuda gde se na površini litosfere javljaju organizmi, postoji i zemljište. Tamo gde nema živih bića, nema ni uslova za razvoj zemljišta.

slide5

Ekološke grupe biljaka u okviru karakterističnih

pedobioma

 • hazmofite
 • • litofite
 • • halofite
 • • psamofite
 • • oksilofite

Hazmofite

Ramonda nathaliae

- razvijaju se na kompaktnojkamenitoj podlozi ili uudubljenjima i pukotinamastena, na policama stenovitihodseka(gr. hasma- pukotina, usek,ponor)

- veoma zadebljali korenovi ikseromorfna građa

slide6

Litofite

Na stenama žive uglavnombakterije, lišajevi i neke mahovine.

Ovi organizmi zadržavajuvodu na samoj steni, a često

i izlučuju neke kiseline kojeprodiru u kamenitu podlogu

čime doprinosi bržemrazaranju čvrste stene.

slide7

Ekofiziološke odlike biljaka na staništima sa različitim

uslovima mineralnog režima

• kalcikolne ili kalcifilne

• kalcifugne ili silicifilne

• serpentinofite

• metalofite

• nitrofilne

• halofite

slide8

Kalcikolne ili kalcifilne biljke

Adaptirane na bazična zemljišta,

bogata kalcijumom.

Krečnjačko zemljište je dobropropustljivo za vodu, pa je zbog

toga toplo, suvo i dobro aerisano.

U prisustvu kalcijuma seobrazuje stabilniji humusneutralne reakcije i povećava seopšta puferska sposobnostzemljišnog rastvora.

slide9

Biljke krečnjačkih zemljišta-kalcikolne

• kalcikolne biljke sadrže velikukoličinu intracelularnog kalcijuma iveliku količinu jabučne kiselinekoja održava intracelularnuravnotežu

• povećana količina Ca omogućava

bolju absorpciju nekih drugih

elemenata (P, Fe)

• strukturne adaptacije (transportne

ćelije, korenske dlačice)

• familije: Brassicaceae, Fabaceae,

Geraniaceae, Euphorbiaceae,

Crassulaceae

slide10

Kalcifugne ili silicifilne biljke

• naseljavaju silikatna i drugazemljišta koja sadrže veomamale koncentracije Ca ili gauopšte nema i takvo zemljišteje zbijeno, vlažno ihladno,kisele reakcije

• velika koncentracija teških metala

• adaptacije: kristalne druze irafidi, formiranje kompleksasa štetnim metalima

• familije: Polygonaceae,

Chenopodiaceae, Lamiaceae,

Caryophyllaceae

slide11

Biljke sa serpentinitskih zemljišta- serpentinofite

• to je zemljište koje se razvija na magmatskoj steni, bogatoj Mg,Fe, Cr, Ni, ultrabazične reakcije

• “serpentinitski sindrom”

• slaba razgranatost

• beličasto-glatko-sjajna površinalistova

• redukcija veličine nadzemnog dela

• snažno razvijen korenov sistem

• skleromorfni, sitni listovi, glatki iliobrasli dlakama

slide12

Metalofite

 • na zemljištima koja se razvijaju iznad rudnih ležišta, odnosno na matičnoj steni bogatoj teškimmetalima (Zn, Pb, Ni, Cr i dr.)
 • • ovi elementi su štetni za biljke
 • • Kako biljke rešavaju ovaj problem?
 • ograničavaju uzimanje ipropustljivost teških metala
 • - imobilišu veće količine jona teških
 • metala
 • izdvajaju apsorbovane teškemetale
 • - aktivnim transportom premeštaju ili
 • izlučuju teške metale
slide13

Biljke na zemljištima bogatim organskim otpadom

• na đubrištima, oko naselja, često ihnazivaju i nitrofilnim biljkama zbogpovećane koncentracije nitrata natakvim zemljištima,

• to su vrste rodova Chenopodium ,Atriplex, Amaranthus, Cirsium,Carduus, Rumex, Papaver, Consolida

• na poljoprivrednim plantažama, uzgajene biljke javljaju se segetalnikorovi, njihovo rasejavanje jeomogućio čovek

Consolida orientalis

Papaver rhoeas

slide14

Halofite

Tri osnovna tipa slanih i zaslanjenih zemljišta su:

1) solončak

2) solonjec

3) Solođ

Halofite mogu biti:

• euhalofite

• halomezofite

• halokserofite

Lalinačka slatina

• Halofite regulišu količinu soli u svom

organizmu na sledeći način:

• sukulentnošću (bubrenje koloida,nakupljanje vode)

• izlučivanjem ili eliminacijom viška soli Camphorosma monspeliaca(“slane žlezde”- krinohalofite,“granopad”)

• isključivanjem određenih jona iz daljegtransporta (debelozidne ćelijeparenhima korena)

• redistribucijom

• familije: Chenopodiaceae,Plumbaginaceae, Frankeniaceae,Tamaricaceae

slide15

Psamofite

• (gr. psamos- pesak)

• brzi rast i razgranavanjenadzemnih izdanaka

• razvoj snažnih i dubokihkorenova

• brzo diferenciranje adventivnih

korenova u horizontalnom ivertikalnom pravcu

• puzeće- uspravni habitus

• kseromorfna građa

• posebno prilagođeni plodovi

ad