Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice - PowerPoint PPT Presentation

Základní škola a mateřská škola
Download
1 / 8

  • 51 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Chemie pro 8.ročník - Chemie jako přírodní věda

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Milovice,

Školská 112, 28923 Milovice

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Šablona číslo: III/2

Název: Chemie pro 8.ročník - Chemie jako přírodní věda

Anotace: Materiál vymezuje základní pojmy z předmětu chemie,uvádí stručný nástin historie rozvoje chemie

a vysvětluje pojem chemický děj.

Autor: Mgr . Pavla Vojtková

Datum vytvoření DUM: 4.9.2011

Jazyk: čeština

Ročník: VIII.

 Předmět: Chemie

 Očekávaný výstup: Žáci se orientují v přírodních vědách a dokážou rozpoznat chemické děje.

 Klíčová slova: chemie,chemický děj,historie chemie

Druh učebního materiálu: interaktivní prezentace 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Vojtková.Dostupné z www.zsmilovice.cz OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Chemie jako p rodn v da

Chemie jako přírodní věda

Chemie součást každodenního života

1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Vojtková.Dostupné z www.zsmilovice.cz OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.


P klady chemick ch d j

Příklady chemických dějů

Grilování masa

Růst rostlin

Čištění vody

Výroba pleťových krémů, parfémů, papírů, počítačové techniky

Ohňostroj

Svařování

Láska

3

5

2

4

6


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

BIOLOGIE

studuje organismy, jejich látkové složení a životní pochody, při kterých probíhají chemické děje

FYZIKA

fyzikální děje, kdy probíhají změny těles, ale nevznikají látky jiné

CHEMIE vlastnosti a přeměny látek

7


Historie chemie

Historie Chemie

  • Pravěk – OHEŇ

  • 4000 let př.n.l - Starověký Egypt –MUMIE

  • 4.–17. století – Alchymie – VÝROBA ZLATA, ELIXÍR MLÁDÍ


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

Pamatuj si!!!

Chemie - přírodní věda, která se zabývá složením, vlastnostmi látek a chemickými ději.

Chemický děj - probíhá při přeměně výchozích látek v jiné látky.


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

Použitá literatura:

1 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pd školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chemie&ctt=1#ai:MP900390125|mt:2|

2 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pod školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=l%C3%A1ska&ctt=1#ai:MP900430977|mt:2|

3 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pod školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=grilov%C3%A1n%C3%AD&ctt=1#ai:MP900422136|mt:2|

4 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pod školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=oh%C5%88ostroj&ctt=1#ai:MP900400716|mt:2|

5 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pod školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kosmetika&ctt=1#ai:MP900337413|mt:2|

6 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pod školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dnice&ctt=1#ai:MP900431802|mt:2|

7 - [cit.2011-10-29]. Dostupný pod školní licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chemie&ctt=1#ai:MP900400379|mt:2|

Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J.,: Základy praktické chemie 1 pro 8. ročník ZŠ. Fortuna, Praha, 1999, ISBN 80-7168-638-7, s. 7-8.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Vojtková.Dostupné z www.zsmilovice.cz OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

Děkuji za pozornost!

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Vojtková.Dostupné z www.zsmilovice.cz OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


  • Login