ראשי פרקים לדיון
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

ראשי פרקים לדיון בעקבות הסדנאות ביום ד 17.4.2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ראשי פרקים לדיון בעקבות הסדנאות ביום ד 17.4.2013. נושאים לדיון (Themes). ההיבטים הפדגוגים והתכניים שמזמנים הסרטים שימוש במתווים בתהליך למידה מווידאו אופני שימוש שונים בסרטים ללמידה של מורים והתמיכה הנדרשת (חומרים, הנחיה) תהליך ההנחיה של מורים (סוגיות בהכשרת מנחים ומנחי מנחים)

Download Presentation

ראשי פרקים לדיון בעקבות הסדנאות ביום ד 17.4.2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


17 4 2013

ראשי פרקים לדיון

בעקבות הסדנאות ביום ד 17.4.2013


Themes

נושאים לדיון (Themes)

 • ההיבטים הפדגוגים והתכניים שמזמנים הסרטים

 • שימוש במתווים בתהליך למידה מווידאו

 • אופני שימוש שונים בסרטים ללמידה של מורים והתמיכה הנדרשת (חומרים, הנחיה)

 • תהליך ההנחיה של מורים (סוגיות בהכשרת מנחים ומנחי מנחים)

 • נושאים נוספים:

 • היבטים טכנולוגיים

 • למידה ותהליכי הערכה

 • סוגי תוצרים ותיעודים שונים של מעשה ההוראה (לא רק ווידאו)


17 4 2013

ציר אורך: קישור להתנסויות הקודמות

 • באיזו מידה מה שחוויתם / ראיתם שונה ו/או דומה לגישות שהציגו דניאלסון ואטקינסון?  ממה נובעים ההבדלים?  מה היתרונות והחסרונות של הגישות השונות?

 • מה מתוך מה ששמעתם / ראיתם / חוויתם מתאים להקשרים בהם אתם עובדים?  מדוע?  אילו התאמות דרושות?


17 4 2013

נושאים לדיון

 • ההיבטים הפדגוגים והתוכניים שמזמנים הסרטים

 • מה הסוגיות והתכנים (בתחום הדעת) שהשיעורים בהם צפינו זימנו ויכלו לזמן ללמידת מורים?

 • מהם ההיבטים הפדגוגיים והדיסציפלינריים שבאו לידי ביטוי? מה יחסי הגומלין ביניהם?

 • מה מקומו של הידע הדיסציפלינרי וסוגי ידע אחרים בתהליך?


17 4 2013

נושאים לדיון

2. שימוש במתווים בתהליך למידה מווידאו

 • האם נעשה שימוש במתווים במהלך הסדנאות, אם לא, מה "בא במקום" בהובלת התהליך? יתרונות וחסרונות

 • אם כן, מה הסוגים השונים של מתווים?

 • סוגים נוספים? כמו MQI , כיצד ניתן לאפיין סוגים שונים (מבחינת המבנה, מבחינת דרכי העבודה)? מה הדילמות בבנייתם של מבנים?


Mathematicl quality instruction mqi http isites harvard edu icb icb do keyword mqi training

Mathematicl Quality Instruction- MQIhttp://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=mqi_training


Mqi 25 codes

MQI (25 codes)

 • Richness of the Mathematics: Richness includes attention to the meaning of mathematical facts and procedures and engagement with mathematical practices and language. 

 • Working with Students and Mathematics: This dimension captures whether teachers can “hear” and understand what students are saying, mathematically, and respond appropriately. 

 • Errors and Imprecision:  This dimension refers to mathematical errors and distortion of content by the teacher.

 • Student Participation in Meaning-Making and Reasoning: This dimension captures the ways in which students engage with mathematical content. Specifically: Students ask questions, provide mathematical explanations, cognitive requirement of tasks:

 • Classroom Work is Connected to Mathematics: This dimension captures whether classroom work has a mathematical point, or whether the bulk of instructional time is spent on activities that do not develop mathematical ideas


Potential uses of the mqi

Potential uses of the MQI

 • Teacher professional learning and study

  E.g., Lesson Study groups that use MQI to code instruction (Teachers can get dimension-specific information about their teaching )

 • Formal program evaluations

  E.g., Examine MQI scores in treatment vs. control groups

 • Formative feedback (dimension scores) to teachers


Regular and lite mqi

(regular and Lite) MQI

Each recorded lesson is divided into roughly equal-length (e.g., 5 or 7.5 minute) segments for scoring. Two raters independently give each segment a score for each of these five MQI elements. This allows the raters to accurately capture important events in the lesson as they occur. The raters also each give the whole lesson an overall MQI score.   

 • למשוב ולמידה צריכים את כל הכלי

 • להערכה מספיק טוב LITE


17 4 2013

נושאים לדיון

3. אופני שימוש שונים בסרטים ללמידה של מורים והתמיכה הנדרשת (חומרים, הנחיה)

 • מהם אופני שימוש שונים שניתן לעשות בסרטים אלה ללמידה של מורים? מה התרומה (והסיכונים) הייחודיים של ווידאו בדרכי שימוש שונות? כיצד ניתן לתמוך באופנים השונים של למידה?

 • מה למדנו על שיקולי הדעת בבחירת הסרטים והתאמתם להשגת מטרות שונות?


17 4 2013

נושאים לדיון

4. תהליך ההנחיה של מורים (סוגיות בהכשרת מנחים ומנחי מנחים)

 • מה היו אסטרטגיות ההנחיה?

 • מה היו שיקולי הדעת בבחירת דרכי ההנחיה וכיצד הן השפיעו על תהליך הלמידה?

 • מה ההשלכות לעבודה עם מורים?


17 4 2013

נושאים נוספים

 • ההיבטים הטכנולוגיים של השימוש בווידאו, לאן יכולים להוביל את השימוש בווידאו לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות? היבטים חדשים בשימוש בווידאו?

 • למידה ותהליכי הערכה

 • סוגי תוצרים ותיעודים שונים של מעשה ההוראה (לא רק ווידאו) (מה התיעודי השונים (records of practice) , מתי כדאי להשתמש בווידאו? מתי לא? מה הסיכונים של שימוש בווידאו?


 • Login