Det senmoderne samfund - PowerPoint PPT Presentation

Det senmoderne samfund
Download
1 / 12

 • 241 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Det senmoderne samfund. Sociologi. Det senmoderne samfund. P ost-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det moderne samfunds traditionelle værdier. Lars Qvortrup. Det hyperkomplekse samfund fx globale kommunikationsmuligheder

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Det senmoderne samfund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Det senmoderne samfund

Det senmoderne samfund

Sociologi


Det senmoderne samfund1

Det senmoderne samfund

 • Post-moderne eller post-industrielt samfund

 • En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det moderne samfunds traditionelle værdier


Lars qvortrup

Lars Qvortrup

 • Det hyperkomplekse samfund

  • fx globale kommunikationsmuligheder

 • Det polycentriske samfund

  • centerløst ikke antropocentrisk

 • Kompleksitetsreduktion

  • fx selektionsproces dvs. støjfilter


Anthony giddens radikalisering af moderniteten

Anthony Giddens:Radikalisering af moderniteten

 • Adskillelse af tid og rum

  • moderne teknologi fx skype

 • Udlejring af sociale funktioner

  • velfærdstatens institutioner fx folkeskolen

 • Afhængighed af abstrakte systemer

  • tillid til ekspertsystemer

 • Øget refleksivitet

  • aftraditionalisering af normer og værdier

 • Opløsning af traditionelle fællesskaber og forøget individualisering


Dobbelt socialisering

Dobbelt socialisering


Lars henrik schmidt

Lars Henrik Schmidt

 • Klassiske dannelsesproces

  • Fra individ til fællesskab

  • Fra det særlige til det almene

  • Horisontal selvoverkommelse

 • Senmoderne dannelsesproces

  • Fra fællesskab til individ

  • Fra det almene til det særlige

  • Vertikal selvoverskridelse


Ulrich beck risikosamfundet

Ulrich Beck: Risikosamfundet

 • Risikosamfundet producerer risici fx forurening og masseødelæggelsesvåben

 • Risikosamfundets fællesskaber er farefællesskaber fx global opvarmning

 • Den 3. industrielle revolution

  • fx forskel på ufaglærte og højtuddannede på servicesamfundets arbejdsmarkedet


4 udfordringer

4 udfordringer

 • Globalisering

  • fx dannelse af demokratiske institutioner på overnationalt plan, tæmme den globale kapitalisme, skabe større resurselighed i verden

 • Radikale individualisering

  • fx skabe sammenhængskraft og social samhørighed i samfundet

 • Globale miljøkrise

  • fx bremse forurening og rovdrift på naturresurserne


Senmodernitetens centrale tendenser brud eller kontinuitet

Senmodernitetens centrale tendenser – brud eller kontinuitet


Zygmunt bauman

Zygmunt Bauman

 • Atomiseret samfund

  • Samfund med så vidtgående individualisering, at fællesskabsfølelser mangler

 • Atomiserede individ

  • Individ med følelsen af at være sit eget center og kun have øje for sit eget projekt

  • Medfører et opsplittet samfund


Thomas ziehe det senmoderne samfund

Thomas Ziehe: Det senmoderne samfund

 • Den traditionelle bevidsthed (førmoderne)

 • Den kontra-traditionelle bevidsthed (moderne)

 • Den post-traditionelle bevidsthed (senmoderne)

 • Senmoderniteten medfører tre væsentlige ændringer fx øget refleksivitet og individualitet


Kulturel fris ttelse

Kulturel frisættelse

 • Individet er frigjort fra traditionelle fællesskaber og normer

 • Aftraditionalisering er opløsningen af det traditionelle samfund (værdier og normer)


 • Login