Htekuuluvusfond
Download
1 / 11

Ühtekuuluvusfond - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Ühtekuuluvusfond. Keskkonnaministeerium Strateegia ja Investeeringute osak. ISPA Büroo Aivar Küttim. ISPA/Ühtekuuluvusfond. EL ühtse poliitika elluviimise instrument suunatud sihipärasele valdkondade arendamisele - eeldab strateegiliste arengu- ja tegevuskavadele tuginevaid projekte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ühtekuuluvusfond' - valmai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Htekuuluvusfond
Ühtekuuluvusfond

Keskkonnaministeerium

Strateegia ja Investeeringute osak.

ISPA Büroo

Aivar Küttim


Ispa htekuuluvusfond
ISPA/Ühtekuuluvusfond

 • EL ühtse poliitika elluviimise instrument

 • suunatud sihipärasele valdkondade arendamisele - eeldab strateegiliste arengu- ja tegevuskavadele tuginevaid projekte

 • kapitalimahukad infrastruktuuri investeeringud


Abim r kuni 75 erandina 85 min 5 mil eur el direktiivide t itmine vesi j tmed hk

abimäär kuni 75%, (erandina 85%)

min 5 mil. EUR

EL direktiivide täitmine (vesi, jäätmed,õhk)

ISPA


Ispa cf keskkonnastrateegia kuni 2006
ISPA/CF keskkonnastrateegia kuni 2006

 • Katab Liitumispartnerluse, RAK ja VVTK määratletud prioriteetseil aladel: vesi, jäätmed, õhk.

 • Lisanduvad looduskaitse, jääkreostuse likvideerimise ja veekogude kaitse projektid

 • Esitab prioriteetsete keskkonnainfrastruktuuriprojektide nimekirja ISPA kaasrahastamiseks


Htekuuluvusfond cohesion fund cf
Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund) CF

 • on kavandatud tugevdama EL majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning aitama vähem rikastel liikmesriikidel osaleda majandus- ja rahaliidus.

 • abimäär kuni 80% (erandina 85%).

 • Kuni 2006.a. keskkonnaprojektid 2,8 miljardit EEK

 • Projekt min 10 mil. EUR = 156 mil. EEK


Cf toetab keskkonnaprojekte mis
CF toetab keskkonnaprojekte, mis :

 • aitavad saavutada Ühenduse keskkonnapoliitika eesmärke (EL Direktiivid, riiklikud arengukavad) ;

 • säilitavad keskkonda, kaitsevad seda ja tõstavad selle kvaliteeti ;

 • kaitsevad inimese tervist ;

 • kindlustavad loodusressursside ettenägelikku ja ratsionaalset kasutamist ;

 • Kõik projektid peavad vastama asutamislepingu ja Ühenduse seadusandluse sätetele.


Ispa tehnilise abi projekti ldised lesanded 1
ISPA Tehnilise abi projekti üldised ülesanded 1

 • Üldine eesmärk:

  • lähtudes olemasolevatest kavadest, plaanidest ja uuringutest, määratleda investeerimisalased projektid/tegevused looduskaitse valdkonnas, mis on abikõlbulikud Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks

 • Konsultantide peamised ülesanded (kitsam eesmärk):

  • valmistada ette ja arutada partneritega läbi ettepanek erinevate LK vajaduste rühmitamiseks suure, CF tingimustele vastava koondprojekti (programmi) tarvis (vajadusel alamprojektidena vms) - projekti piiritlemine


Tehnilise abi projekti ldised lesanded 2
Tehnilise abi projekti üldised ülesanded 2

 • peale nn koondprojekti esialgset visandamist (piiritlemist) pakkuda välja projekti juhtimise ja järelevalve korraldus ning arutada see partneritega läbi

 • Tehnilise abi II etapp (projekti koostamine, hankedokumentatsioon)


 • J reldused htekuuluvusfondi raames 1
  Järeldused Ühtekuuluvusfondi raames 1

  • Tegevuste planeerimiseks Ühtekuuluvusfondi raames on eeltingimuseks paiknemine LK-alal või Natura 2000 alal. Tegevused võib jaotada sisuliselt kaheks:

   • Kaitsemeetmed

   • Loodusharidus

  • Oluline vastavate alusdokumentide olemasolu!


  J reldused htekuuluvusfondi raames 2
  Järeldused Ühtekuuluvusfondi raames 2

  • Kaitsemeetmed:

   • Infrastruktuuri arendamine (keskused, sh. vajalikud seadmed ja varustus, funktsioonid, õpperajad, vaatetornid vms.)

    • Looduse mitmekesisuse seire korraldamine ja vastava infosüsteemi loomine (IT-komponent, ekspertide koolitusprogrammid, andmebaasid)

  • Loodusharidus:

   • Infrastruktuuri arendamine (välibaasid, õppekeskused vms.).


  Kokkuv te
  Kokkuvõte

  • Looduskaitse arengukava/strateegia

  • Administratiivne jaotus (keskuste arv/paiknemine, funktsioonid, seosed loodusharidusega, jätkusuutlikkus)

  • Natura 2000 võrgustik

  • Elupaikade säilimise tagamiseks, koosluste taastamiseks vms. koostada vajalike tegevuste baasil lühikirjeldused (case by case lähenemine)

  • CF strateegia


  ad