8 MAYIS 2012, KONYA - PowerPoint PPT Presentation

8 mayis 2012 konya
Download
1 / 29

 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMLARI VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ. ELİF YILMAZ İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE SORUMLUSU. 8 MAYIS 2012, KONYA. SUNUM İÇERİĞİ. KSO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMLARI KSO İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

8 MAYIS 2012, KONYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


8 mayis 2012 konya

KALİTE YÖNETİMSİSTEMİ YAKLAŞIMLARI

VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ELİF YILMAZ

İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE SORUMLUSU

8 MAYIS 2012, KONYA


Sunum er

SUNUM İÇERİĞİ

 • KSO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMLARI

 • KSO İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

  • KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

  • MESLEK KOMİTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

  • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ


Kal te y net m s stem yakla imlarimiz

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMLARIMIZ

 • TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

 • EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

 • ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Efqm m kemmell k model

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

SONUÇLAR

GİRDİLER

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR

ÇALIŞANLAR

TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR

SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER

STRATEJİ

LİDERLİK

TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR

İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR %9

ÖĞRENME, YARATICILIK VE YENİLEŞİM


Tky n n temel kavramlari

TKY’NİN TEMEL KAVRAMLARI

 • Sonuç odaklılık

 • Müşteri odaklılık

 • İşbirlikleri geliştirme

 • Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı

 • Süreçler ve verilerle yönetim

 • Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

 • Liderlik ve amacın tutarlılığı

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk


8 mayis 2012 konya

KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ


Kurumsal r sk y net m s stem

KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

 • KSO’da Risk Nedir?

  • KSO’nun vizyonuna ulaşmasını engelleyecek gelecekteki olayları ve sonuçları çevreleyen belirsizliktir.

 • KSO Kurumsal Risk Yönetimi Süreci Alt Adımları

  • Risklerin Belirlenmesi

  • Risklerin Ölçülmesi

  • Risklerin ve Önlemlerin Raporlanması

  • Riskten Korunma

  • Gözden Geçirme ve İyileştirme


8 mayis 2012 konya

RİSKLERİN BELİRLENMESİ

 • Risklerin sınıflandırılması

 • Beyin fırtınası yöntemi ile risklerin belirlenmesi

 • Risklerin değerlendirilmesi


8 mayis 2012 konya

RİSK KATEGORİLERİ

Finansal Riskler

Finansal Olmayan Riskler

 • Nakit Para

 • Banka

 • Aidat gelirleri

 • Hizmet gelirleri

 • Oda Binası ve demirbaşlar

 • Strateji Riski

 • Pazar Riski

 • İmaj Riski

 • İnsan Kaynakları Riski

 • Yasal Risk

 • Teknolojik Risk

 • Operasyonel Risk


8 mayis 2012 konya

RİSK DEĞERLENDİRME

Olayın ortaya çıkma olasılığı (Olasılık)

Olayın etkileme derecesi

(Etki)

RİSK: OLASILIK x ETKİ


R sk dereceler

RİSK DERECELERİ

SONUÇ

OLASILIK


8 mayis 2012 konya

RİSK DEĞERLENDİRME

 • Sonucu 1,2,3,4,5,6 olanlar kabul edilebilir risklerdir ve acil tedbir gerektirmeyebilir.

 • 8,9,10,12,15 olanlar dikkate değer, 15,16,20,25 olanlar ise kabul edilemez risklerdir ve bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmelidir.

 • Ancak matriste kabul edilebilir olarak çıkan bir risk, yasal yükümlülük veya vizyon üzerinde etkisi (Şiddeti>2) var ise değerlendirmeye tabi tutulur.

 • Dikkate değer ve kabul edilemez riskler için mevcut performansı korumak üzere kontrol önlemleri alınır ve/veya performansın iyileştirilmesi için eylem planları yapılır.


8 mayis 2012 konya

RİSK DEĞERLENDİRME

 • KABUL EDİLEBİLİR RİSK

  Yasal gereklilikler ve Kurum Kültürü,misyon, vizyon, politika ve hedeflere göre taşıyabileceğimiz seviyeye kadar azaltılmış olan risktir. Risk Haritasında yeşil renkte bulunan risklerdir.

 • DİKKATE DEĞER RİSK

  Yasal gereklilikler ve Kurum Kültürü,misyon, vizyon, politika ve hedeflere göre, taşıyabilmek için belli seviyeye kadar azaltılması gereken risktir. Risk Haritasında, sarı renkli bölgede bulunan risklerdir.

 • KABUL EDİLEMEZ RİSK

  Yasal gereklilikler ve Kurum Kültürü,misyon, vizyon, politika ve hedeflere göre, taşınamayacak ve mutlaka belli seviyeye kadar azaltılması için acil önlem gereken risktir. Risk Haritasında, kırmızı renkli bölgede bulunan risklerdir.


8 mayis 2012 konya

RİSK DEĞERLENDİRME


8 mayis 2012 konya

KSO RİSK DEĞERLENDİRME FORMU


R skler n ncel klend r lmes

RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ


8 mayis 2012 konya

RİSKLERİN VE ÖNLEMLERİN RAPORLANMASI

 • Stratejik Planlama sonrası Risk Yönetim Ekibi tarafından oluşturulan Risk Değerlendirme Formu ve Risk Haritası Genel Sekreterliğe ve Yönetim Kuruluna sunulur.

 • Risk Haritasının Sarı (Dikkate Değer) ve Kırmızı (Kabul Edilemez) bölgelerinde yer alan mavi renkli (mevcut durum) riskler öncelikli risklerdir.

 • Bu risklerin pembe renkli (hedef) bölgelerde yer alması için olasılığı veya etkiyi düşürecek gerekli önleyici faaliyetler belirlenir.

 • Risk İyileştirme Tablosu ile tanımlanan önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesi, 3 aylık gözden geçirmeler ile takip edilir.


8 mayis 2012 konya

MESLEK KOMİTELERİNİN

ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN

YENİDEN YAPILANDIRILMASI


Meslek kom teler n n etk n ve ver ml ali masi n yen den yapilandirilmasi

MESLEK KOMİTELERİNİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • AMAÇ

  Meslek Komiteleri’nin etkin ve verimli çalışması ile KSO’nun yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun ve Meclis’in etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amaçlanmıştır. Böylece KSO organlarının uyum içinde çalışmasını sağlayarak, sanayicilerimize (üyelerimize) özellikle KOBİ’lerimize destek olarak, somut çıktılar elde edilmesiyle, rekabet güçlerini artırmaya yönelik yeniden bir yapılanma modeli öngörülmüştür.


Meslek kom teler n n etk n ve ver ml ali masi n yen den yapilandirilmasi1

MESLEK KOMİTELERİNİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Meslek Komiteleri İzleme ve Takip Komitesi (YK üyeleri)

 • Yeni işbirlikleri kurmak (komite üyeleri ile üyeler arasında)

 • Her mecliste 2 komitenin sunum yapması

 • Hedef: Meslek grubunun %10’unu ziyaret etmek

 • İki yönlü bilgi akışını artırmak (Grup üyeleri – MK üyeleri)

 • Odavizyon dergisinde Meslek Komiteleri tanıtımı

 • Meslek Komitesi Temsilciliği


8 mayis 2012 konya

ESKİ UYGULAMA

YENİ UYGULAMA

 • Görüş bildirme talebi ile kurum ve/veya kuruluşlardan gelen yazılar üzerine ilgili Meslek Komiteleri’nin gündemi oluşmakta idi.

 • Meslek Komite üyelerinden gelen bazı teklif ve öneriler üzerine de gündem oluşturulmakta idi.

 • Eski şekilde oluşturulan gündem maddeleri korunacak.

 • Yeni şekli ile gündem oluşturmada;

  a) Sanayicilerimizi yakından ilgilendiren güncel konular (Ekonomik gelişmeler, sanayicilerimiz ile ilgili çıkan kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar) hakkında gündem oluşturulacak

  b) Sektörel konularda, sorunların ve önerilerin yoğunluk kazanacağı gündem maddesi oluşturulacak.

  c) Odamızın etkinlikleri (Toplantı, Seminer, Proje, Dış Ülke Ziyaretleri vb.) hakkında Meslek Komitesi üyelerini bilgilendirmek üzere gündem maddesi oluşturulacak

  d) Yönetim Kurulu ve/veya Meclis toplantılarında sunum yapılacak konuların belirleneceği bir gündem maddesi oluşturulacak

  e) Meslek Komitesi toplantılarında alınan kararların süreçleri ve sonuçları hakkında bilgi alınacağı bir gündem maddesi oluşturulacak


Profesyonel kadronun yen den yapilanmadak yer ve g revler

PROFESYONEL KADRONUN YENİDEN YAPILANMADAKİ YERİ VE GÖREVLERİ

MESLEK KOMİTESİ TEMSİLCİLİĞİ

Çalışanlarımıza mevcut görevlerine ilave olarak uzmanlık alanlarına göre 29 Meslek komitesi paylaştırılmıştır.

MESLEK KOMİTESİ TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ

 • Meslek Komitesi Başkanı ile yeni şekilde öngörülen çerçevede, birlikte gündem maddelerini oluşturmak

 • Gündem maddeleri ile ilgili uzman çalışanımızın Meslek Komitesi toplantısına katılımını sağlamak

 • Alınan kararlar ile ilgili gerekli prosedürü tamamlamak

 • Alınan kararların ve/veya görüşlerin sonuçlarını takip etmek, temsilcisi olduğu Meslek Komitelerini bilgilendirmek ve raporlamak

 • Diğer Meslek Komite temsilcileri ile en az üç ayda bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmak


Meslek kom teler performans tak p emasi

MESLEKKOMİTELERİ PERFORMANS TAKİP ŞEMASI


8 mayis 2012 konya

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ


Kso performans y net m s rec

KSO PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ


Kso yetk nl k model

KSO YETKİNLİK MODELİ

FARK VE DEĞER YARATAN

ÖNCÜ VE ÖRNEK

YENİLİKÇİ VE VAZGEÇİLMEZ

BEKLENTİLERE ÖNEM VEREN


Performans g zden ge rme ve de erlend rme

PERFORMANS GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME

BİREYSEL HEDEFLER

YETKİNLİKLER

ÇALIŞMA GRUPLARI

AĞIRLIKLANDIRMA

GÖZDEN GEÇİRME / DEĞERLENDİRME

EĞİTİM YÖNETİMİ

ÜCRET YÖNETİMİ

KARİYER PLANLAMA

YEDEKLEME PLANLAMA


B reysel hedefler n de erlend r lmes

BİREYSEL HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


8 mayis 2012 konya

TEŞEKKÜRLER…


 • Login