Voor elkaar
Download
1 / 46

Voor elkaar?! - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Voor elkaar?!. Programma Visie MR Zorg Koffie Vragen. Visie “Samen bouwen aan een sterk fundament “. Didactisch pedagogische handelen Kwaliteit Communicatie Identiteit. Meervoudige Intelligentie. Braingym. Meerwerk. Coöperatief leren. Historie. Waarom??. Wie zijn wij?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Voor elkaar?!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Voor elkaar?!


 • Programma

  • Visie

  • MR

  • Zorg

  • Koffie

  • Vragen


Visie“Samen bouwen aan een sterk fundament “

 • Didactisch pedagogische handelen

 • Kwaliteit

 • Communicatie

 • Identiteit


Meervoudige Intelligentie

Braingym

Meerwerk

Coöperatief leren

Historie

Waarom??


Wie zijn wij?

Wat motiveert ons ?

Wat vragen de ouders van ons?

Wat is het beste voor kinderen?

Wat is ons kindbeeld?

Heden

Wat is het beste voor de school?


Heden

Historie

Toekomst


 • Gesprekken met collega’s over de historie en de visie

 • Conclusies:

 • Mooi verhaal

 • Goed om in je achterhoofd te houden

 • Komt niet overeen met de werkelijkheid

 • Opnieuw bekijken

voor elke school in Houten


 • Studieavond (1): “Iedereen de deur uit !!!”

 • Vrije keuze met kijkwijzers

  • Praathuis (Jenaplanconcept)

  • Werfklas (Antroposofisch concept)

  • De Plantage (Daltonconcept)

  • De Wissel (SBO)

  • De Aventurijn (Startende reguliere basisschool met vernieuwingsaspecten)


Kijkwijzers

Hoe gaat organisatorisch de stap van zelfstandig werken naar zelfstandig leren?Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen zorg en resultaatgerichtheid?Hoeveel moeite gaat het ons kosten om zo te werken?Hoe profileren zij zich in de wijk?Hoe wordt adaptief onderwijs ( competentie,relatie en autonomie ) vormgegeven?


Kijkwijzers

Hoe heeft het LVS vorm gekregen?Hoe is de doorgaande lijn?Welke vaardigheden moeten leerlingen en leerkrachten hebben voor het Dalton onderwijs?Wat zijn de eisen voor het Dalton onderwijs?Hoe worden de eisen gemeten?Hoe dichtbij staat het Dalton onderwijs bij de Zevensprong?Kunnen we onze methodes behouden?Wat zijn de criteria voor de nieuw aan te schaffen methodes?


 • Studiedag (2)

 • Presentaties (resultaten van kijkwijzers, laat zien wat relevant is voor de 7Sprong)

 • Concept of deelaspecten

 • Ordenen

 • Gewichten hangen

  • Samenwerking

  • Verantwoordelijkheid

  • Zelfstandigheid


Achterliggende conclusie:

Alle drie aspecten staan bij Dalton

Flink zijn: ons serieus de vraag stellen of we iets met Dalton willen. Zo ja, hoe diep?

Werkgroep (6 mensen): studiedag (3) voorbereiden.

(Samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid)


 • Rapportage (48 pagina’s)

 • Dalton op abstract niveau

 • Dalton op concreet niveau

 • Consequenties: besluitvorming, kwaliteit en praktische zaken (invallers, financiën, nascholing, stagiaires)


Studiedag (3)

Gekeken hoe Dalton de “influence” kan vertalen naar concreet handelen.

Wat doen we al en hoever staan we er vanaf?

Conclusie van het team:

“ We gaan staan voor Daltononderwijs”


 • Samenwerking

 • Zelfstandigheid

 • Verantwoordelijkheid

 • Differentiatie


 • Kwaliteit

 • Wat we doen moet zinvol zijn. Dat kun je alleen bepalen als er concrete doelen zijn en je deze systematisch meet.

 • Dit jaar een grote leesevaluatie

 • Toetsbeleid

 • Evaluatiebeleid


 • Communicatie

 • Specifiek: hoe brengen we informatie over naar elkaar?

 • Leerkracht naar leerling

 • Leerling naar leerkracht

 • Leerkracht naar leerkracht

 • Ouder naar leerkracht

 • Leerkracht naar ouder


Geweldloze communicatie

Snelle denker /extravert

Taakgericht

Mensgericht

Trage denker/ introvert


Identiteit

Geloven is een levenshouding. Daarbij gaat het erom dat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en gaan nadenken over de ‘diepere vragen in het leven’.

Verder vinden we het belangrijk dat in onze vieringen een directe link wordt gelegd met de zingeving van de vieringen. Dat betekent dat we de “christelijke feesten” nooit vieren zonder dat we de kinderen leren waarom we deze feesten vieren.


 • Procedure

 • MR (instemming oudergeleding en personeelsgeleding)

 • Bestuur

 • Directie


 • Overige zaken:

 • Studenten

 • 13 oktober: Hans Wenke


Medezeggenschapsraad

Erik Schouten


Agenda

MR en Oudervereniging

Wat doet de MR?

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Contact met de MR

Rol MR in visie op onderwijs

Leden van de MR


MR en Oudervereniging

 • De Oudervereniging organiseert allerlei schoolactiviteiten

 • De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school

  • Gemeenschappelijke MR (GMR) voor Katholieke Scholenstichting Fectio


Wat doet de MR?

Kijkt kritisch mee over schouder van directie

Geeft directie gevraagd en ongevraagd adviezen

Neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben


Bevoegdheden van de MR

 • Instemmingsrecht

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen

  • Vaststelling of wijziging van schoolwerkplan of leerplan

  • Vaststelling of wijziging van het schoolreglement

 • Adviesrecht

  • Verandering van de grondslag van de school

  • Fusie met een andere school

  • Beleid mbt aanstelling of ontslag van de schoolleiding

  • Regeling van de vakantie


Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Oudergeleding vertegenwoordigt ouders

Aangelegenheden die op iedereen betrekking hebben

Geen individuele situaties


Contact met de MR

 • Website Zevensprong

  • Agenda

  • Verslagen

 • Email: mr7sprong@hotmail.com

 • MR-leden aanwezig bij 10-minutengesprekken in de hal

 • U bent welkom bij de MR-vergadering

 • En natuurlijk zijn wij aanspreekbaar op school!


Rol MR in visie op onderwijs

 • Instemmingsrecht bij eventuele wijziging onderwijskundige doelstellingen

 • Input van ouders nodig!

  • Tijdens informatieavonden

  • Via email, telefoon, gesprek


MR leden

Leerkrachten

Peter Verheul Marlies Hellwich Ellen Arendonk

Ouders

Jos Brink Annette van BiezenErik Schouten


Zorg voor uw kind


Stap 1

signalering


Stap 2

analyse


Stap 2

analyse


Stap 3

diagnose


Stap 4

Uitvoering

HP


Stap 5

Evaluatie

HP


Stap 6

Externe

hulp


Stap 7

Zorgtoe-

wijzing


Stap 8

Verwijzing

SBAO, rec-

school


Pauzekoffie & thee


Voor elkaar?!Vragen


ad
 • Login