Voor elkaar
Download
1 / 46

Voor elkaar - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Voor elkaar?!. Programma Visie MR Zorg Koffie Vragen. Visie “Samen bouwen aan een sterk fundament “. Didactisch pedagogische handelen Kwaliteit Communicatie Identiteit. Meervoudige Intelligentie. Braingym. Meerwerk. Coöperatief leren. Historie. Waarom??. Wie zijn wij?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voor elkaar' - vallari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg


Visie samen bouwen aan een sterk fundament l.jpg

Visie“Samen bouwen aan een sterk fundament “

 • Didactisch pedagogische handelen

 • Kwaliteit

 • Communicatie

 • Identiteit


Slide5 l.jpg

Meervoudige Intelligentie

Braingym

Meerwerk

Coöperatief leren

Historie

Waarom??


Slide6 l.jpg

Wie zijn wij?

Wat motiveert ons ?

Wat vragen de ouders van ons?

Wat is het beste voor kinderen?

Wat is ons kindbeeld?

Heden

Wat is het beste voor de school?


Slide7 l.jpg

Heden

Historie

Toekomst


Slide8 l.jpg

voor elke school in Houten


Slide9 l.jpg

 • Studieavond (1): “Iedereen de deur uit !!!”

 • Vrije keuze met kijkwijzers

  • Praathuis (Jenaplanconcept)

  • Werfklas (Antroposofisch concept)

  • De Plantage (Daltonconcept)

  • De Wissel (SBO)

  • De Aventurijn (Startende reguliere basisschool met vernieuwingsaspecten)


Slide10 l.jpg

Kijkwijzers

Hoe gaat organisatorisch de stap van zelfstandig werken naar zelfstandig leren?Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen zorg en resultaatgerichtheid?Hoeveel moeite gaat het ons kosten om zo te werken?Hoe profileren zij zich in de wijk?Hoe wordt adaptief onderwijs ( competentie,relatie en autonomie ) vormgegeven?


Slide11 l.jpg

Kijkwijzers

Hoe heeft het LVS vorm gekregen?Hoe is de doorgaande lijn?Welke vaardigheden moeten leerlingen en leerkrachten hebben voor het Dalton onderwijs?Wat zijn de eisen voor het Dalton onderwijs?Hoe worden de eisen gemeten?Hoe dichtbij staat het Dalton onderwijs bij de Zevensprong?Kunnen we onze methodes behouden?Wat zijn de criteria voor de nieuw aan te schaffen methodes?


Slide12 l.jpg

 • Studiedag (2)

 • Presentaties (resultaten van kijkwijzers, laat zien wat relevant is voor de 7Sprong)

 • Concept of deelaspecten

 • Ordenen

 • Gewichten hangen

  • Samenwerking

  • Verantwoordelijkheid

  • Zelfstandigheid


Slide13 l.jpg

Achterliggende conclusie:

Alle drie aspecten staan bij Dalton

Flink zijn: ons serieus de vraag stellen of we iets met Dalton willen. Zo ja, hoe diep?

Werkgroep (6 mensen): studiedag (3) voorbereiden.

(Samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid)


Slide14 l.jpg

 • Rapportage (48 pagina’s)

 • Dalton op abstract niveau

 • Dalton op concreet niveau

 • Consequenties: besluitvorming, kwaliteit en praktische zaken (invallers, financiën, nascholing, stagiaires)


Slide16 l.jpg

Studiedag (3)

Gekeken hoe Dalton de “influence” kan vertalen naar concreet handelen.

Wat doen we al en hoever staan we er vanaf?

Conclusie van het team:

“ We gaan staan voor Daltononderwijs”


Slide17 l.jpg

 • Samenwerking

 • Zelfstandigheid

 • Verantwoordelijkheid

 • Differentiatie


Slide18 l.jpg

 • Kwaliteit

 • Wat we doen moet zinvol zijn. Dat kun je alleen bepalen als er concrete doelen zijn en je deze systematisch meet.

 • Dit jaar een grote leesevaluatie

 • Toetsbeleid

 • Evaluatiebeleid


Slide19 l.jpg

 • Communicatie

 • Specifiek: hoe brengen we informatie over naar elkaar?

 • Leerkracht naar leerling

 • Leerling naar leerkracht

 • Leerkracht naar leerkracht

 • Ouder naar leerkracht

 • Leerkracht naar ouder


Slide20 l.jpg

Geweldloze communicatie

Snelle denker /extravert

Taakgericht

Mensgericht

Trage denker/ introvert


Slide22 l.jpg

Identiteit

Geloven is een levenshouding. Daarbij gaat het erom dat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en gaan nadenken over de ‘diepere vragen in het leven’.

Verder vinden we het belangrijk dat in onze vieringen een directe link wordt gelegd met de zingeving van de vieringen. Dat betekent dat we de “christelijke feesten” nooit vieren zonder dat we de kinderen leren waarom we deze feesten vieren.


Slide23 l.jpg

 • Procedure

 • MR (instemming oudergeleding en personeelsgeleding)

 • Bestuur

 • Directie


Slide24 l.jpg


Medezeggenschapsraad l.jpg

Medezeggenschapsraad

Erik Schouten


Agenda l.jpg
Agenda

MR en Oudervereniging

Wat doet de MR?

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Contact met de MR

Rol MR in visie op onderwijs

Leden van de MR


Mr en oudervereniging l.jpg
MR en Oudervereniging

 • De Oudervereniging organiseert allerlei schoolactiviteiten

 • De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school

  • Gemeenschappelijke MR (GMR) voor Katholieke Scholenstichting Fectio


Wat doet de mr l.jpg
Wat doet de MR?

Kijkt kritisch mee over schouder van directie

Geeft directie gevraagd en ongevraagd adviezen

Neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben


Bevoegdheden van de mr l.jpg
Bevoegdheden van de MR

 • Instemmingsrecht

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen

  • Vaststelling of wijziging van schoolwerkplan of leerplan

  • Vaststelling of wijziging van het schoolreglement

 • Adviesrecht

  • Verandering van de grondslag van de school

  • Fusie met een andere school

  • Beleid mbt aanstelling of ontslag van de schoolleiding

  • Regeling van de vakantie


Wat betekent de mr voor mij als ouder l.jpg
Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Oudergeleding vertegenwoordigt ouders

Aangelegenheden die op iedereen betrekking hebben

Geen individuele situaties


Contact met de mr l.jpg
Contact met de MR

 • Website Zevensprong

  • Agenda

  • Verslagen

 • Email: [email protected]

 • MR-leden aanwezig bij 10-minutengesprekken in de hal

 • U bent welkom bij de MR-vergadering

 • En natuurlijk zijn wij aanspreekbaar op school!


Rol mr in visie op onderwijs l.jpg
Rol MR in visie op onderwijs

 • Instemmingsrecht bij eventuele wijziging onderwijskundige doelstellingen

 • Input van ouders nodig!

  • Tijdens informatieavonden

  • Via email, telefoon, gesprek


Mr leden l.jpg
MR leden

Leerkrachten

Peter Verheul Marlies Hellwich Ellen Arendonk

Ouders

Jos Brink Annette van Biezen Erik SchoutenSlide36 l.jpg

Stap 1

signalering


Slide37 l.jpg

Stap 2

analyse


Slide38 l.jpg

Stap 2

analyse


Slide39 l.jpg

Stap 3

diagnose


Slide40 l.jpg

Stap 4

Uitvoering

HP


Slide41 l.jpg

Stap 5

Evaluatie

HP


Slide42 l.jpg

Stap 6

Externe

hulp


Slide43 l.jpg

Stap 7

Zorgtoe-

wijzing


Slide44 l.jpg

Stap 8

Verwijzing

SBAO, rec-

school


Pauze koffie thee l.jpg

Pauzekoffie & theead