Finan n politika
Download
1 / 32

Finanční politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Finanční politika. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 27. února 2013. Osnova. Hospodářská politika Finanční politika Měnová politika Devizová politika Rozpočtová politika Daňová politika. Finanční politika JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Finanční politika' - valin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finan n politika

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

27. února 2013


Osnova
Osnova

 • Hospodářská politika

 • Finanční politika

 • Měnová politika

 • Devizová politika

 • Rozpočtová politika

 • Daňová politika

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

2


1 hospod sk politika
1. Hospodářská politika

 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů státem

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

3


Len n hospod sk politiky
Členění hospodářské politiky

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

4


2 finan n politika
2. Finanční politika

 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů

 • jako teorie = finanční věda

 • jako praxe = finanční právo

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

5


3 m nov politika
3. Měnová politika

 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů rozšiřováním či brzděním emise peněžní masy

 • Peníze

 • Měna

 • Peněžní masa

 • Měnová jednotka

 • Emise peněžní masy

 • Nástroje měnové politiky

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6


A pen ze
A. Peníze

 • zvláštní druh univerzálního zboží

 • funkce peněz

  • obecný denominátor hodnoty

  • všeobecný prostředek směny

  • všeobecný prostředek plateb a převodů kapitálu

  • prostředek uchování hodnoty

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7


B m na
B. Měna

 • státem upravený druh peněz

 • měnová suverenita

 • znaky

  • stanovená státem

  • znaky peněz

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

8


C pen n masa z kladn len n
C. Peněžní masa – základní členění

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

9


C pen n masa jin len n
C. Peněžní masa – jiné členění

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10


D m nov jednotka
D. Měnová jednotka

 • § 13 zákona o České národní bance

 • nominální hodnota stanovena

  • pevně

  • pohyblivě

  • volně

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11


E emise pen n masy
E. Emise peněžní masy

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12


1 ne v rov emise
1) Neúvěrová emise

 • ražba plnohodnotných mincí

 • mincovní číslo

  • britské:

   • 1 troyská unce (31,1 g) = 3 libry 17 šilinků a 10,5 pence

  • americké:

   • 1 troyská unce = 20,67 USD (35 USD)

 • Greshamův zákon

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

13


2 rozpo tov v rov emise
2) Rozpočtově úvěrová emise

 • emise státovek a státních pokladničních poukázek

 • nucený oběh

 • zásada „kupec poslední instance“

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

14


3 obchodn v rov emise
3) Obchodně úvěrová emise

 • vystavování cizích směnek převoditelných rubopisem

  • trasant (výstavce)

  • trasát (dlužník)

  • remitent (příjemce)

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15


4 bankovn v rov emise
4) Bankovně úvěrová emise

 • emise bankovek či žirálních peněz

 • klasická

 • moderní

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16


A klasick bankovn v rov emise
a) Klasická bankovně úvěrová emise

 • emise bankovek

 • znaky

  • zákonné platidlo

  • převoditelnost tradicí

  • bezúročnost

 • zlaté krytí bankovek

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17


B modern bankovn v rov emise
b) Moderní bankovně úvěrová emise

 • emise žirálních peněz – poskytování úvěrů komerčním bankám

 • emise je kryta aktivy

 • multiplikační efekt

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

18


F n stroje m nov politiky
F) Nástroje měnové politiky

 • Stanovení úrokových sazeb

 • Operace na volném trhu

 • Povinné minimální rezervy

 • Mimořádné facility

 • Automatické facility

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

19


1 stanoven rokov ch sazeb
1) Stanovení úrokových sazeb

 • diskontní sazba – 0,05 %

 • 2T repo sazba – 0,05 %

 • lombardní sazba – 0,25 %

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

20


2 operace na voln m trhu
2) Operace na volném trhu

 • hlavní měnový nástroj

 • doplňkový měnový nástroj

 • nástroje jemného ladění

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

21


3 povinn minim ln rezervy
3) Povinné minimální rezervy

 • 2 %

 • zvýšení

 • snížení

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

22


4 mimo dn facility
4) Mimořádné facility

 • 2008

  • dodávacírepo operace se splatností dva týdny a tři měsíce

 • 2011

  • dodávacírepo operace se splatností dva týdny

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

23


5 automatick facility
5) Automatické facility

 • poskytování nebo ukládání likvidity přes noc (overnight, O/N)

 • depozitní facilita

  • diskontní sazba

 • marginální zápůjční facilita

  • lombardní sazba

  • repo operace

  • minimálně

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

24


4 devizov politika
4. Devizová politika

 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů působením na tvorbu, rozdělování a užití devizového fondu

 • devizy x valuty

 • cíl

 • nástroje devizové politiky

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

25


N stroje devizov politiky
Nástroje devizové politiky

 • Změna úrokových sazeb

 • Operace na devizových trzích

 • Devalvace/revalvace (apreciace/depreciace)

 • Konvertibilita

 • Devizová omezení

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

26


Iii devalvace revalvace
III. Devalvace / revalvace

 • kurz měny

  • přímo 1 Kč = 0,04 EUR

  • nepřímo 1 EUR = 25 Kč

 • devalvace

  • 1 EUR = 40 Kč

 • revalvace

  • 1 EUR = 15 Kč

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

27


Iv konvertibilita
IV. Konvertibilita

 • směnitelnost měny

 • podle okruhu transakcí

  • běžné platy

  • kapitálové převody

  • plná

 • podle osob

  • vnitřní

  • vnější

  • vnitřní i vnější

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

28


5 rozpo tov politika
5. Rozpočtová politika

 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a užitím rozpočtových fondů

 • veřejné rozpočty

  • státní rozpočet

  • místní rozpočty

  • rozpočty státních fondů

  • rozpočet České národní banky

  • rozpočty příspěvkových organizací

  • další

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

29


P jmy a v daje ve ejn ch rozpo t
Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

30


6 da ov politika
6. Daňová politika

 • cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou příjmové stránky veřejných rozpočtů

 • daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

  • daně

  • poplatky

  • cla

  • veřejná pojistná

  • odvody

  • další

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

31


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: [email protected]

www.radimbohac.cztel.: +420221005530

Finanční politika

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

32


ad