Lorenca sp ks
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

LORENCA SPĒKS. PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LORENCA SPĒKS. Darbā izmantoti Arnolda Šablovska zīmējumi un veidotās animācijas. S. N. S. N. Magnētiskais lauks iedarbojas uz kustībā esošām lādētām daļiņām ar spēku. / Lorenca spēks /. Zīmējumā vēl nepieciešams. magnētiskais lauks. F. +. I. v. v. +. +. +. +. +.

Download Presentation

LORENCA SPĒKS.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lorenca sp ks

LORENCA SPĒKS.

Darbā izmantoti Arnolda Šablovska zīmējumi un veidotās animācijas.


Magn tiskais lauks iedarbojas uz kust b eso m l d t m da i m ar sp ku lorenca sp ks

S

N

S

N

Magnētiskais lauks iedarbojas uz kustībā esošām lādētām daļiņām ar spēku. / Lorenca spēks /

Zīmējumā vēl nepieciešams . . . . . .

magnētiskais lauks.

F

+

I

v

v

+

+

+

+

+

lādēta daļiņa

B

+


Lorenca sp ks ir atkar gs no

Lorenca spēks ir atkarīgs no :

B

  • elektriskā lādiņa q ;

  • lādiņa kustības ātruma v ;

  • magnētiskā lauka indukcijas B ;

  • leņķa α, ko veido lādiņa kustības virziens ar magnētiskā lauka virzienu .

v

q

α

+

F

F = Bqvsinα


Lorenca sp ka virzienu nosaka p c kreis s rokas likuma

Lorenca spēka virzienu nosaka pēc kreisās rokas likuma.

/ četri pirksti vērsti pozitīvi lādētās daļiņas kustības virzienā /


Lorenca sp ks

2

mv

= evB

R

Kreisās rokas likums negatīvai daļiņai – ja magnētiskās indukcijas līnijas ieiet plaukstā,bet četri izstieptie pirksti vērsti pretēji daļiņas kustības virzienam,tad atliektais īkšķis norādīs spēka virzienu.

B

v

Homogēnā magnētiskā laukā daļiņa kustas pa riņķa līniju.

F

Cetrtieces spēks

=

Lorenca spēks


Nor d t le i lorenca sp ka apr in anas formulu un sp ka virzienu dos gad jumos

S

S

N

N

+

+

+

S

S

N

N

F = Bqvsinα

Norādīt leņķi α, Lorenca spēka aprēķināšanas formulu un spēka virzienu šādos gadījumos:

1)

S

2)

3)

F

N

F

v

v

v

-

F=0

B

S

N

α = 90°

α = 0°

α = 90°

sin 90° = 1

sin 0° = 0

F =Bqv 0=0

F = Bqv

F =Bqv

Spēks vērsts zīmējumā.

Spēks vērstszīmējumā.

Spēks nedarbojas.


Noteikt lorenca sp ka virzienu

Noteikt Lorenca spēka virzienu ?

1)

F

2)

+

+

+

+

F

-

-

+

+

+

+

+

v

v

+

+

+

+

+

B

B

B

Spēks vērsts uz augšu

Spēks vērsts pa labi

3)

4)

+

+

+

+

v

F

-

+

B

+

+

+

+

F

v

+

+

+

+

Spēks vērsts uz leju

Spēks vērsts pa labi


Nor di iztr ksto lieluma virzienu

B

Norādi iztrūkstošā lieluma virzienu.

V -?

F - ?

1)

2)

+

+

+

+

v

B

v

B

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

F

3)

B - ?

4)

V -?

+

+

+

+

v

F

+

B

+

+

-

+

+

F

V

+

+

+

+


Lorenca sp ks

Pateicos par uzmanību .

Liepajas 1. ģimnāzijas fizikas sk. A.Šablovskis


  • Login