Slovn lohy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Slovn é úlohy PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovn é úlohy. Zdroj: Križalkovič, K. a kol.: 500 riešených slovných úloh z matematiky. Slovné úlohy. úlohy, v ktorých je súvislosť medzi danými a hľadanými číslami vyjadrená slovnou formuláciou. Postupy riešenia slovných úloh.

Download Presentation

Slovn é úlohy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovn lohy

Slovné úlohy

Zdroj:

Križalkovič, K. a kol.: 500 riešených slovných úloh z matematiky


Slovn lohy1

Slovné úlohy

 • úlohy, v ktorých je súvislosť medzi danými a hľadanými číslami vyjadrená slovnou formuláciou


Postupy rie enia slovn ch loh

Postupy riešenia slovných úloh

zo slovnej úlohy treba vytvoriť matematickú úlohu nasledujúcimi spôsobmi:

 •  syntetickým postupom

  • Aritmeticky – pomocou čísel (vychádzame z daných čísel a počítame ďalšie číselné charakteristiky problému)

  • Graficky – pomocou grafu (vyjadríme vzťahy medzi veličinami pomocou súradnicovej sústavy)

 •  analytickým postupom – pomocou rovníc a nerovností (označíme hľadané čísla premennými, zostavíme rovnicu, alebo sústavu.)


Kategoriz cia slovn ch loh pod a po tu po tov ch konov

Kategorizácia slovných úloh podľa počtu počtových úkonov

 • Jednoduché – pri ich riešení používame len jeden počtový úkon

 • Zložené – ich riešenie vyžaduje použitie aspoň dvoch alebo viac počtových úkonov. Rozkladáme ich na niekoľko jednoduchých úloh, pričom výsledok poslednej jednoduchej úlohy je výsledkom zloženej úlohy.


Rie enie slovnej lohy

Riešenie slovnej úlohy

 • pochopiť význam a zmysel slov v slovnej úlohe

 • matematizácia slovnej úlohy – zisťovanie matematických vzťahov a závislostí medzi číselnými údajmi, ktoré sú na určité slová, resp. výrazy viazané. Matematickou formuláciou podmienok úlohy získame matematickú úlohu, ktorú potom riešime.

 • riešenie matematickej úlohy– použitie geometrie, prípadne iných znázorňovacích metód.

 • skúška – overenie, či riešenie matematickej úlohy je aj riešením slovnej úlohy

 • odpoveď – formulujeme ju až po overení správnosti, t. j. skúške.


Rie enie slovn ch loh pomocou rovn c

Riešenie slovných úloh pomocou rovníc

Práca v skupinách:

 • Riešenie slovných úloh vedúcich k riešeniu lineárnych rovníc a sústav lineárnych rovníc

  • Aritmetické riešenia

  • Riešenia rovnicou

  • Grafické riešenia


 • Login