MAATZORG IN DE THUISLOZENZORG Tine Van Regenmortel - PowerPoint PPT Presentation

Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel
Download
1 / 10

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MAATZORG IN DE THUISLOZENZORG Tine Van Regenmortel. Inleiding:. Maatzorg = een methodiek voor begeleiden van kansarmen Waarom term ‘maatzorg’? Het aanbieden van een zorg op maat = rode draad voor een kwalitatief hulp- of dienstverlening Artikel Aandacht relatie organisatie <-> gebruiker

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MAATZORG IN DE THUISLOZENZORG Tine Van Regenmortel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

MAATZORG IN DE THUISLOZENZORGTine Van Regenmortel


Inleiding

Inleiding:

 • Maatzorg = een methodiek voor begeleiden van kansarmen

 • Waarom term ‘maatzorg’?

  • Het aanbieden van een zorg op maat = rode draad voor een kwalitatief hulp- of dienstverlening

 • Artikel

  • Aandacht relatie organisatie <-> gebruiker

  • Maatzorg: focus op kwaliteitsproces, niet kwaliteitsproduct


Methodiek maatzorg

Methodiek Maatzorg:

Visie

 • Aspecten:

  • de onderkenning van een belangrijke structurele dimensie bij kansarmoede

  • het multicomplexe karakter van armoede

  • de nood aan aandacht voor de subjectieve en culturele kenmerken van kansarmen

  • de erkenning van een grote heterogeniteit onder kansarmen

  • de noodzaak van het belichten van de positieve krachten en de dynamiek van kansarmen


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

Theoretisch kader

 • verbintenisproblematiek CENTRAAL KENMERK bij kansarmen

 • verbintenis = gestoord op diverse vlakken (met zichzelf, anderen, de maatschappij, toekomst)

 • oplossing? => centraal = creëren van een besef van invloed (TOLKFUNCTIE)

 • Thuislozen = personen zonder wezenlijke verbindingen

  • ‘ontankering’ = proces van verlies van contacten, steunpunten etc.

  • OPLOSSING? ‘herankering’ = creëren van positieve bindingen, een geloof in eigen mogelijkheden etc.

   KORTOM:

   streven naar kwaliteit is streven naar een zorg op maat en specifiek

   voor de thuislozenzorg betekent dit ‘een proces van herankeren’.


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

Praktijkvertaling

 • 5 basisprincipes:

  • POSITIEVE HULPVERLENING

   • Een klimaat waarbij hulpvragen gerespecteerd worden

   • Vertrouwensrelatie

   • Hulpvrager centraal

  • INTEGRALE HULPVERLENING

   • ‘brede bril’ voor ogen

   • aandacht voor verschillende levensdomeinen; voor denken; voor voelen en gedrag; voor verschillende contexten; …


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

3. HET PARTICIPATIEPRINCIPE

 • visie dat ieder persoon = probleemoplossend wezen dat zelf keuzes maakt (verantwoordelijkheid)

  4. GESTRUCUTEERDE HULPVERLENING

 • planmatig werken (maatplan)

 • exploratie van problemen

 • de mogelijkheden van de hulpvrager op verschillende levensdomeinen

  5. GECOÖRDINEERDE HULPVERLENING

 • = de uitbouw van een casegebonden overleg, een overleg op maat van de hulpverlener


Onderzoek maatzorg in de thuislozenzorg demeyer princen van regenmortel 1997

ONDERZOEK ‘MAATZORG IN DE THUISLOZENZORG’ (DEMEYER, PRINCEN & VAN REGENMORTEL, 1997)

Maatzorg toetssteen voor kwaliteit in de

thuislozenzorg

 • Vragen:

  • In hoeverre onderschrijven de Vlaamse onthaalcentra het maatzorgconcept?

  • In welke mate wordt maatzorg toegepast?

  • Knelpunten?

Naast de stem van de hulpverleners komt ook de stem van de thuislozen aan bod !


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

Maatzorgpraktijk in de onthaalcentra

! Sterke focus op pos. hulpverlening, andere worden minder

gerealiseerd !

 • POSITIEVE HULPVERLENING

  • warmte, rust en veiligheid bieden

  • tijdelijk huis aanbieden

  • zorgen voor een luisterend oor

 • INTEGRALE HULPVERLENING

  • begeleiding sterk gericht op individu

  • oog hebben voor structurele aspecten

 • HET PARTICIPATIEPRINCIPE

  • deelname aan verschillende huishoudelijke taken

 • GESTRUCTUREERDE HULPVERLENING

  • onderzoek => weinig exploratie van problemen

 • GECOÖRDINEERDE HULPVERLENING

  • = belangrijk voor de continuïteit in de hulpverlening


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

Knelpunten voor een zorg op maat aan

thuislozen

 • Te weinig expliciete aandacht voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking

 • Problemen met erkenning en subsidiëring van de sector

 • De diversiteit van de doelgroep

 • Het toenemende complexe karakter van hun problematiek met steeds weer nieuwe noden

 • Gebrekkige continuïteit


Maatzorg in de thuislozenzorg tine van regenmortel

 • Besluit onderzoek : De sterkte en uniciteit van thuislozenzorg = aanbieden van warm en veilig ankerpunt.Vanuit deze basis kunnen nog meer impulsen gegeven worden om nieuwe wegen te leren zien en durven inslaan en van waaruit een opstap naar de samenleving mogelijk wordt.

 • Er is een grote dynamiek binnen de thuislozenzorg om het aanbod steeds weer aan te passen aan de nieuwe noden van de hulpvragers !


 • Login