Terminologija 1

Terminologija 1 PowerPoint PPT Presentation


  • 237 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Liuksemburgas, 2009 m.. 2. Terminologijos

Download Presentation

Terminologija 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Terminologija 1 Pagrindines savokos

2. Liuksemburgas, 2009 m. 2 Terminologijos „ledkalnis“ / piramide

3. Liuksemburgas, 2009 m. 3 Tikroves objektai Pasaulio objektai – bet kas, kas gali buti patiriama juslemis ar isivaizduojama Materialieji objektai (pieštukas, kompiuteris) Nematerialieji objektai (paukšciu gripas, pabegeliu perkelimas, finansu krize) Menamieji objektai (undine, Kaledu senelis) Svarstymai, ar objektas iš tiesu egzistuoja – ne terminologo darbo objektas; ju turetu buti vengiama ir kuriant terminus. Viska juk lemia dalykines srities ribos, kurios nustatomos tikslais.Svarstymai, ar objektas iš tiesu egzistuoja – ne terminologo darbo objektas; ju turetu buti vengiama ir kuriant terminus. Viska juk lemia dalykines srities ribos, kurios nustatomos tikslais.

4. Liuksemburgas, 2009 m. 4 Objekto savybes Specifines objekto savybes: – pagamintas iš ilgo plono grafito gabalelio; – grafito šerdi gaubia medinis aptaisas; – aptaisas yra baltas; – viename gale yra trintukas, itvirtintas metaliniu aptaisu; – kitame gale grafitas ir aptaisas smailiai nudrožti; – naudojamas rašyti arba žymeti

5. Liuksemburgas, 2009 m. 5 Esminiai ir neesminiai savokos požymiai

6. Liuksemburgas, 2009 m. 6 Savoka Pažinimo vienetas, kuri sudaro savitas požymiu derinys Vienetines savokos – atitinka viena objekta (Saturnas, Eifelio bokštas) Bendrosios savokos – atitinka du ar daugiau objektu, kurie del bendru ypatybiu sudaro grupe (namas, komisija) Savokos nebutinai yra susijusios su tam tikra kalba. Vis delto joms turi itakos socialinis ir kulturinis fonas, kuris dažnai lemia skirtinga tikroves skaidyma savokomis. Vienetines savokas dažnai žymi tikriniai vardai.Savokos nebutinai yra susijusios su tam tikra kalba. Vis delto joms turi itakos socialinis ir kulturinis fonas, kuris dažnai lemia skirtinga tikroves skaidyma savokomis. Vienetines savokas dažnai žymi tikriniai vardai.

7. Liuksemburgas, 2009 m. 7 Savokos apibrežtis Apibrežtis – savoka apibrežiantis aprašomasis teiginys, padedantis ja skirti nuo susijusiu savoku. Intensine apibrežtis – apibrežtis, kurioje nurodomi esminiai savokos požymiai. Apibrežtyje naudojami požymiai turi buti parinkti taip, kad parodytu, kuo ta savoka susijusi su kitomis savokomis ir kuo nuo ju skiriasi. Ekstensine apibrežtis – savokos apibudinimas, kuriame išvardytos visos arba budingiausios ta savoka sudarancios vieno žemesnio lygmens savokos, pvz., smulkusis naminis raguotis. Džn. apibrežiama termino daugiskaita.

8. Liuksemburgas, 2009 m. 8 Apibrežties rašymo principai - sistemiškumas Apibrežtyje naudojami požymiai turi buti parinkti taip, kad parodytu, kuo ta savoka susijusi su kitomis savokomis (dažniausiai kokiai objektu grupei priklauso) ir kuo nuo ju skiriasi (išvardijami esminiai požymiai).

9. Liuksemburgas, 2009 m. 9 Apibrežties rašymo principai Termino straipsni turi sudaryti teiginys, aiškinantis, kas yra savoka: „terminas“ – apibrežtis, kurios pagrindinis žodis atitinka tam tikrus gramatinius termino požymius (kalbos dalis, skaicius, linksnis). Apibrežtis pagrista, jei ja tekste galima pakeisti žymikli nepakeiciant arba neiškreipiant prasmes. Plg. ydinga loginio rato apibrežti: sniegas – sušales vanduo vanduo – ištirpes sniegas Taigi: sniegas – sušales ištirpes vanduo

10. Liuksemburgas, 2009 m. 10 Ydingosios apibrežtys Loginio rato apibrežtys Nepilnosios apibrežtys Neigiamosios apibrežtys Neatitinkancios kalbos normu apibrežtys

11. Liuksemburgas, 2009 m. 11 Pagrindiniai savokos žymikliai Tikrinis vardas – žodinis vienetines savokos žymiklis Terminas – žodinis bendrosios savokos žymiklis specialioje dalykineje srityje

12. Liuksemburgas, 2009 m. 12 Antriniai savokos žymikliai Santrumpa Simbolis Formule

13. Liuksemburgas, 2009 m. 13 Terminas Terminas – žodine specialiosios srities savokos išraiška. paprastasis terminas – vienažodis sudetinis terminas – daugiažodis arba (pagal anglu kalbos tradicija – daugiašaknis)

  • Login