İstanbul Üniversitesi
Download
1 / 33

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013. Misyon ve Vizyon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD

2009-2013


Misyon ve Vizyon

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nin ülkemizde ve Dünya’da akademik olarak en iyi şekilde temsil edilmesi için, gerek bilimsel araştırmalar gerekse lisans, lisansüstü ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim çalışmalarını yürütmek, uzmanlık sonrası eğitim çalışmaları ile farklı disiplinlerdeki hekimlerin Tıbbi Genetik alanındaki gelişmeler konusunda bilgilendirilmesini sağlamak, aynı zamanda toplumdaki genetik hastalıklar açısından riskli birey/aileleri belirleyerek, toplum sağlığını korumak ve tedavi etmektir.


Tıbbi Genetik AD Yapılanması


İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Tarihçesi

 • İ.Ü. İTF. İç Hastalıkları AD,

  Tıbbi Genetik BD –1982

 • İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ve Enstitüsü, Pediatrik Genetik BD –1985

 • Tıbbi Genetik AD –2004


İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 • Kurucu Başkan Prof. Dr. Memnune Yüksel-Apak (emekli)

 • Tıbbi Genetik AD – 2004 kadrolu öğretim üyeleri;

  Prof. Dr. Seher Başaran (Başkan)

  Prof. Dr. Hülya Kayserili

  Prof. Dr. Z. Oya Uyguner

  Doç. Dr. Birsen Karaman

 • Tıbbi Genetik AD – 2004 görevlendirmeli öğretim üyeleri;

  Prof. Dr. Şükrü Palanduz

  Prof. Dr. Şükrü Öztürk

  Prof. Dr. Kıvanç Cefle


İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yapılanması

 • Klinik Genetik ve Genetik Danışma – Poliklinik (Monoblok binasında)

 • Laboratuarlar (Temel Bilimler -2)

  Postnatal Sitogenetik Laboratuarı

  Prenatal Tanı Laboratuarı

  Moleküler Sitogenetik Laboratuarı

  Moleküler Genetik Laboratuarı


Akademik ve Eğitim Faaliyetleri


İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADÖncü İşlemler

Türkiye’de,

 • ilk prenatal tanı testleri

 • ilk FISH tanı testleri

 • ilk Frajil X moleküler testleri

 • ilk Sağırlıkla ilişkili GJB2 gen analizleri

 • ilk Uzun QT sendromu ile ilişkili gen testleri

 • ilk Konjenital adrenal hiperplazi gen testleri

 • nadir görülen bir çok tek gen hastalıkları ile ilişkili gen analizleri (CADASIL, çoğul hipofizer enzim eksiklikleri, vd)


Uluslar arası Meslek Kuruluşlarında Yöneticilik;

Prof. Dr. Seher Başaran;

EuropeanCytogeneticistsAssociation (ECA) yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Temsilcisi (1997-2013), Prenatal Tanı Çalışma Grubu Başkanı (2013- )

Prof. Dr. Hülya Kayserili;

ESHG Alt komitesi Publicand Professional PolicyKomity (PPHC) 2011-2017

Ulusal Delegelik

Prof. Dr. Hülya Kayserili;

Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Eğitimi Çalışma Kurulu

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)

Prof. Dr. Z. Oya Uyguner;

İstanbul Valiliği, Halk Sağlığı Müd., Hemoglobinopati Danışma Kurulu Üyesi

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD Temsil Görevleri


Tıbbi Genetik AD Makaleleri

Kadrolu 4 öğretim üyesi için

Uluslar arası Dergilerde;

 • 2009; 16

 • 2010; 7

 • 2011; 6

 • 2012; 14

 • 2013; 23

Ulusal Dergilerde;

 • 2009; 3

 • 2010; 1

 • 2011

 • 2012

 • 2013

5 yıllık

Toplam: 66 makale

16,5 makale/öğretim üyesi


Tıbbi Genetik AD Bildirileri

 • Uluslar arası

 • 2009; 9

 • 2010; 5

 • 2011; 6

 • 2012; 14

 • 2013; 14

 • Ulusal

 • 2009; 9

 • 2010; 9

 • 2011; 7

 • 2012; 7

 • 2013; 9

 • Tıbbi Genetik AD Kitap Bölümü

 • 2009; 3


Tıbbi Genetik AD Dergi Editörlüğü

Prof. Dr. Hülya Kayserili;

EuropeanJournal of HumanGenetics, Editorial Board

AmericanJournal of MedicalGeneticsPart A EditorialBord

Doç. Dr. Birsen Karaman;

TurkishJournal of MedicalScience, Bölüm Editorial Board


Tıbbi Genetik AD Projeleri

*Ortak yürütülen Projeler


Tıbbi Genetik AD Eğitim Faaliyetleri

Tıp Fakültesi Lisans;

1, 2, 3, 4, 5. yıllarda teorik ve uygulamalı ders, sınavlar;

Tıbbi Genetik, Pediatri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Intern uygulamaları

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Genetik Yüksek Lisans ve Doktora Programı;


Tıbbi Genetik Anabilim DalıTıpta Uzmanlık Eğitimi

 • Klinik Uygulamalar

 • Laboratuar Rotasyonları

 • Hafta İçi Toplantılar

  • Çarşamba Toplantıları

   • Olgu tartışmaları

   • Makale sunumları

   • Teorik ders anlatımları

  • Haftalık Kadın Doğum Perinatoloji BD Konseyi

  • Aylık Kadın Doğum AD- Perinatoloji BD ile ortak toplantı

  • Aylık El Cerrahisi Konseyi

  • Cinsel Gelişim ( Tıbbi Genetik/ Pediatrik Endokrinoloji/ Cocuk Cerrahisi/ Çocuk Psikiyatrisi) Konseyi

  • Ortopedi Konseyi


İstanbul Tıp Fakültesi,Tıbbi Genetik Anabilim DalıAsistan Sınavları

 • Rotasyon Sicilleri

 • Sınav: Yılda bir

 • Bitirme sınavları

  • Tez sınavı

  • Bilim Sınavı

   • Teorik

   • Pratik uygulamalı sınav


Uzmanlık ve Doktora Öğrencilerinin Yurtdışı Çalışmaları

 • Uzmanlık öğrencilerinin 4 yıllık eğitimleri sırasında 3’er ay yurtdışında çalışmaları sağlanmaktadır (5 uzmanlık öğrencisi)

 • PhD öğrencisi Bilge Nihan Satkın 2012 (3 ay Necker; Paris )


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzm. öğrencileri ( 2 ay)

Diğer Üniversitelerden Tıbbi Genetik uzm. öğrencileri  (Pamukkale Üni.,  Osmangazi Üni., Abant İzzet Baysal Üni.; 3 ay )

Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji yan dal uzm. ( 2 ay )

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nöroloji yan dal uzm. (1 ay)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Metabolizma yan dal uzm.(1 ay)

2013

2 Erasmus Programı ile TG uzm. öğrencisi (Litvanya) (3 ay)

Uzm. Dr. LuitgardGraul-Neumann ( 15 gün )

Tıbbi Genetik AD’a Eğitime Gelen Uzmanlık Öğrenci ve Öğretim Üyesi


Mezuniyet Sonrası Eğitim

 • Aylık Dismorfoloji Toplantıları

 • (Marmara Bölgesi)

 • İki yılda bir Dismorfoloji Sempozyumları

 • (Uluslar arası katılımlı, ulusal)


Hasta Hizmetleri


Tıbbi Genetik AD Poliklinik

Monoblok binasında

1 profesör

1 uzman

5 uzmanlık öğrencisi

1 genetik danışman (MSc)


Tıbbi Genetik AD, Poliklinik


TG AD Sitogenetik Laboratuarı

 • Pre ve Postnatal Kromozom Analizleri;

  2 Biolog (kadrolu)

  1 Teknisyen (kadrolu)

  1 MSc öğrencisi


Sitogenetik Laboratuarı


TG AD Moleküler Sitogenetik Laboratuarı

Moleküler Sitogenetik

(FISH + array-CGH);

1 Biolog (kadrolu)

1 PhD öğrencisi

1 MSc öğrencisi


Moleküler Sitogenetik Laboratuarı


TG AD Moleküler Genetik Laboratuarı

 • Pre ve Postnatal Analizler;

  1 Dr. BiologPhD (kadrolu)

  1 Biolog (kadrolu)

  1 PhD öğrencisi

  1 MSc öğrencisi

  1 Teknisyen (kadrolu)


Moleküler Genetik Laboratuarı


Tıbbi Genetik AD Başkanlığı+Öğretim Üyeleri Odaları+ Sekreterya+ Hasta Kabul+Seminer Odası


Tıbbi Genetik AD, Gelir ve Gider2011-2013

GELİR DAĞILIMI %90 SGK / %10 NAKİT

Ayaktan hasta paketi dışında olduğundan faturalama avantajı- SUT harici test olanağı


Tıbbi Genetik AD’dan beklentiler ve şikayetler

 • AD özellikle ender görülen bazı genetik hastalıklara yönelik ulusal ve uluslararası hizmet vermekteydi.

 • HAGED, tüm genetik testlerin AD’da yapılması kararını aldı.

 • AD’nın personel sayısının ve alt yapısının, bu hizmete ek olarak fakültenin tüm genetik test ihtiyacını da üstlenmek için yeterli olmadığı sorumlularla paylaşıldı.

 • Fakültenin hemen tüm AD’larından genetik test talebi gelmektedir. Ancak AD’mızın tüm bu isteklere olumlu cevap verememesi (poliklinik ve laboratuar düzeyinde) “şikayet” lere yol açmaktadır.


Hedefler

 • Fakültemizin Tıbbi Genetik alanında gerek hasta hizmeti, gerekse araştırmalarına cevap verebilecek kapasiteye erişmek

  Bu amaca erişmek ise sadece bizim çabalarımız ile gerçekleşemez, kurumsal destek zorunludur.


Talepler

 • Ruhsatlandırma probleminin çözülmesi

 • Yer;

  • Tıbbi Genetik AD için yeterli alan (poliklinik ve laboratuarların bir arada olabileceği; en az 600 m2 )

 • Eleman;

  • İki adet tıbbi genetik uzmanı (poliklinik için)

  • 2 post-doc/Yard. Doç. (laboratuvar için)

  • Teknik (en az 4) ve idari personel (2)

 • Cihaz;

  • Yeni teknolojiler

  • Var olanların bakımı ve yenilenmesi


ad
 • Login