Holo k aust l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

Holo k aust PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Holo k aust. Juutide süstemaatiline hävitamine Hitleri-Saksamaal. Mart Kand. Adolf Hitler , füürer ja riigikantsler, Heinrich Himmler , SSi riigifüürer ja Saksa Politsei juht. Saksa sõdurit ja sõjaväe abiteenistuslast kujut a ti ideaal ide na. Saksa politseiüksus hukkab juute.

Download Presentation

Holo k aust

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Holokaust

Juutide süstemaatiline hävitamine Hitleri-Saksamaal

Mart Kand


Adolf Hitler, füürer ja riigikantsler, Heinrich Himmler, SSi riigifüürer ja Saksa Politsei juht


Saksa sõdurit ja sõjaväe abiteenistuslast kujutati ideaalidena


Saksa politseiüksus hukkab juute


Üks rahvas,

üks riik,

üks Juht

Selles riigis ei olnud kohta juutidele


Kõik algas näiliselt lihtsalt: õige sakslanevältis juutide kauplusi ja ärisid


Juudid kuulutati teatudtänavatel ja linnaosades soovimatuteks


Juba põlesid Saksamaal raamatud, eriti juudi autorite looming


Lehekülg

kooli-

õpikust

Juutide erinevus “aaria rassist” pidi kõigile selge olema


Rituaalmõrv –sadistlik juut tapabblondi aaria kaunitari

–propagandakujund, mida kasutati 1930. aastate Saksamaal


Aaria rassi füüsilise ja vaimse üleoleku tõestamiseks kasutati kõiki vahendeid, küsimust uurisid teaduslikult nii antropoloogid kui eugeenikud


1933

 • Juutidele keelati maa omamine

 • Vallandati ajalehtede peatoimetajad


1934

 • Juudid heideti ametiühingutest välja

 • Neile ei laienenud enam tervisekindlustus


1935

 • Juudid ei tohtinud enam sõjaväes teenida

 • Nürnbergi seadustega jäeti juudid ilma kodanikuõigustest


1938

 • Juudid pidid registreerima oma varandused ja ärid

 • Naised pidid lisama oma nimele “Sara”, mehed “Israel”

 • “Kristalliöö”

 • Juudi lapsed heideti koolidest välja


1939

Juudid heideti riigiteenistusest välja


1. septembril 1939 algas II maailmasõda

Viie aasta pärast oli mõrvatud umbes 5 miljonit juuti


Deporteerimine

Surm getodes

Surm hävituslaagrites


Getod olid täielikult suletud linnaosad, kus juudid pidid aeglaselt surema


Mõned lapsed üritasid põgeneda


Paljud lapsedsurid getodes nälja ja haiguste tagajärjel


Juutide massilisele hukkamisele koonduslaagrites eelnes nende massiline hävitamine Ida-Euroopas. Selleks formeeriti spetsiaalsed hävitusüksused — SSija politsei koosseisu kuuluvad operatiivgrupid(Einsatzgruppen), mis liikusid koos pealetungiva Wehrmacht’i väekoondistega. Operatiivgruppide üheks ülesandeks äsjavallutatud aladel oli juutide, mustlaste, vaimuhaigete ja poliitiliste vastaste (eriti kommunistide) tapmine


Einsatzgruppe A aruande juurde kuuluv kaart juutide hävitamisest Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes ja Loode-Venemaal


Kiretute arvude taga on üks lähiajaloo suurimaid kuritegusid


20. jaanuaril 1942 peeti Berliini äärelinnas Wannsees nõupidamine, kus 15 natside tippjuhti võtsid vastu otsuse tappa lähitulevikus

11 miljonit juuti


Kuus koonduslaagrit (tähistatud valge äärisega ruuduga) olidette nähtud ainult tapmiseks


Barakid olid valmis


Mürk tapmiseks oli valmis


Gaasikambrid olid valmis


Ahjud laipade põletamiseks olid samuti valmis


Inimestest jäid järele surnukehad, kõiki ei jõutud põletada


Alles jäeti ainult riided ja juuksed


Sissepääs Auschwitzi— suurimasse koonduslaagrisse


“Töö teeb vabaks” — koonduslaagri peavärav


Koonduslaagrisse saabujaid ootas selekteerimine —töövõimelised eraldati töövõimetuist, perekonnad lahutati; ellu jäid väga vähesed


Haiged, vanurid ja lapsed saadeti peaaegu eranditult gaasikambritesse


Elutingimused koonduslaagrites olid kohutavad — haigused, ebasanitaarsed olud, nälg, ülejõukäiv töö


Ei olnud vahet, olid sa laps

või olid sa naine


4.00

Äratus (viledega)

Voodite ülestegemine nagu sõjaväes

Pesemine (tuhandete jaoks ainult paar kraanikaussi)

“hommikusöök”

Koonduslaagri päevaplaan


Hommikune rivistus

Kümne kaupa viirgudes

Kestis, kuni arvud klappisid

Koonduslaagri päevaplaan


Tööleminek

Rivisammul laagriorkestri saatel

Koonduslaagri päevaplaan


Töö

11 tundi tööd, pool tundi vaheaega

Tagasitulijate kontroll ja ülevaatus

Koonduslaagri päevaplaan


Õhtu

Õhtune loendus, kestis kuni kõik klappis (sageli kuni 10 tundi), karistuste täideviimine

“Õhtusöök”

Öörahu, barakkidest väljumine oli rangelt keelatud

Koonduslaagri päevaplaan


Toit

 • Hommik – ½ liitrit suhkruta viljakohvi või teed

 • Lõuna – ¾ liitrit maitsetut suppi kartulitest või kartulikoortest

 • Õhtu – 300 g leiba (pidi jätkuma ka hommikuks), 35 g margariini või 25 g vorsti, lusikatäis marmelaadi


Laagrites kadus igasugune privaatsus, inimest asendas number


Vangid elasid surmahirmus, iga eksimus tõi kaasa karistuse


Ülejõukäivatööga kaasnes brutaalne vägivald


Igapäevased loendused

võisid kesta tunde


Kes olid süüdi?

 • Saksamaa liidrid?

 • üksikud sadistid?

 • kohusetundlikud SS-lastest valvurid?

 • sakslased?


5 miljonit juuti,

nendest 1,5 miljonit last


 • Login