slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Llingeren = worm pydru = to rot mewn diddymdra = in a void bodoli = to exist moesymgrymu = to bow down ystadegau = statistics i wleidyddion = for politicians dadlau = argue. Trafodwch arddull y gerdd. Berfau effeithiol. Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd. hyd llinellau.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd' - vahe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Llingeren = worm

pydru = to rot

mewndiddymdra = in a void

bodoli = to exist

moesymgrymu = to bow down

ystadegau = statistics

iwleidyddion = for politicians

dadlau = argue

Trafodwcharddull y gerdd

Berfaueffeithiol

Y CIW DÔL

Llingerenhir

CenLlwyd

hydllinellau

cyflythreniad

odl

trosiad

Ansoddeiriaueffeithiol

delwedd

diweddcryf

cymhariaeth

cyffelybiaeth

atalnodi

Thema : Cyfrifoldeb

Cerddyn y wersryddydyhon

Does dim mydr nag odlbendantiddi

Mae ___ pennillyn y gerdd

Ceirenghraifft o odl, sef _____

Dengyshyn ____

Mae hynyneffeithiolachos _____

Mae’rbarddyndefnyddio ____ ermwyn

Gwelwn ____ ynllinell ___

Mae hynynbwysigachosmae’n ____

Ceircyflythreniadwedyngyda ____

Mae dewis y bardd o ferfau / ansoddeiriauyn ___

Mae hynynhelpuadeiladu’rllun

Mae hynyndangosteimladau’rbardd

Mae’npwysleisio ___

Mae’nsymlondeffeithiol

 • Beth ydycynnwys y gerdd?
 • Cyflwyniadsyml
 • Cynnwys
 • Diweddpriodol

Mae’rbardd / gerddyndechrau ____

Yn y pennillcyntaf, rydynni’ngweld ____

Yn yr ail bennill

Yn y pennillnesaf

Yn y pennillolaf

Mae’rbarddyndisgrifio ______

Ceirllun o _________

Rydynni’ndysgu am ______

Mae’rgerdd / llunyn _____ ynenwedigachos y __________

slide2

GEIRFA

mi drefnaf = I will arrange gŵyl = festival mi a alwaf = I will call

gosod = to place lleyn y llety = room at the inn styrbio = to disturb

gorfoledd = rejoicing beudy = cowshed penlinio = to kneel erchwyn = edge

gwingo = to writhe ynddiweddarach = later

Dwyfil o flynyddoedd(Selwyn Griffith)

Dwyfil o flynyddoeddynôl,

 • Dadansoddwchgynnwys y gerdd. Cofiwchdrafod y 5 pennillynllawn.
 • Dadansoddwch yr arddullynofalus. Trafodwchadeiladwaith a thechngeauarbennig y gerdde.e. ailadrodd, delweddau, cyflythreniad, cyffelybiaeth, cymhariaeth, hydllinellau, trosiad, ansoddeiriaueffeithiol, atalnodi …
 • GwaithYmchwil
 • Chwiliwch am gerddieraillsydd
 • wedicaeleuhysgrifennuyndilyntrasiedi.

CARIAD

CYFRIFOLDEB

Dunblane : Trefyn yr Alban. YmmisMawrth 1996 cafodd 16 o blantbacha’rathraweseulladdyn yr ysgolyno. Daethdyno’renw Thomas Hamilton iemwni’rysgola’usaethunhw

slide3

Pres y Palmant - Robat Powell

Pres, pres,

crwn = round

allweddi = keys

palmant = pavement

gwag / yn wag = empty

“Big Issue, syr? Dim ond punt …”

http://www.flickr.com/photos/kargig/5130942511

http://www.flickr.com/photos/cedc/6108870564/

slide4

BECSO AM Y BOCSYS

“Be sy,” medd mam

Menna Elfyn

THEMA

Cyfrifoldeb

hebddynt = without them igadw = to keep

gobennydd = pillow syllu = to stare

slide5

Darllen y silffoedd:

siwgrcoch

TWYLL MyrddinapDafydd

C

Y

F

R

I

F

O

L

D

E

B

HELPgwenith = wheat india corn = maize newyn = famine dyfrio = to irrigate daeargrym = earthquake cil-dwrn = tip, back-handerhatling = small coin cydymdeimlad = sympathy llogau bank = bank interest crochanau = cauldrons noethion = naked people

 • Trafodwchgynnwys y gerdd hon. Oesnegesiddi?
 • Dadansoddwcharddull y gerdd.
 • Trafodwchunrhywddeunyddarallrydych chi wedidarllenneuastudioar y themayma.
slide6

Wedi’rŴyl

Henoferownfelllynedd

Ceri Wyn Jones

“yn ôl i’w bedd”

2011

“ŵyl y byw”

2010

2009

“Heno .. fel llynedd ..”

ATIG

“Yno ‘nghrud ei alltudiaeth, mae’n rhith o gorff, mae’n wyrth gaeth”

HELP

Bedd = grave

Hen gadach = old cloth

Disgleirdeb = shine

Llwch = dust

Eiddilwch = feebleness

Alltudiaeth = banishment

Rhith = illusion, form

Wyrth = miracle

Ogof = cave

Einhangofni = our

forgetfulness

Goleuni = light

Trafodwchgynnwys y gerdd. Oesnegesymainiheddiw?

Dadansoddwcharddull y gerdd. Chwiliwch am y technegauarbennig. Pam eubodnhw’neffeithiol?

Ydych chi wedidarllenunrhywbetharallar y themayma? Trafodwch.

slide7

Y FAM DDIBRIOD - Elspeth F. Roberts

Merchifanc dim ondugainoed

C

Y

F

R

I

F

O

L

D

E

B

HELP

lluchio

to throw away, to toss

cysurus

comfortable

cymdogionneighbours

cyhuddiad

accusation

dychwelyd

to return

Merchifanc dim ondugainoed

Yndychwelydi’wchartrefllwm –

hydllinellau

ail adrodd

ansoddeiriaueffeithiol

disgrifiadauclir

deialog

geirfaeffeithiol

slide8

ONDganSiânTeleri Davies

“Wel, be gest tite?”

“Dim ond Nintendo 64,

Beth ydycynnwys y gerdd?

Beth ydyneges y bardd? Ydy’rnegesymaynbwrpasolyneich barn chi?

Trafodwcharddull y gerdd. Beth syddyma?

CyflythreniadCyffelybiaethTrosiadDelweddLlinellaubyrLlinellauhirOdlCwestiwnrhethregolAiladrodd

AnsoddeiriaueffeithiolDeialog

GeirfagyfoethogCwestiynau

GEIRFA

tôngron = nagging noswyl = eve cynhyrfus = excited trysorau = traesuresoriawr = a watch

gwlanen = flannel tirion = gentle

diweddara = latest toc = soon

cysuri’ramddifad = a comfort for the orphan

slide9

Taid

I Nhaidrhyw dir neb

Ac ynomwy

 • TAID
 • ganGwynne Williams
 • CYNNWYS
 • Dechrau’rgerdd > penillionunigol > stori, syniadau, disgrifio > diwedd y gerdd

GEIRFA

tirneb = no-man’s land

daearblin = troubled earth glynu = to stick

slwj = sludge

aelwyd = hearth swatio = crouching ffosei go = the trench of his memory gwyll = dusk, twilight gwaedd = shout

 • ARDDULL
 • Mesur, odl, hydllinellau, berfau ac andosseiriauarbennig, geirfaeffeithiol, cyflythreniad, cyffelybiaeth, trosiad, delwedd …
 • SYNOPTIG
 • Y themayn y gerdd
 • Nofelaueraill
 • Dramau, storiau
 • Cerddi
 • Ffilmiau
 • Sioeau …
ad