Raport o stanie energetycznym gmin w polsce
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Raport o stanie energetycznym gmin w Polsce PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raport o stanie energetycznym gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia. Raport inaczej, czyli. napijmy się herbaty i umyjmy ręce w ciepłym mieszkaniu. Sieć gazownicza Ogółem. 72 %. 56 %. 29 %. Miejska sieć gazownicza. 89 %. 75 %. 45 %. Wiejska sieć gazownicza. 58 %. 17 %.

Download Presentation

Raport o stanie energetycznym gmin w Polsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Raport o stanie energetycznym gmin w Polsce

Wybrane zagadnienia


Raport inaczej czyli

Raport inaczej,czyli

napijmy się herbaty

i umyjmy ręce

w ciepłym mieszkaniu.


Sie gazownicza og em

Sieć gazowniczaOgółem

72 %

56 %

29 %


Miejska sie gazownicza

Miejska sieć gazownicza

89 %

75 %

45 %


Wiejska sie gazownicza

Wiejska sieć gazownicza

58 %

17 %

2 %


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

56 %

Poniżej

średniej

krajowej

Sieć gazownicza - ogółem


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

75 %

Poniżej

średniej

krajowej

Miejska sieć gazownicza


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

17 %

Poniżej

średniej

krajowej

Wiejska sieć gazownicza


U ywamy gazu z butli

Używamy gazu z butli

54 %

33 %

19 %


Gaz w butli w mie cie

Gaz w butli w mieście

43 %

17 %

8 %


Gaz w butli na wsi

Gaz w butli na wsi

84 %

67 %

30 %


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

56 %

Poniżej

średniej

krajowej

Sieć gazownicza - ogółem


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

33 %

Poniżej

średniej

krajowej

Gaz w butli - ogółem


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

75 %

Poniżej

średniej

krajowej

Miejska sieć gazownicza


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

17 %

Poniżej

średniej

krajowej

Gaz z butli w mieście


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

17 %

Poniżej

średniej

krajowej

Wiejska sieć gazownicza


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

67 %

Poniżej

średniej

krajowej

Gaz w butli na wsi


Gazownictwo

Gazownictwo

W Polsce gazu używa

9 na 10 gospodarstw domowych,

z czego:

 • w mieście - 92 %

 • na wsi - 83 %


Ciep a bie ca woda

Ciepła bieżąca woda

89%

83 %

74 %


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

83 %

Poniżej

średniej

krajowej

Ciepła bieżąca woda - ogółem


Ciep a bie ca woda1

Ciepła bieżąca woda

W Polsce instalacja z ciepłą bieżącą wodą jest w 83 na 100 gospodarstw domowych,

z czego:

 • w mieście - 89 %

 • na wsi - 71 %


Centralne ogrzewanie zbiorowe

Centralne ogrzewanie zbiorowe

50 %

42 %

29 %


Centralne ogrzewanie indywidualne

Centralne ogrzewanie indywidualne

45 %

36 %

29 %


Piece

Piece

34 %

21 %

16 %


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

42 %

Poniżej

średniej

krajowej

CO zbiorowe


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

36 %

Poniżej

średniej

krajowej

CO indywidualne


Raport o stanie energetycznym gmin w polsce

Powyżej

średniej

krajowej

Polska

21 %

Poniżej

średniej

krajowej

Piece


Ogrzewanie

Ogrzewanie

W Polsce nie jest ogrzewane

1 na 100 gospodarstw domowych,

z czego:

 • w mieście - 1 %

 • na wsi - 1%


Miar inwencji spo ecznej w inwestycjach energetycznych jest koszt zakupu jednostki energetycznej

Miarą inwencji społecznej w inwestycjach energetycznych jest koszt zakupu jednostki energetycznej


Ocena aktywno ci polak w

Ocena aktywności Polaków

 • Społeczność miejska –

  3 na 4 mieszkańców nie uczestniczy w innowacyjnych projektach energetycznych.

 • Społeczność wiejska – 3 na 4 mieszkańców jest aktywnie zaangażowana w zmiany zachodzące na rynku energetycznym.


Zadania w asne gmin a aktywno spo eczna

Zadania własne gmin a aktywność społeczna

Ocena zadania:

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

 • - brak powszechnej dostępności - upowszechnienie ustawowe

 • - brak przekonania o wartości dokumentu

 • - brak kontroli zapisów

 • - brak współpracy między sąsiadującymi gminami

 • Paradoks gmin wiejskich.


Zadania gmin

Zadania gmin

 • Aktywne wspieranie projektów energetycznych wykorzystujących energię odnawialną

 • Czynne uczestnictwo w zasadzie TPA (Third Party Access)


Jedziemy w odwiedziny

Jedziemy w odwiedziny

W ocenie tego, czy Gmina spełnia warunek, abyśmy mogli:

napić się herbaty, umyć ręce w ciepłej bieżącej wodzie w ogrzanym mieszkaniu

dla każdej kategorii

przyznano ocenę maksymalną ocenę

„1”


Jedziemy w odwiedziny1

Jedziemy w odwiedziny

Najwyższą ocenę

otrzymała

Gmina Miejska Świdnik – 2,973198


Pierwsza dziesi tka gmin miejskich i miast w gminach miejsko wiejskich

Pierwsza dziesiątka Gmin Miejskich i Miast w Gminach Miejsko-Wiejskich


Pierwsza dziesi tka gmin wiejskich i wsi w gminach miejsko wiejskich

Pierwsza dziesiątka Gmin Wiejskich i Wsi w Gminach Miejsko-Wiejskich


Pierwsza dziesi tka gmin miejsko wiejskich

Pierwsza dziesiątka Gmin Miejsko - Wiejskich


Kontakt

Kontakt

Jacek Walski

Agencja Marketingowa PREDA

+ 48 508 939 932

jacek.walski@preda.pl


 • Login