Prostat brakiterapisi i in hasta se imi y ntemler sonu lar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

Prostat brakiterapisi için hasta seçimi y öntemler sonuçlar PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prostat brakiterapisi için hasta seçimi y öntemler sonuçlar. Dr. Işık Aslay İÜ İstanbul Tıp Fak İÜ Onkoloji Enst. Prostat kanseri tedavisinde BT nin gelişimi. 1913-Pasteau ve Degrais: Ra-226 1957- Flask: Au-198 1972- Hilaris ve Whitmore:I-125,suprapubik

Download Presentation

Prostat brakiterapisi için hasta seçimi y öntemler sonuçlar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prostat brakiterapisi için hasta seçimi yöntemler sonuçlar

Dr. Işık Aslay

İÜ İstanbul Tıp Fak

İÜ Onkoloji Enst.


Prostat kanseri tedavisinde BT nin gelişimi

1913-Pasteau ve Degrais: Ra-226

 • 1957- Flask: Au-198

 • 1972- Hilaris ve Whitmore:I-125,suprapubik

 • 1981-Kumar: C-arm fluoroskopi, I-125

 • 1983- Holm: TRUS klavuzlugu, transperineal

 • 1985- Nag: C-arm+ TRUS

 • 1987- Blasko: Yöntemin geliştirilmesi

 • 2003- Vari-seed 7.1 eşzamanlı planlama

  BT+MR fusionu


Transperineal brakiterapinin avantajları

 • Ayaktan tedavi yapılabilir.

 • Erken iyileşme ve günlük aktiviteye dönüş mümkündür.

 • Laparotominin morbiditesi ortadan kalkar.

 • Prostat apeksi dahil olmak üzere tümör kontrol dozu sağlanabilir.


Diğer tedavilere göre geç morbidite daha düşüktür:mesane V100 rektum V100 EKRT 5.1 cc 2.9cc BT 0.29 cc 0.25 ccInt J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 46: (4) 851-858


Brakiterapi konformal bir tedavidir.

Düzensiz hedef volüme göre tedavi bireyselleşebilir

Radyoaktif materyalin hedef volümün içi veya çok yakınına yerleştirilmesi olanağı vardır.

Küçük volümlerde yüksek doz verilebilir.


 • Uygulamada kanama minimaldir.


Doz dağılımı homojen değildir.

Tanımlanan doz hedef volümün aldığı minimum dozdur.

Teorik olarak tümörün anoksik ve radyodirençli

komponentine daha yüksek doz verilir.


Transperineal brakiterapinin avantajları

 • Üriner inkontinans oluşmaz.

 • Erektil fonksiyon yüksek oranda korunur.

 • Maliyet (göreceli) düşüktür.

  Dezavantajı:

  Ekibin deneyim ve becerisine bağlı olması!


Prostat BT si hangi hastalara uygulanabilir?

Genel prensipler (1) :

 • Tanı biyopsi ile doğrulanmış olmalıdır.

 • Uzak metastaz olmamalıdır.

 • 5 yıl sağ-kalım beklentisi olmalıdır.

 • 70 yaş üstü için değerlendirilme hastaya göre yapılmalıdır.

 • Hasta genel veya epidural anestezi alabilmelidir.


Prostat BT si hangi hastalara uygulanabilir?

Genel prensipler (2) :

 • Prostat volümü büyük ve küçük (50-20 cc) olmamalıdır.

 • Prostatit ve yoğun kalsifikasyon olmamalıdır.

 • Prostatik üretra eğriliği olmamalıdır.


Pubik ark engeli olmamalıdır.


Androjen blokajı ile brostat volümü küçültülebilir.


Medyan lob hipertrofisi olmamalıdır.

Mid-Sagittal MRI


 • Kapsül invazyonu kontrendikasyon oluşturmaz.


Tek başına BT (monoterapi)

PSA 20 ng/ml altında olmalıdır. (PSA 10-20 ng/ml:?)

GS 2-7 olabilir.

T1,T2ve seçilmiş T3 evresi hastaları “yalnız BT” için uygundurlar.

Uygulama öncesi TURP olmamalıdır (göreceli).

Ayrıca seçilmiş hasta grubunda ERT başarısızlığında da artan yan etki ile kullanılabilir.


 • Orta riskli grupta

 • ERT

 • androjen blokajı

 • biyokimyasal kontrol, hastalığa spesifik ve genel sağkalım üzerine etkisi

 • RTOG 0232 randomize Faz III çalışması (www.RTOG.org).


ERT+BT (Kombine tedavi)

 • 46-50 Gy ERT sonrası veya öncesi uygulanabilir.

 • PSA>20ng/ml (>10 ng/ml ?), GS>7 olabilir.

 • V S tutulumu olabilir (HDR).

 • İnfl. barsak hastalığı olmamalıdır.


Kaynaklar

LDR:doz hızı< 200cGy/saat

Enerj doz hızı:

I-125:27 keV,7cGy/h,

RBE:1.4

Pd-103: 21keV,20cGy/h,

RBE:1.9

Yarı hayat: I-125 60gün Pd-103 17gün

Kaynak şiddetleri:

I-125 0.5U (0.4mCi)

Pd-103 1-8U(1.4mCi)

HDR:doz hızı >200cGy/dak.

Ir-192

 • Enerji I 125 27 keV

 • Pd 103 21 keV

 • Yarı hayat I 125 60 gün

 • Pd 103 17 gün

 • Kaynak şiddetleri

 • Tipik değerleri

 • I 125 0.5U (0.4 mCi)

 • Pd 103 1.8 U (1.4 mCi)


Doz tanımlamaları:AAPM (AmericanAssocıaton of Physicist in Medicine)-1995, TG-43 NIST-99(National Inst. of Standards and Technology), ABS konsensusu-2000,ABS/ ESRTO/ EAU/ EORTC-2000.

 • Periferde tanımlanan minimum doz:

  LDR I-125 Pd-103

 • Monoterapi: 145 Gy 125 Gy

 • ERT+BT: 110 Gy 100 Gy

 • HDR : ERT+BT: 18-30 Gy/3-4f


Prostat brakiterapisi ekibi

 • Ürolog

 • Brakiterapist-radyasyon onkoloğu

 • Radyolog

 • Tıbbi radyo- fizik uzm.

 • Anestezi uzmanı

 • Brakiterapi hemşiresi


Hastanın hazırlığı

 • PSA

 • TRUS ve biyopsi

 • Rektal muayene

 • Kemik sintigrafisi

 • IPSS

 • Urodinami testleri

 • Erektil disfonksiyon değerlendirmesi

 • Pelvik BT/MR

 • Akciğer grafisi


Planlama


HDR BT uygulamaları

 • Kiel Üniversitesi: BT ERT esnasında iki ayrı aplikasyon ile her biri CTV=PTV volümü 15 Gy kapsıyacak şekilde 6-12 igne kullanarak vermektedir.

 • Göteborg Üniversitesi: 6-15 iğne, periferik ağırlıklı, iki fraksiyonda 10 ar Gy den toplam 20 Gy . Ayrıca TRUS esnasında hipoekoik görülen alanları biyopsi bulguları ile karşılaştırarak makroskopik tümör alanlarında 15 Gy lik doz verirken rektum dozunu 6 Gy, üretra dozunu ise 8-9 Gy de tutacak sekilde ön planlama yapmaktadır.

 • William Beaumont Hastanesi: 14-18 iğne ile ERT nin birinci ve üçüncü haftalarında iki ayrı implantta 9.5’er Gy tanımlanan PTV=CTV’ e vermektedir.

 • Seattle Prostat Inst.: Tek aplikasyonla toplam 40 saatte ve 4 fraksiyonda ve fraksiyonlar asası minimum 6 saat olacak şekilde aplikasyon yapılmakta, her fraksiyonda periferi kapsayan doz (matched peripheral dose=MPD) 3-4 Gy olarak verilmektedir. Uretral doz MPD un %120 si olarak tanımlanmaktadır. BT den 2 hafta sonra ERT ile 50.4 Gy/28 f da verilmektedir.

 • Hsu ve ark. ise 18 Gy dozu 24 saatte ve araları 6 saatten az olmıyan 3 fraksiyonda pelvik veya 7 alanlı konformal prostat tedavisi sonrası ek doz olarak vermektedir.


İzleme

 • PSA

 • Klinik

 • IPSS

 • Urodinami testleri

 • Üriner sist. US

 • Erektil disfonksiyon değerlendirmesi


PROGNOSTİK GRUP: PSA 10, GS6

KURULUŞ

%

%

MEDYAN

5 YIL(%)

N

1c/2a

2b/3c

PSA

GS

YAŞ

DOZ

KB

BK

HSK GS

ARIZONA Sid

345

67

33

6.0*

73

85

98**

84

SEATTLE Sid

431

5.5

5

69

88

KIEL HDR

57

30

70

6.0

2

68

70.0

1.8

95

98

83

W.BEAUMONT HDR

26

23

77

6.0

6

65

63.5

0.0

100

100

100

FOX CHASE 3-D

409

87

13

68

73.5

83

WAYNE ST. -nötron

80

84

W.BEAUMONT EBRT

372

84

16

6.0

6

72

66.6

7.0

71

77

83

BAYLOR-RP

758

68

32

5.5

6

62

1.4

94

97

W.BEAUMONT.-RP

157

6.1

5

67

84

80

95


PROGNOSTİK GRUP: PSA 10-20, GS6

KURULUŞ

%

%

MEDYAN

5 YIL(%)

N

1c/2a

2b/3c

PSA

GS

YAŞ

Doz

KB

BK

HSK GS

ARIZONA Sid

95

64

36

14.0

74

58

93**

83

SEATTLE Sid

137

13.0

5

70

83

KIEL HDR

24

13

87

14.1

2

68

70.0

W.BEAUMONT HDR

20

70

30

13.0

6

68

63.5

6

63

90

95

FOX CHASE 3-D

203

80

20

70

75.0

73

WAYNE ST nötron

24

75

W.BEAUMONT EBRT S

156

70

30

13.0

6

74

66.6

10

59

63

74

BAYLOR -RP

142

61

39

12.9

6

64

4

87

97

W.BEAUMONT -RP


Radikal prostatektomi ve BT±ERT sonuçları


Prostat brakiterapisinde erken yan etkiler

 • Üriner irritasyon bulguları

  Pollakiüri, dizüri, noktüri

 • Akut üriner retansiyon (%6-15):


İğne sayısı

 • Lee ve ark. retansiyonun kullanılan iğne sayısının 33 üzerine çıkması ile anlamlı ölçüde ilgili olduğunu bildirmiştir.

  Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 48: (5) 1457-1460.


sid sayısı

Kullanılan kaynak sayısı: 88altı ve üstü

Total aktivite: 37mCi altı ve üstü

üriner reaksiyon üzerine etkili bulunmuştur.

Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 47: (2) 353-360.


IPSS semptom skoru ve Q max

Skor 8 in altında ise aplikasyon sonrası acut retansiyon ve uzun dönemde üretrit riski düşüktür.

Qmaxml/s10 un altında olması ise yüksek erken ve geç uriner probleminhabercisidir.


Geç yan etkiler: üriner1

RTOG,

G1-2:%20 (12ay)

G3:%3-6,LDR

%9, HDR


Geç yan etkiler2

 • Üretral striktür

  -üretra dozu

  (MPD%150 si altı olmalı)

  -prostat hacmi

  -toplam aktivite

  -aplikasyon sayısı

  (HDR)3f:%11, 2f:%0

  -radyoizotop tipi


Geç yan etkiler3

sid dağılım yöntemi

RTOG,

G3 üniform:%11, perifer:%4


Geç yan etkiler4

 • Proktit

 • (G2:%2, G3:%05/5y)

V50 < 4cc olduğu zaman G2 proktit <%5 iken volümün büyümesi ile %20 üzerine çıkmaktadır.

V150<0.4cc ise rektal reaksiyonların kabuledilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.

G2 proktitlerin %14 ü birinci yıl, %72 si ikinci yıl %14 i üçüncü yıl oluşmuştur.

J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 48 (1) 119-124


Geç yan etkiler

Erektil disfonksiyon(%30/5y)Penil bulbus dozu

Bulbus D50= %40mPD, D25=%60mPD

Proksimal krus D50=%28 mPD, D25=%40mPD

Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2001; 50 (3) 597-604


Geç yan etkiler

Erektil disfonksiyon(%30/5y)--androjen blokajı

(1116hasta,

BT:%76,

ERT+BT:%56,

AB+BT:%52,

AB+ERT+BT:%29,

Porter,IJROBP50-5-1235-2001)


Geç yan etkiler

İnkontinans:%6

-Önceki TURP


Geç yan etkiler

 • Sid embolisi

 • Serbest sid:%11-27

 • Strend:%07


Sonuçlar

 • RP, 3-D RT, BT erken evre prostat Ca da benzer gruplarda benzer SK sonuçlarına sahiptir.

 • Tedavi seçimine hastayla birlikte karar verilmelidir.

 • BT, komplikasyonları düşük, hayat kalitesini yüksek tutan bir tedavi yöntemidir.


BurhanettinArdagil,2005


 • Login