ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ». ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡ I ΟΥ.

Download Presentation

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5692337

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


5692337

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟΥ

Το εργαστήρι στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες:

 • Να γνωριστούν σε ένα άνετο κλίμα

 • Να αναφερθούν στο ρόλο που οι ίδιοι διαδραματίζουν στο χώρο της εργασίας τους

 • Να ανταλλάξουν απόψεις και προσωπικές εμπειρίες και να αναλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από το ρόλο τους


5692337

 • Να περιγράψουν τα θέματα που τους απασχολούν στη δικτύωση και να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη λειτουργία των δικτύων

 • Να διερευνήσουν τις προοπτικές και τους τρόπους ανάπτυξης δικτύων προτείνοντας τις δικές τους λύσεις και στρατηγικές

 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση νέων μεθόδων διεργασίας της ομάδας για την ανάπτυξη νέων δικτύων.


5692337

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στη διάρκεια του προγράμματος διερευνώνται θέματα όπως:

 • Δικτύωση: στόχος, αρχές, εμπόδια και προοπτικές

 • Ο ρόλος του κοινωνικού επιστήμονα στην ανάπτυξη δικτύων

 • Ρόλοι, αρμοδιότητες, συγκρούσεις στα δίκτυα

 • Δυναμικές που αναπτύσσονται στη συνεργασία ατόμων, ομάδων, υπηρεσιών

 • Στρατηγικές ανάπτυξης δικτύων


5692337

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Δυσκολίες εφαρμογής

 • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων

 • Μέθοδοι διεργασίας σε ομάδες και συστήματα

 • Παράλληλα δίνεται χρόνος για την ανάπτυξη θεμάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τους συμμετέχοντες στο εργαστήρι, όπως αυτά προκύπτουν από τις μικρές και μεγάλες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί


5692337

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Στη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάζονται σύντομες εισηγήσεις από τους συντονιστές του εργαστηρίου. Έμφαση όμως δίνεται στην ενεργή συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου και στην αξιοποίηση της ομάδας σε Ολομέλεια, στις Ομάδες Εργασία και στις Ομάδες Εισαγωγής, όπου έχουν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της ομάδας ως μέσο και σκοπό για την ενίσχυση των δικτύων.


5692337

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 • Η Ολομέλεια δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Το εργαστήρι έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να υπάρχει χρόνος για δια-ομαδική εμπειρία. Στην Ολομέλεια οι συντονιστές και τα μέλη έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν επίσης την ανταπόκριση του προγράμματος στις προσδοκίες της ομάδας.


5692337

ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Στην αρχή του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να μιλήσουν για τις προσδοκίες τους από το εργαστήρι και τα θέματα που τους απασχολούν. Οι Ομάδες Εισαγωγής αποτελούνται από άτομα που έχουν επιλεχθεί με βάση το διαφορετικό πλαίσιο της εργασίας τους και τη λειτουργία και το ρόλο που καθένας έχει αναλάβει σε αυτόν.


5692337

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και εργασιακή εμπειρία. Η Ομάδα Εργασίας έχει δυο στόχους:

  1. Να συνεργαστούν οι συμμετέχοντες, να μάθουν ο ένας από τον άλλο μιλώντας για τις εμπειρίες τους και να εντοπίσουν ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχο τη βαθύτερη διερεύνησή τους. Αφετηρία στο παρόν εργαστήρι αποτελεί το θέμα «Ο Κοινωνικός Επιστήμονας στις σημερινές συνθήκες: Νέα Δεδομένα, Νέες Προοπτικές, Νέες Ευκαιρίες».


5692337

2. Να συζητούν οι συμμετέχοντες σε τακτά χρονικά διαστήματα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα ώστε να κατανοήσουν τις διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτή. Οι συντονιστές του εργαστηρίου βοηθούν την ομάδα να εξετάσει τους ρόλους, τις αξίες, τα μοντέλα εξουσίας και τις μεθόδους εργασίας, όπως αυτά εξελίσσονται. Ωστόσο, η ίδια η ομάδα χρειάζεται να αναλάβει αυτό το ρόλο ώστε να κάνει ανασκόπηση της λειτουργίας και των διεργασιών της στην ομάδα.


5692337

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

 • Στη διάρκεια των διαλειμμάτων δίνεται στα μέλη της ομάδας η ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Οι δυο ημέρες του εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα εντατικές και τα διαλείμματα δίνουν την ευκαιρία για περαιτέρω γνωριμία και ανταλλαγή.


 • Login