ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี - PowerPoint PPT Presentation

30103
Download
1 / 32

 • 238 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ไบโอม ( biomes ). ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. ไบโอม. ไบโอม ( biomes ).  ไบโอม ( biomes ). ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


30103

ไบโอม (biomes)

ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน

คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


30103 1349087

ไบโอม

ไบโอม (biomes)


Biomes

ไบโอม (biomes)

ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ

ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง

 ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน กระจัดกระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน


30103 1349087

ประเภทของไบโอม

ไบโอมบนบก (terrestrial biomes)

2.ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)


30103 1349087

1.ไบโอมบนบก

ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด 1.1 ป่าดิบชื้น

1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น

1.3 ป่าสน

1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น

1.5 สะวันนา

1.6 ทะเลทราย

1.7 ทุนดรา


Terrestrial biomes

ไบโอมบนบก(terrestrial biomes)


Tropical rain forest

ป่าดิบชื้นtropical rain forest


Tropical rain forest1

ป่าดิบชื้นtropical rain forest

 • เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก

 • ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200-400cm./ปี

 • มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์นับพันสปีชีส์

 • พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้

 • ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส


Temperate deciduous forest

ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น(temperate deciduous forest)


Temperate deciduous forest1

ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น(temperate deciduous forest)

 • เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง

 • มีอากาศค่อนข้างเย็น

 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm./ปี

 • ต้นไม้มีการผลัดใบ

 • พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก

 • ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก


Coniferous forest

ป่าสน(coniferous forest)


Coniferous forest1

ป่าสน(coniferous forest)

 • ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศาเหนือ

 • ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็นและแห้ง

 • พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮมลอค (hemlock) บลูเบอรี

 • ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์


Temperate grassland

ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น(temperate grassland)


Temperate grassland1

ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น(temperate grassland)

 • ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกาเหนือ

 • ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย

 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 cm./ปี

 • เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์

 • พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่ารานันคูลัส หญ้า


Savanna

สะวันนา(savanna)


Savanna1

สะวันนา(savanna)

 • เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย

 • ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า

 • พืชเด่น : หญ้าต่างๆ

 • ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก


Desert

ทะเลทราย(desert)


Desert1

ทะเลทราย(desert)

 • พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ปี

 • ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในรัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A

 • พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม


Tundra

ทุนดรา(tundra)


Tundra1

ทุนดรา(tundra)

 • มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน ชั้นดินที่ต่ำจากผิวดินชั้นบนจับตัวเป็นน้ำแข็งอย่างถาวร

 • พบทางตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือและยูเรเชีย

 • พืชเด่น : ไม้ล้มลุกจำพวกไม้ดอก หญ้าต่างๆ แห้วทรงกระเทียม

  มอส ไลเคน


30103 1349087

2. ไบโอมในน้ำ

2.1 แหล่งน้ำจืด2.2 แหล่งน้ำเค็ม


Aquatic biomes

ไบโอมในน้ำ(aquatic biomes)


Freshwater biomes

แหล่งน้ำจืด(freshwater biomes)


30103 1349087

แหล่งน้ำจืด (ต่อ)


Freshwater biomes1

แหล่งน้ำจืด(freshwater biomes)

 • มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่า 1 ppt ประกอบด้วย

 • แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ

  • แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoralzone) ผิวน้ำ (limneticzone) และน้ำชั้นล่าง (profundalzone)

 • แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ

  • แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) และแอ่งน้ำ (pool zone)


 • Marine biomes

  แหล่งน้ำเค็ม(marine biomes)


  Marine biomes1

  แหล่งน้ำเค็ม(marine biomes)

  • มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิวโลก ( 3 ใน 4 ส่วน)

  • มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร

  • มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย

   • ทะเลสาบ

   • ทะเล

   • มหาสมุทร


  30103 1349087

  แหล่งน้ำเค็ม (ต่อ)


  30103 1349087

  แหล่งน้ำเค็ม (ต่อ)


  30103 1349087

  แหล่งน้ำเค็ม (ต่อ)


  Estuaries

  แหล่งน้ำกร่อย(Estuaries)

  • เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลและแม่น้ำ

  • ค่าความเค็มอยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

  • มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง เนื่องจากแม่น้ำพัดพาเอาธาตุเหล็ก ซิลิกา ฟอสเฟต และสารอินทรีย์มายังปากแม่น้ำ

  • พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ เพื่อการเจริญเติบโตได้


  Estuaries1

  แหล่งน้ำกร่อย(Estuaries)


 • Login