Lokalny system przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w tychach
Download
1 / 21

LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH. DIAGNOZA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH' - uzuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Diagnoza
DIAGNOZA

 • Według danych Komendy Miejskiej Policji w Tychach w 2007r. przeprowadzono 1233 interwencji domowych, z czego w 260 przypadkach założono Niebieską Kartę. Przemocy domowej dopuściło się 266 osób, a wśród 389 odnotowanych osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej - było aż 134 dzieci. W 9 przypadkach należało udzielić pomocy medycznej.

 • Z terenu Miasta Tychy w roku 2007 do Izby Wytrzeźwień zostały doprowadzone 3258 osoby (227 kobiet i 3031 mężczyzn). Powodem odprowadzenia i zatrzymania do wytrzeźwienia w 752 przypadkach była awantura domowa.

 • W Sądzie Rejonowym w Wydziale VIII Grodzkim prowadzono 94 sprawyz zakresu przemocy domowej, co stanowiło prawie 7% wszystkich prowadzonych spraw. Również w Wydziale II Karnym odnotowano postępowania wobec ponad 80 sprawców przemocy. Ogółem wszystkich poszkodowanych w wyniku przemocy domowej Sąd Rejonowy odnotował: 96 osób, z czego 24 to dzieci.

 • W Niebieskim Pokoju w roku 2007 zostało przeprowadzonych ponad 40 przesłuchań świadków i pokrzywdzonych, którzy nie ukończyli 15 roku życia.


Podstawowe kierunki dzia a
PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ:

 • Podniesienie efektywności działań o charakterze interwencyjnym podejmowanych wobec sprawców przemocy domowej.

 • Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy i dostępności do rożnych form pomocy, w tym specjalistycznych form pomocy dziecku krzywdzonemu.

 • Podniesienie kompetencji służb i instytucji w zakresie problematyki przemocy domowej i stosowanych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.

 • Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz udostępnianie informacjio sposobach interwencji obywatelskiej.


Dzia alno instytucji pomocowych wiadcz cych us ugi na rzecz os b do wiadczaj cych przemocy domowej

Działalność instytucji pomocowych świadczących usługi na rzecz osób doświadczających przemocy domowej


 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest stacjonarną placówką pomocową, która zapewnia nieodpłatną pomoc klientom – ofiarom przemocy domowej lub osobom, będącym w innej sytuacji kryzysowej.

 • Do OIK osoba doświadczająca przemocy zostaje przyjęta bez skierowania i bez względu na dochód.

 • Specjalistyczne poradnictwo w OIK ma na celu: przywrócenie równowagi psychicznej u osoby, która doświadczyła urazów psychicznych, a często i fizycznych.


Pomoc udzielana przez oik obejmuje
POMOC udzielana przez OIK obejmuje Społecznej :

 • ochronę ofiary przemocy przed dalszym krzywdzeniem,

 • zapewnienie całodobowego pobytu (dla 20 osób),

 • pracę socjalną,

 • przeprowadzenie interwencji kryzysowej,

 • wsparcie psychologiczne.


Statystyczna kobieta do wiadczaj ca przemocy domowej
Statystyczna kobieta doświadczająca przemocy domowej: Społecznej

 • ma 30 lat,

 • jest osobą zamężną,

 • ma wykształcenie podstawowe,

 • jest osobą niepracującą,

 • wychowuje jedno lub dwoje dzieci, które są w wieku do 6 lat.


Do działań prowadzonych przez Społecznej Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie w zakresie zwalczania przemocy wobec dzieci należy:

 • podejmowanie działań interwencyjnych

  w sytuacjach zgłoszenia przemocy wobec dziecka

 • realizowanie postanowień Sądu Rodzinnego o umieszczeniu dziecka w opiece

  zastępczej

 • organizowanie i nadzorowanie rodzinnej opieki zastępczejProgram edukacyjny „Przemoc, narkotyki, alkohol – NIE DAJ SIĘ” – dostarczenie mieszkańcom Miasta Tychy wiedzy, gdzie i kiedy można uzyskać pomoc w powszechnie występujących problemach – przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu i narkotyków.


Podniesienie kompetencji os b i instytucji zajmuj cych si problematyk przemocy domowej

Podniesienie kompetencji osób DAJ SIĘ”i instytucji zajmujących się problematyką przemocy domowej


 • W dniach 16 – 17 grudnia 2008 r. odbędzie się szkolenie DAJ SIĘ”pn. „Przemoc interpersonalna -przemoc domowa – formy pomocy i metody interwencji – Interdyscyplinarna formuła pracy”.

 • Adresatami szkolenia będą: policjanci, pracownicy socjalni, członkowie MKRPA, kuratorzy, pracownicy świetlic środowiskowych, pracownicy OIK.

 • Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania źródeł agresji i przemocy oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności zastosowania „prawa” w planowaniui realizacji działań interwencyjnych i pomocowych.Stowarzyszenie Trzeźwość Życia przemocy od stycznia 2009 r. planuje przeprowadzić pilotaż programu edukacyjno – zadaniowego z zakresu pracy z ofiarami przemocy pn. „Kobieta Pozytywna”.


Kampania z 2002 r fundacja wiktora czeszejko sochackiego przeciwko patologiom
Kampania z 2002 r. „Fundacja Wiktora Czeszejko – Sochackiego Przeciwko Patologiom”


ad