Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması - PowerPoint PPT Presentation

B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas
Download
1 / 25

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması. Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih: 30.01.2012. Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları. Bölüm/Programın amaçları belirleyiniz Öğrenme çıktılarını sınıflandırınız (bilişsel, vb.)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Bölüm/ProgramAmaçlarının Tanımlanması Öğrenme ÇıktılarınınYazılması

 • Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL

 • Bologna Kurum Koordinatörü

 • Tarih: 30.01.2012


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları

 • Bölüm/Programın amaçları belirleyiniz

 • Öğrenme çıktılarını sınıflandırınız (bilişsel, vb.)

 • Öğrenci için gerekli öğrenme düzeyini tanımlayınız

 • Her bir öğrenme çıktısı için belirli bir etken fiil seçiniz

 • Öğrenme çıktısı başarısını nasıl ölçeceğinize karar veriniz (Program ÖÇ için değil Ders ÖÇ için geçerli)

 • Başarı ölçütlerini belirleyiniz


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

İyi Bir Öğrenme Çıktısında Olması Gerekli Özellikler


B l m program ama lar n n tan mlamas

Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlaması

Bir programın amacı,

 • öğretme niyetinin genel bir ifadesidir,

 • öğretenin bir öğrenme bloğunda işleyeceği içeriğe işaret eder.

 • Amaçlar genellikle öğretenin bakış açısından birimin genel içeriğini ve yönünü geniş anlamda belirtmek üzere yazılır.

  Örnek, Türkçe Eğitimi Bölümü Amaçlar: Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır.


B l m program ama lar n n tan mlamas1

Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlaması

İşletme Bölümü Amaçlar: İşletme bölümü, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaçlamaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar: hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

 • Amaç - Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar

Amaç, öğretme ve öğrenmenin yönetimi ile daha ilgili

Öğrenme Çıktıları,

Öğrenim sürecinin tamamlanmasından sonra başarılı olmuş bir öğrencinin;

 • neyi bileceğini,

 • ne anlayabileceği ve/veya

 • ne yapabileceğini / gösterebileceğini

  ifade eden yetkinliklerdir.

  gerçekte öğrenenin elde edeceği kazanımlarla ilgili

  Öğrenme süreci bir ders, bölüm ya da program olabilir.


Ama ve hedef aras ndaki farklar

Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar

Bir programın hedefi;

 • genellikle öğretme niyetinin özel bir ifadesidir,

 • öğretmenin bir öğrenme bloğunda işleyeceği alanlardan belirli bir tanesini gösterir.

  Örneğin bir programın hedeflerinden biri; “öğrenciler, davranışları ve yaşam biçimlerinin hem yerel hem küresel çevreler üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını anlayacaklar” olabilir.


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar

Dolayısıyla;

 • Bir programınamacıgenel bir amaç ya da öğretme niyetinin genel bir ifadesi iken;

 • Hedefi programdaki öğretme etkinliğinin ne başarmayı umduğudur.

 • Özel bir ifadedir.


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar- ÖRNEK

Türkçe Eğitimi Bölümü

Amaç: Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır.

Hedefler:

 • Ülkesine ve milletine gönülden bağlı,

 • Ulusal değerlerini öğrenmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiş,

 • Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan,

 • Bulunduğu çağın değerlerine vakıf, nitelikli, ahlâklı, özverili, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünebilen, girişimci,

 • Öğretmenlik meslek bilgisinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış idealist öğretmenler yetiştirmektir.


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Hedefler ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar

Öğrenme Çıktılarının en büyük avantajı; öğrenenin ne başarmasının beklendiği ve bu başarıyı nasıl ortaya koyacağı konusunda açık ifadeler olmalarıdır.

Öğrenme Çıktıları hedeflerle karşılaştırıldığında

 • daha kesin,

 • oluşturulması daha kolay ve

 • daha açık ifadelerdir.

 • Öğrenme Çıktıları programların yerel ve uluslararası seviyede daha şeffaf olmasına yardım eden ortak bir para birimi gibi düşünülebilir


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

 • Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları;

 • Öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin başardıklarına odaklanmaktadır.

 • Öğrenenin bir öğrenme etkinliğinin sonunda ortaya koyabildiklerine ağırlık vermektedir.

 • Programın amacına uygun olmalı,

 • Uygun bir değerlendirme yöntemi ile ölçülebilir olmalıdır (ders ÖÇ).


B l m program renme iktilari

BÖLÜM / PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

 • Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları

 • Yazım Formatı

 • Bu programı/bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  Tanımlar, yorumlar, yargılar, analiz eder, sınıflandırır, vb.,

 • Students who graduate from this program:

 • Students graduating from this program:

 • Graduatesfromthis program:

 • Graduates of this program:

  define, interpret, judge, analyse, classify, etc.,

  Alan yeterlilikleri: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=25


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

Bölüm/Programa özel yeterlikleri;

 • ulusal ve alan yeterliklerini dikkate alarak,

 • programa özelleştirilmiş olarak yazacağız


Program renme kt lar

Program Öğrenme Çıktıları

 • Programın Öğrenme Çıktılarının yazımında ders Öğrenme Çıktıları için uygulanan kurallar aynen geçerlidir. Bazı Farklılıklar mevcut

 • 10-15 adet program öğrenme çıktısı

 • İlgili alan yeterliklerine bakılmalı ve bunlar karşılanmalıdır.

 • Minimum sayıda temel olarak dikkate alınabilecek öğrenme çıktısı dahil edilmelidir.

 • Program Öğrenme Çıktıları, program mezunlarının gösterebileceği temel (öz) bilgi, beceri ve davranışları tanımlamaktadır.


Program ders renme kt lar

Program-Ders Öğrenme Çıktıları

 • Program çıktılarının mizacı ile dersler için yazılan çıktıların mizacı arasında belirgin farklılıklar vardır.

 • Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci için yazılır ve

 • öğrenciden istenen hususları içerir.

 • Bu nedenle direkt olarak ölçülebilir değildir.

 • Örneğin, program çıktıları, öğrencilerin programa katılımıyla elde ettikleri deneyimlerin çıktıları olan öğrenme alanlarını gösterebilir.


Lisans st bilgisayar bilimleri program i in rnek renme kt lar

Lisansüstü Bilgisayar Bilimleri Programı için örnek Öğrenme Çıktıları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Akademik ve endüstriyel ortamlarda problem çözer

 • Geniş sayısal sistemleri yaratır, manipüle eder ve kullanır

 • Ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışır

 • Bilimsel ya da endüstriyel araştırma projesini organize eder ve sürdürür

 • Mesleki standartlara uygun olarak tez ve rapor yazar, sunar ve bunları basılabilir makale haline getirir


Lisans st bilgisayar bilimleri program i in rnek renme kt lar1

Lisansüstü Bilgisayar Bilimleri Programı için örnek Öğrenme Çıktıları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Mesleki standartlara uygun olarak seminer hazırlayıp sunar

 • Bağımsız ve verimli zaman idaresi yapar

 • Tüm IT becerilerini kullanabilir ve olgun bilgisayar okuryazarlığı gösterir


Lisans d zeyinde m hendislik program i in rnek renme kt lar

Lisans düzeyinde Mühendislik programı için örnek Öğrenme Çıktıları

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 • Mühendislik bilimleri, teknoloji ve matematik bilgilerinden çözümler uygular ve türetir

 • Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder, analiz eder ve çözer

 • Belirlenen ihtiyaçları karşılamak, deney tasarlamak ve yürütmek ve verileri analiz etmek ve yorumlamak için sistem, parça ya da işlem tasarlar


Lisans d zeyinde m hendislik program i in rnek renme kt lar1

Lisans düzeyinde Mühendislik programı için örnek Öğrenme Çıktıları

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 • Hayat boyu öğrenme sorumluluğunu alan kapasitesi ile bireysel olarak, takımlarda ve multi-disipliner oluşumlarda efektif olarak çalışır

 • Geniş kitlelerle ve mühendislik toplulukları ile etkin iletişim kurar


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ‘Öğrenme Çıktıları’

 • Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır

 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır

 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (donanım veya yazılım) ,süreci tasarlar

 • Çok disiplinli konularda çalışabilme becerisi kazanır

 • Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır

 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır

 • Etkin iletişim kurma becerisi kazanır

 • Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenme Çıktıları

 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır

 • Bilgisayar Mühendisliğindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur, mesleğini severek ve inanarak yapar

 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır

 • Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır

 • Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerisi kazanır

 • Literatür takibi yapabilecek ve çalışmaların sözlü ve yazılı sunumunu yapabilecek seviyede İngilizceyi kullanabilme becerisi kazanır

 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır


B l m program ama lar n n tan mlanmas renme kt lar n n yaz lmas

 • Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları

 • Yazım Formatı

Bu programı/bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler;

Tanımlar, yorumlar, yargılar, analiz eder, sınıflandırır, vb.,

 • Students who graduate from this program:

 • Students graduating from this program:

 • Graduatesfromthis program:

 • Graduates of this program:

  define, interpret, judge, analyse, classify, etc.,


 • Login