M rten schultz www juridikbloggen com
Download
1 / 13

Skadestånd för ren förmögenhetsskada - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mårten Schultz www.juridikbloggen.com. Skadestånd för ren förmögenhetsskada. Legaldefinition i SkL 1:2 Den snäva definitionen Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada Ren förmögenhetsskada och personskada (fåmansbolag etc.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Skadestånd för ren förmögenhetsskada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mårten Schultz

www.juridikbloggen.com

Skadestånd för ren förmögenhetsskada


Legaldefinition i SkL 1:2

Den snäva definitionen

Ren förmögenhetsskada och tredjemansskada

Ren förmögenhetsskada och personskada (fåmansbolag etc.)

Ren förmögenhetsskada och sakskada (Kontanter? Funktioner? Värden? Volvo flygmotor, GMO)

Begreppet ren förmögenhetsskada


Tredjemansskador är en särskild typ av följdskada. I allmänhet anses uttrycket innebära ekonomiska följdskador som uppstått till följd av person- eller sakskada som någon annan drabbats av. Ex: A gräver av en vattenledning som tillhör kommunen, B drabbas av skada för att vattnet faller bort.

Huvudregel: Tredjemansskador ej ersättningsgilla. I praktiken kan ofta en skadad vända sig mot en kontraktspart. (B i exemplet ovan kanske kan få ersättning från kommunen?)

Särskilt om tredjemansskador


Spärregeln som inte är en spärr: 2:2 (tidigare 2:4)

Begreppet har använts för att definiera det ersättningsgilla området i hög grad

(Jmf. principalansvarets reglering)

Varför är begreppsbildningen så viktig?


E contrario-tolkning av 2:2: Skadestånd för ren förmögenhetsskada förutsätter brottslig handling

Utgångspunkten har varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling. (Märklig tolkning)

Undantag etablerade på många områden, ex. bolagsrätten.

I kontraktuella förhållanden är den traditionella inställningen motsatt: Vanligt culpaansvar räcker för ansvar.

Spärregeln


En nyanserad bild av de rena förmögenhetsskadorna


Skadestånd för ren förmögenhetsskada när brott föreligger


Bedrägeri

Förskingring

Stöld (av kontanter – inte ren förmögenhetsskada)

Etc.

Specialstraffrättsbrott: Upphovsrättsintrång etc.

Vilka brott?


Trolöshetsbrott?

Mut- och bestickningsbrott?

Tjänstefel? [NB: Ansvarsallokeringsproblemen]

Skattebrott: NJA 2003 s. 390

Svårare bedömningar


NJA 2000 s. 380: Den bedräglige juristen (principalansvar)

NJA 1989 s. 796: Osant intygande medförde skadeståndsskyldighet (båt)

Några nedslag i praxis


Culpa in contrahendo

Vårdslösa intyg

Kvalificerat otillbörlig konkurrens

Konkursförvaltares egendomsansvar och andra situationer

Specialregleringar

Exkurs: Skadestånd när brott inte föreligger


En nyanserad bild av ren förmögenhetsskada


Jämkning enligt den ekonomiska regeln

Jämkning enligt medvållande regeln

(Nedsättning pga compensatio lucri cum damno)

Underlåten skadebegränsningsplikt

Adekvans och utebliven vinst etc.

Identifikationsproblem

Statens förluster (falskt larm etc)

Skadestånd och ren förmögenhetsskada vid brott: Några särskilda saker


ad
  • Login