slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ PİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ KASIM, 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ PİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ KASIM, 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ PİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ KASIM, 2007 Prof.Dr.Çelik Kurtoğlu “iyişirket” Danışmanlık A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ-PİYASALAR-ŞİRKET STRATEJİLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ PİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ KASIM, 2007' - uta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜPİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ

KASIM, 2007

 • Prof.Dr.Çelik Kurtoğlu
 • “iyişirket” Danışmanlık A.Ş.
s rd r leb l r rekabet g c p yasalar rket stratej ler
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ-PİYASALAR-ŞİRKET STRATEJİLERİ
 • Sürdürülebilir rekabet gücünün arkasındaki iki esas etken saydam piyasalar ve bunu destekleyen kamu politikaları
 • Günümüzde teknoloji herkes tarafından ulaşılabilen faktör
 • Teknoloji yaratmak ise bu süreç yatırım yapmakla mümkün, yeni süreç ve ürünlerin rantını bu zahmete katlananlar elde ediyor.
rketler n hedef de er z nc r n n tamami mi
ŞİRKETLERİN HEDEFİ DEĞER ZİNCİRİNİN TAMAMI MI?
 • Küreselleşme ile uluslararası şirketlerin stratejileri tamamlayıcı mı?
 • Küreselleşmeyi belirleyen haberleşme mi, yeni finans kolaylıkları mı....
 • Yoksa üretim süreci mi belirliyor şirketlerin değer zincirinin neresinde yer alacağını?
 • Bir şirket tek başına rekabet gücünü belirleyebilir mi?
 • Bir hükümet tek başına rekabet gücünü belirleyebilir mi?
 • Kimin rekabet gücü?
 • Hangi politikalar?
lke uygulamalar
Ülke Uygulamaları
 • İleri sanayi ülkelerinin hükümetleri teknoloji geliştirme sürecini bir bir destekliyor
 • Akıllı ülkeler imkanları sınırlı da olsa bilinçli politikalarla kendi teknoloji nişlerini yaratıyor, (Finlandiya, Güney Kore)
lke uygulamalar1
Ülke Uygulamaları
 • Çin Komünist Partisi, sosyal sorunlarını çözmek için attığı radikal adımlarla piyasa mekanizmasının belirleyicisi olan “fiyatları” rekabet gücü sağlayacak şekilde kendi denetimine aldı
lke uygulamalar2
Ülke Uygulamaları
 • Türkiye’de uzun süren yüksek enflasyon piyasanın kalitesini bozdu. Bugün fiyatlar doğru göstergeler olmaktan uzak
 • Yıllarca yanlışlara yol açan müdahalelerden sonra benimsenen “serbest piyasa” sanayi politikası kavramını tabu haline getirdi.
 • Şirketlerin teknolojik gelişme doğrultusunda bir yandan belirsizliklerden olanak ölçüsünde arındırılması, diğer yandan ARGE desteğine ve rehberliğe ihtiyacı önemli boyutta
t rkiye de sanayi politikas ve serbest piyasa ekonomisi
Türkiye’de Sanayi Politikası ve Serbest Piyasa Ekonomisi
 • Makro denge önceliği ve “kriz korkusu” ile döviz kuru bir yandan sanayinin daha yüksek katma değerli alanlara yönelmesine yardım ederken, diğer yandan sanayi içi ticareti zayıflattı
 • Türk şirketleri birbirlerinden çok yurtdışındaki şirketlerle alış veriş ilişkisinde ve bu sürdürülebilir rekabet gücü geliştirmelerini engelliyor
ab de irketler taraf ndan yarat lan stihdam n b l n
AB’de Şirketler Tarafından Yaratılan İstihdamın Bölünüşü
 • AB Genelinde istihdamın %41’i imalatta çalışanlardan, %28’i profesyonel ve teknik kişilerden oluşmakta
 • ERT şirketlerinde profesyonel ve teknik kişilerin oranı %36, imalatta çalışanların payı ise %34.
 • ERT şirketlerinde düz işçilerin payı %4 iken, bu AB genelinde %10 luk paya sahip
ert irketlerinin ab de stihdama do rudan ve dolayl katk s
ERT Şirketlerinin AB’de İstihdama Doğrudan ve Dolaylı Katkısı
 • ERT şirketlerinin sağladıkları 6.6 milyon istihdamın 2.6 milyonu bu şirketlerde çalışanlardan oluşuyor
 • ERT şirketlerinin tedarik ilişkisi yoluyla neden oldukları istihdam 2.9 milyonla doğrudan istihdamdan daha büyük
 • Doğrudan ve dolaylı istihdamın yol açtığı tüketim yoluyla yaratılan istihdam ise 1.1 milyon kişi
ert irketlerinin yol a t klar dolayl stihdam n b l n
ERT Şirketlerinin Yol Açtıkları Dolaylı İstihdamın bölünüşü
 • İstihdamın %46’sını oluşturan tedariklerin yarıdan fazlası enerji, hammadde ve çeşitli parçalardan oluşuyor
 • Tedariklerin üçte biri taşımacılık, haberleşme de dahil olmak üzere hizmetlerden meydana geliyor
 • Sermaye malı ve entellektüel sermaye alımları toplamın %14’üne eşit
ert irketlerinin rekabet art na mkan veren arge faaliyetine katk s
ERT Şirketlerinin Rekabet Artışına İmkan veren ARGE Faaliyetine Katkısı
 • AB Genelinde yapılan ARGE’nin %14’ü ERT şirketleri tarafından üstleniliyor
 • AB’de iş aleminin yaptığı ARGE faaliyetinin %23’ü ERT firmalarına ait
 • ERT ARGE çalışanları AB araştırmacılarının %28’ini oluşturuyor
t rkiye de irketlerin de er zincirinden yola k larak rekabet performans n n belirleyicileri
Türkiye’de Şirketlerin Değer Zincirinden Yola Çıkılarak Rekabet Performansının Belirleyicileri
 • Eğitim, finansman ve altyapı önemli sorun alanları
 • Rekabet gücünü etkileyen faktörler:Pazar büyüklüğü, istihdam ve vergi gelirleri
 • Rekabet gücünün yaratılmasına ve sürdürülmesine imkan veren faktörler yatırımları, işgücü kalitesini, teknoloji, ARGE, buluş ve yeni pazarlara ulaşmayı sağlıyor
 • Bu mekanizma işlerse girişimcilik özendiriliyor, yatırımlar artıyor, verimlilik ve katma değer büyüyor
e itli end strilerin arge de a r y kte hafifli e g re k melenmesi
Çeşitli Endüstrilerin “ARGE’de Ağır Yükte Hafifliğe” Göre Kümelenmesi
 • Az gelişmiş ülkeler çok yük taşıyıp düşük rekabet gücü ile az değer yaratıyor
 • Engeller ortadan kaldırılıp
 • İmkan vericilerin önü açılırsa ülkeler değeri yüksek “hafif “mallar” üretebiliyor
slide15
Sonuç
 • Piyasalar bilgi oluşumunu engelleyen eğilimlerden ve etkenlerden arındırılmalı
 • İşlem maliyetleri azaltıldığı takdirde her üreticinin değer zincirinde karşılaştırmalı üstünlüğüne göre yer almasını sağlanacaktır
 • Türkiye’de rekabet gücünü beslemesi gerekirken onu adeta engelleyen etkenler ortadan kaldırılmalıdır
 • YARIŞTA BAŞARILAR.
 • TEŞEKKÜRLER.
slide16
Sonuç
 • Piyasalar bilgi oluşumunu engelleyen eğilimlerden ve etkenlerden arındırılmalı
 • İşlem maliyetleri azaltıldığı takdirde her üreticinin değer zincirinde karşılaştırmalı üstünlüğüne göre yer almasını sağlanacaktır
 • Türkiye’de rekabet gücünü beslemesi gerekirken onu adeta engelleyen etkenler ortadan kaldırılmalıdır
 • YARIŞTA BAŞARILAR.
 • TEŞEKKÜRLER.
ad