Citační index a Impact factor - PowerPoint PPT Presentation

Cita n index a impact factor
Download
1 / 28

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Citační index a Impact factor. Pro studenty doktorských studijních programů na ZČU 25.6.2008. Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz. Obsah. Citační databáze Web of Science Citační index Práce s WoS Impact factor časopisu. Journal Citation Report

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Citační index a Impact factor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cita n index a impact factor

Citační index a Impact factor

Pro studenty doktorských studijních programů na ZČU

25.6.2008

Mgr. Zdeňka Firstová

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

firstova@uk.zcu.cz


Obsah

Obsah

 • Citační databáze Web of Science

  • Citační index

  • Práce s WoS

 • Impact factor časopisu. Journal Citation Report

  • České časopisy s IF


Web of science

Web of Science

 • každá důležitá práce, je citována v dalších publikacích - čím je významnější, tím častěji bude citována

 • nejdůležitějším zdrojem informací ve vědě jsou odborné časopisy (nejnovější výsledky bádání)

 • 95% významných vědeckých prací je publikováno, nebo citováno, v poměrně malém množství časopisů

Duchovní otec projektu, Eugen Garfield, vyšel ze tří základních předpokladů:


Cita n datab ze web of science

Citační databáze Web of Science

 • vznikla jako výběrová databáze v 50.letech 20. století - od roku 1961začaly vycházet rejstříky tiskem

 • specifikem byla provázanost mezi příspěvky prostřednictvím citované literatury - nepopisuje jen danou práci, ale i dokumenty, na jejichž podkladě vznikla

 • hlavní cíl:nová možnost v práci s vědeckými prameny


Cita n index d la k kolikr t bylo citov no

Citační index díla říká, kolikrát bylo citováno

Citing articles

Články vydané např. roku 2001 a 2005

Článek vydaný r. 2000

Články vydané např. v roce 1995, 1998 a 1999


Web of science1

Web of Science


Wos v sledky hled n seznam search results summary

WoS Výsledky hledání – Seznam(Search results – Summary)


Z znam l nku ve wos full record

Záznam článku ve WoS (Full Record)

Jaké práce autor cituje


Wos citovan pr ce cited references

WoS - Citované práce (Cited References)


Z znam l nku ve wos full record1

Záznam článku ve WoS (Full Record)

Kolikrát a kde byla práce citována


Wos cituj c pr ce citing articles

WoS -Citující práce(Citing Articles)


Wos dal mo nosti vyhled v n citac

WoS – Další možnosti vyhledávání citací

 • pomocí Cited Reference Search

  • Speciální rozhraní pro vyhledávání citací autora či konkrétního článku

 • pomocí Author Finder

  • Číselník autorů, zahrnující organizaci, obor

 • nové citace si můžeme nechat vyhledávat pomocí Citacion Alert


Impakt faktor asopisu

Impakt faktor časopisu

Obrovské množství dat nashromážděných v databázích ISI => sledování statistických dat

Od r. 1975

Journal Citation Report

analýzy excerptovaných časopisů:

 • kolikrát byl časopis citován

 • žebříčky a rejstříky podle oborů

 • účelem bylo měření zájmu o určitou literaturu (nákup literatury, hodnocení časopisů)

 • srovnávání různých časopisů ze stejného oboru


Impakt faktor v po et

Impakt faktor - výpočet

Impakt faktor časopisu - míra udávající, jak často je „průměrný článek“ publikovaný v časopise, citován v určitém roce

Vypočítává se dělením počtu současných citací článků, publikovaných ve dvou předcházejících letech, počtem článků publikovaných ve dvou předcházejících letech

100 článků publikováno v časopise v letech 2002-2003

Citováno 1000x v roce 2004

Impakt faktor: 1000/100=10

Většina časopisů má impact faktor nižší než 2

Za vysoký impakt faktor jsou považovány hodnoty nad 4

Impakt faktor vyšší než 10 je přímo „hvězdný“


Cita n index a impakt faktor impakt faktor asopisu sciece

Citační index a Impakt faktorImpakt faktor časopisu Sciece


Journal citation report

Journal Citation Report

Pro technické a přírodní vědy

Výběr podle oboru:

Pro sociální vědy


Jcr v b r podle oboru

JCR -Výběr podle oboru


Jcr v b r podle oboru1

JCR -Výběr podle oboru


Jcr v b r podle nakladatele

JCR -Výběr podle nakladatele


Jcr v b r podle nakladatele1

JCR -Výběr podle nakladatele


Detaily k asopisu

Detaily k časopisu

Nakladatelské údaje

Data k výpočtu impakt faktoru


R zn obory maj r zn impakt faktor

Různé obory mají různý impakt faktor

Více v článku

M. Amin & M. Mabe: IMPACT FACTORS:

USE AND ABUSE. Perspectives in Publishing 1. 2000

Figure 2a. Subject Variation in Impact Factors

Fundamental Life Sciences

Neuroscience

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology

Physics

Chemistry & Chemical Engineering

Earth Sciences

Environmental Sciences

Biological Sciences

Materials Science & Engineering

Social Sciences

Mathematics & Computer Sciences

Srovnání impakt faktoru u různých vědních oborů

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Mean Impact Factor (1998)

Proto byl do hodnocení výsledků VaV zahrnut i medián IF oboru


Medi n if oboru

Medián IF oboru


Vyhled n asopis podle zem p vodu

Vyhledání časopisů podle země původu

Např. impaktované časopisy na Slovensku:


Esk asopisy s if

České časopisy s IF

2004200520062007

ACTA VETERINARIA BRNO0,4490,3530,4910,687

ACTA VIROLOGICA 0,6050,6960,7880,560

CERAMICS-SILIKATY 0,3850,4630,5970,488

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE0,0370,0700,0450,037

ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE0,2090,2410,2790,133

CHEMICKÉ LISTY 0,3480,4450,4310,683

COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS1,062 0,9490,8810,879

CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 0,2270,2540,4210,633

CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES--0,3870,448

CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 0,2920,3600,5680,423

CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 0,1310,1120,1970,155

EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 0,6570,7450,7820,734

FINANCE A ÚVĚR - CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0,0830,1730,1900,077

FOLIA BIOLOGICA 0,5070,7190,3870,596

FOLIA GEOBOTANICA 0,9681,0331,1961,133

FOLIA MICROBIOLOGICA1,0340,9180,9630,989

FOLIA PARASITOLOGICA0,8371,1381,5111,000

FOLIA ZOOLOGICA 0,5360,5850,5290,376

KYBERNETIKA 0,2240,3430,2930,552

LISTY CUKROVARNICKÉ A ŘEPAŘSKÉ0,078---

PHOTOSYNTHETICA 0,7340,8100,7820,976

PHYSIOLOGICAL RESEARCH 1,1401,8062,0931,505

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT0,170---

POLITICKÁ EKONOMIE0,1560,1930,3630,054

PRESLIA  -1,5452,1192,064

ROSTLINNA VYROBA0,379---

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW0,2000,1130,1280,200

STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA 0,4470,6560,6030,733

VETERINÁRNÍ MEDICÍNA   0,7900,6210,6240,645


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Mgr. Zdeňka Firstová

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

firstova@uk.zcu.cz


 • Login