Integrovan syst m mana mentu
Download
1 / 27

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU. Plán a realizácia projektu vypracoval: Zdeno Baštek. Teória integrovaného systému manažmentu Návrh zavedenia integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ , a.s. Systémová integrácia. Manažment kvality. súbor noriem ISO 9000:2000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU' - uta-price


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrovan syst m mana mentu

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU

Plán a realizácia projektu

vypracoval: Zdeno Baštek
Mana ment kvality
Manažment kvality

súbor noriem ISO 9000:2000Bezpe nos a ochrana zdravia pri pr ci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 330/96 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia

 • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  (Národný inšpektorát práce)

 • ISO 18000


N vrh zavedenia ism vo firme xyz a s
Návrh zavedenia ISM vo firme XYZ, a.s.

 • Predstavenie XYZ, a.s.

 • Dôvody pre zavádzanie ISM

 • Zhodnotenie reálnosti zavedenia ISM

 • Plán a riadenie realizácie projektu zavedenia ISM vo firme XYZ, a.s.


D vody pre zav dzanie ism
Dôvody pre zavádzanie ISM

 • SMK a uspokojovanie potrieb zákazníkov

 • nevyhnutnosť SME pri vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a systematickosť v dodržiavaní zákonov o ochrane životného prostredia

 • SBZ a bezpečnosť zamestnancov

 • Integrácia týchto sys. napomáha k zvýšeniu úspešnosti organizácie


Zhodnotenie re lnosti zavedenia ism
Zhodnotenie reálnosti zavedenia ISM

 • snaha o zlepšovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti

 • snaha o uspokojenie potrieb zainteresovaných strán

 • podpora TOP manaž. pre projekt ISM

 • firemná kultúra a zmeny


Pl n projektu
Plán projektu

 • Začiatok a koniec projektu

 • Cieľ projektu

 • Stratégia

 • Zhodnotenie súčasného stavu

 • Cieľ vyplývajúci zo zhodnotenia súč. stavu

 • Postup činností

 • Zodpovednosti

 • Časový a finančný plán

 • Analýza rizík

 • Míľniky


Za iatok a koniec projektu
Začiatok a koniec projektu

od 1.1.2004 do 28.2.2005


Cie projektu
Cieľ projektu

Cieľom projektu je zavedenie integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ, a.s.


Strat gia
Stratégia

- vlastné zdroje

- súčasný stav

- školenia

- vytvorenie a certifikácia

- zlepšovanieCie vypl vaj ci zo zhodnotenia s asn ho stavu
Cieľ vyplývajúci zo zhodnotenia súčasného stavu

Vytvoriť, integrovať a certifikovať systém manažmentu ekológie


Postup innost
Postup činností

 • Schválenie projektu, menovanie projektového manažéra a projektového tímu

 • Vyškolenie manažérov a interných audítorov

 • Analýza

 • Vytvorenie SME a jeho inegrácia

 • Interné školenia zamestnancov

 • Skúšobná prevádzka a interný audit

 • Predcertifikačný a certifikačný audit

 • Informovanie zákazníkov, vlastníkov a dodávateľov


Anal za riz k
Analýza rizík

 • Časový sklz

  - termíny

  - časová zaneprázdnenosť

  - migrácia zamestnancov

 • Finančný sklz


M niky
Míľniky

 • Schválenie projektu, menovanie projektového manažéra a projektového tímu

 • Analýza

 • Vytvorenie a integrácia SME

 • Skúšobná prevádzka a interný audit

 • Predcertifikačný audit

 • Certifikačný audit

 • Zhodnotenie vedením a koniec projektu


Riadenie realiz cie projektu
Riadenie realizácie projektu

Kontrola realizácie projektu

 • Kontrola súladu plánu projektu s realizáciou

 • Správy pri dosiahnutí míľnikov

 • Stretnutia projekt. tímu

 • Záverečná správa

 • Koniec projektuad