บทที่ 6 พัฒนาการ ต่อขยาย ระบบ การ วางแผนทรัพยากรองค์กร - PowerPoint PPT Presentation

 6
Download
1 / 27

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 6 พัฒนาการ ต่อขยาย ระบบ การ วางแผนทรัพยากรองค์กร. มาตรฐานการวางแผนทรัพยากร. ผู้พัฒนา การวางแผนทรัพยากรองค์กรต่าง พยายามที่ จะทำระบบอื่นๆ ทุกประเภท มาตอบสนองผู้ใช้ โดยมีเหตุผลดังนี้ โดย ไม่ต้องจัดหาระบบอื่นๆ ของผู้พัฒนารายอื่น เหตุผล ทางการค้าที่จะ รักษาลูกค้า ไว้ให้มากที่สุด

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 6 พัฒนาการ ต่อขยาย ระบบ การ วางแผนทรัพยากรองค์กร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6

6


6

 • (SAP ABAP)


 • 6

  • (flow centric)

  • data centric

  • 2.0


  6

  • (Enterprise Application Integration EAI)


  6

  1.

  • (Customer Relationship Management CRM) (flow centric)


  6


  6

  2.

  • (Supply Chain Management - SCM) (operation management) (accounting)


  6

  2.


  6

  2.

  • (Warehouse Management System - WMS) (goods receive note)


  6

  2.


  6

  3. /

  • (e-Procurement) (EDI file) (Advance Shipping Note - ASN)

  • (local) 2


  6

  3. /

  • (e-Auction) 2 3


  6

  3. /


  6

  3. /

  • (Vendor Managed Inventory - VMI)


  6

  3. /


  6

  4.

  • (Warehouse Management System - WMS)


  6

  4.

  • (Distribution Center)


  6

  4.

  • (goods receive note)


  6

  4.


  6

  5.

  • (POS) (S&OP) (S&OP) (S&OP) (Online Demand-Supply Reconciliation) (franchise)


  6

  5.


  6

  6.

  • (e- Shopping)


  6

  6.

  • (synchronize)


  6

  6.


  6

  6.

  • (cyber office) (cyber shop) (Knowledge Management KM) (Community of Practice CoP) (blog) (webboard) (Management Information System MIS) 4 (customer) (supplier) (partner) (employee)


  6

  6.

  • (e-Business Suit) (control center) (monitor) (command) ( 7.45)


  6

  6.


 • Login