PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI SERTIFITSEERIMINE SAKSAMAAL - PowerPoint PPT Presentation

Puuvilja ja marjakultuuride paljundusmaterjali sertifitseerimine saksamaal
Download
1 / 24

 • 268 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI SERTIFITSEERIMINE SAKSAMAAL. Maria Brizmer Peaspetsialist Taimetervise osakond Põllumajandusamet 06.07.2010. Viljapuude sertifitseerimise ajalugu Saksamaal. 1978-1998 a. puuviljakultuuride viirushaiguste kontrollimine

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI SERTIFITSEERIMINE SAKSAMAAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Puuvilja ja marjakultuuride paljundusmaterjali sertifitseerimine saksamaal

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI SERTIFITSEERIMINE SAKSAMAAL

Maria Brizmer

Peaspetsialist

Taimetervise osakond

Põllumajandusamet

06.07.2010


Viljapuude sertifitseerimise ajalugu saksamaal

Viljapuude sertifitseerimise ajalugu Saksamaal

1978-1998 a. puuviljakultuuride viirushaiguste kontrollimine

Turustamiseks ettenähtud luuviljaliste ja roosõieliste taimeliikide paljundusmaterjali testimine teatud viiruste ja viirusetaoliste haiguste suhtes

1994. a. alates toodetakse viiruste suhtes testitud paljundusmaterjali 9 emaistandustes, mis asuvad 8 liidumaas (Bundesland)


Paljundusmaterjali sertifitseerimise aluseks olevad seadusandlikud aktid euroopa liidus

Paljundusmaterjali sertifitseerimise aluseksolevad seadusandlikud aktid Euroopa Liidus

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 92/34/EÜ, 28. aprill 1992, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta

 • KOMISJONI DIREKTIIV 93/48/EÜ 23. juuni 1993, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ kohaselt vastama puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud

  Artikkel 7 KOMISJONI DIREKTIIV 93/48/EÜ

  Kuni ühenduse sertifitseerimiskava kehtestamiseni vastavad supereliit paljundusmaterjal, eliitpaljundusmaterjal ja sertifitseeritud paljundusmaterjal iga asjaomase kategooria puhul riiklikes kavades sätestatud tingimustele, juhul kui need on võimalikult suurel määral kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste sertifitseerimiskavadega.

 • Nõukogu Direktiiv 2000/29/EÜ 8. mai 2009, taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta.


Viljapuude paljundusmaterjali sertifitseerimise standardid

Viljapuude paljundusmaterjali sertifitseerimise standardid

EPPO: Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitse Organisatsioon

www.eppo.org

 • patogeenide suhtes testitud materjal perekond Ribes

  • patogeenide suhtes testitud materjal perekond Rubus

  • patogeenide suhtes testitud materjal perekond Fragaria(Eestis seaduse alusel kehtestatud sertifitseerimisskeem)

  • patogeenide suhtes testitud Citruspuud ja alused

  • patogeenide suhtes testitud Olivepuud ja alused

  • patogeenide suhtes testitud Vaccinium materjal

  • patogeenide suhtes testitud materjal Malus, Pyrus ja Cydonia

  • sertifitseerimisskeem Prunus- le (kirsipuu)

  • sertifitseerimisskeem mandli-, aprikoosi-, virsiku- ja ploomipuudele

  • Nõuded puukoolidele – soovituslikud nõuded, millele peab puukool vastama,

  kus kavatsetakse hakata tootma sertifitseeritud viljapuude või

  dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali.


Saksamaa seadusandlus

Saksamaa seadusandlus

 • Saksamaa seadusandlus on viidud vastavusse EL seadusandlusega


Paljundamise ja tootmise etapid saksamaa sertifitseerimiss steemis

Paljundamise ja tootmise etapid Saksamaasertifitseerimissüsteemis

 • Supereliitmaterjali tootmiseks kasutatav materjal

  - viiruste suhtes testimine

  - materjali tervendamine termoteraapiaga

 • Supereliit kategooria emapuud

  - supereliit kategooria materjal

 • Eliit kategooria emapuud

  - eliit kategooria materjal

 • Sertifitseeritud kategooria emapuud

  - Sertifitseeritud kategooria emapuud (paljundusmaterjal)

  - Sertifitseeritud kategooria viljapuude istikud (toodetakse puukoolides)

  Periood ca 7-9 aastat


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Sorti kuuluva materjali sertifitseerimine on lubatud kui:

 • sort on Saksamaal ametlikult registreeritud;

 • sort on kaitstud riigi tasandil;

 • sort on kaitstud CPVO poolt;

 • sort on kantud nn. vanade sortide nimekirja.

 • Bundensortenamt on riigiasutus, mis vastutab sortide registreerimise ja sordiomaniku õiguste kaitsmise eest


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal1

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Vanade sortide loetelu

Koostab Bundensortenamt

Vana sort:

 • turustatud enne 1985 ja kasvatatud enne 1998

 • sort ei ole olnud kunagi registreeritud ja sellel ei ole omanikku;

 • sordi registreerimisavaldus oli esitatud enne juulit 1998;

 • sort tunnustatud;

 • sordikirjeldus ja sordi näidised väljastatakse nõudmisel.

  Loodud andmebaas, kus on loetletud sordid, mille suhtes sordiomaniku õigus on lõppenud


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal2

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Sertifitseeritud materjali märgistamine

Taimepass

Tarnija dokument

Tarnija, kes soovib tegeleda sertifitseeritud paljundusmaterjali

tootmisega peab:

1) olema registreeritud;

2) koostama enesekontrollisüsteemi ja määrama tootmise kriitilised

punktid;

3) esitama taotluse sertifitseerimiseks;

4) sertifitseeritud materjali tootmiseks kasutama sertifitseeritud

algmaterjali;

5) esitama informatsiooni materjali päritolu, kategooria ja põllu

suuruse kohta ning määratlema meetmed, millega välditakse

tootmises ristsaastumist.


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal3

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Viiruste määramine ja termoteraapia

Viirushaiguste määramine ja termoteraapia läbiviimine

Taimekaitseteenistus Hannoveris ja Stuttgardis

Termoteraapia

Bonni Ülikool

Viiruste määramine

Taimekaitseteenistus Ellerhoop/Kiel, Bonnis ja Bernburgis


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal4

Supereliit, eliit ja sertifitseeritud kategooria emapuude

istandused, pookeokste tootmine ja finantseerimise allikad

Riiklikud emapuude istandused pookeokste tootmiseks - 3

Hannover, Tundersleben, Stuttgart

Erasektori emapuude istandused pookeokste tootmiseks – 3

Weinsberg, Bonn

Riiklik emapuude istandus pookeokste tootmiseks - 1,

sertifitseerimisega seotud kulud tasub erasektor

Bonn

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal5

Supereliit, eliit ja sertifitseeritud kategooria emapuude istandused,

pookeokste tootmine ja finantseerimise allikad

Asukoht Pindala (ha) Emapuude arv

Weinsberg 7,5 24000

Meckenheim 8,6 9363

Hannover 5,5 11500

Magdeburg 6,0 7023

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal6

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Supereliit, eliit ja sertifitseeritud kategooria emapuude

istandused, aluste tootmine ja finantseerimise allikad

Erasektori emapuude istandused pookealuste tootmiseks – 4

Riiklik emapuude istandus pookealuste tootmiseks - 1,

sertifitseerimisega seotud kulud tasub erasektor


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal7

Paljundusmaterjali sertifitseerimisega seotud kulud

Termoteraapia

Supereliitmaterjali tootmiseks kasutatavate emapuude ja supereliit kategooria emapuude kontrollimine viiruste suhtes

Emapuude istanduse hooldamine

Inspekteerimistasud

Istanduste tegevuskulud

Säilitamis- ja tarnekulud

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal8

Ametlik järelevalve ja vastutavad isikud

Toidu-, Põllumajanduse- ja Tarbijakaitse ministeerium

Ülesanded- seadusandlus, koordineerimine, rahvusvaheline koostöö.

Bundensortenamt

Ülesanne - sortide registreerimine

Julius Kuehn Instituut- Föderaalne Viljeluse Uurimiskeskus

Puuviljanduse ja viinamarjakasvatuse taimekaitse uurimisinstituut

Taimetervise instituut

16 Föderaalsete liidumaades paiknevad ministeeriumid taimekaitse ja aianduse sektsioonidega

Ülesanded- järelevalve teostamine, seemne turustamise kontroll

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal9

Föderaalse Liidumaa Taimekaitseteenistuste

ülesanded:

tarnijate registreerimine

paljundusmaterjali turustamise ja tootmise kontroll

järelevalve teostamine

viiruste määramine, termoteraapia, supereliit ja teiste kategooriate emataimede hooldamine

impordikontroll

meetmete rakendamine paljundusmaterjali suhtes, mis ei vasta kehtestatud nõuetele

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal10

Julius Kuehn Instituudi ülesanded:

Toidu-, Põllumajanduse- ja Tarbijakaitse Ministeeriumi informeerimine ja nõustamine

põllumajanduslikud uuringud

standardite väljatöötamine taimetervise ja paljundusmaterjali turustamise osas

standartprotseduuride kehtestamine praktiliseks rakendamiseks koostöös Bundensortenamt’iga ja Taimekaitseteenistusega

kontaktasutus suhtlemisel teiste EL liikmesriikidega kui avastatakse paljundusmaterjali nõuetele mittevastavus

taimekaitseteenistuse jaoks võrdluskatsetes ja uuringutes proovide võtmise koordineerimine

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal11

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Supereliit, eliit ja sertifitseeritud kategooria emapuude

istandus sertifitseeritud pookeokste tootmiseks

Magdeburg’ is


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal12

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Asukoht : Tundersleben (Magdeburg ja Marienborni vahel)

Pindala:7,0 ha

Personal:2 töötajat (lisaks töötajad pookeokste

lõikamiseks ja tellijatele tarnimiseks)


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal13

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Emapuuistanduse haldamine ja administreerimine on

kehtestatud lepinguga, mis on sõlmitud Saksonia,

Thuringia, Brandenburg (kuni 31.12.2004, alates 2008)

Saxony-Anhalt


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal14

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

 • Nõukogu liikmeteks on esindajad:

 • ministeeriumitest;

 • professionaalsetest puukoolidest;

 • liidumaade Taimekaitseteenistustest;

  Ülesanded

  Finantside kontrollimine

  Sortide arendamise mõjutamine

  Pookeokste hinna kehtestamine


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal15

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

Pookeokste turustamine 2009 aastal

 • EL liikmesriikidesse 13,86%

 • Teistesse Saksamaa Liidumaadesse 35,4%

 • Thuringia, Saxony ja Saxony-Anhalt 50,74%


Viljapuude sertifitseerimine saksamaal16

Viljapuude sertifitseerimine Saksamaal

 • Kokkuvõtteks

 • Sertifitseeritud istutusmaterjali peamised kasutajad on aiasaaduste ja paljundusmaterjali tootjad.

 • Lõpptarbijale turustatakse lõpuni sertifitseerimata

  istutusmaterjal, mille kvaliteet on väga kõrge.

 • Probleemid

 • Eraisikute vähene teadlikkus sertifitseeritud materjali osas.

 • Suured kulutused riigi poolt sertifitseerimisele. Tulemus- lõpptarbijatele turustamiseks ettenähtud istikuid ei sertifitseerita.

 • Ei saa kohustada puukoole istutusmaterjali sertifitseerima.


Puuvilja ja marjakultuuride paljundusmaterjali sertifitseerimine saksamaal

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


 • Login