Din opplæringspartner - PowerPoint PPT Presentation

Din oppl ringspartner
Download
1 / 22

 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Din opplæringspartner. Temaer. Litt om Fagopplæring Sør Hva skal du velge? Søkeprosessen / dine rettigheter til læreplass Veien frem til fagbrev Hva kan Fagopplæring Sør og medlemsbedriftene bidra med? Hva forventes av deg?. Styret / ledelse.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Din opplæringspartner

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Din oppl ringspartner

Din opplæringspartner


Din oppl ringspartner

Temaer

 • Litt om Fagopplæring Sør

 • Hva skal du velge?

 • Søkeprosessen / dine rettigheter til læreplass

 • Veien frem til fagbrev

 • Hva kan Fagopplæring Sør og medlemsbedriftene bidra med?

 • Hva forventes av deg?


Styret ledelse

Styret / ledelse

 • Styret består av representanter fra de største bedriften og næringene i lindesneskommune Daglig leder er: Odd-Inge Johannessen

 • Drevet som en privat, ideell organisasjon uten profittformål, finansiert av opplæringsbedriftene


Litt om fagoppl ring s r

LittomFagopplæring Sør

 • En ansatt i 100% stilling

 • Ca55 medlemsbedrifter

 • Ca80 lærlinger under oppfølging

 • Deltar på skolesamlinger, messer, seminar for å fortelle om lærlingordningen


Din oppl ringspartner

Opplæringskontoretsrelasjoner


M l for fagoppl ring s r og medlemsbedriftene

Mål for Fagopplæring Sør og medlemsbedriftene

 • Bidra til å sikre næringslivet best mulig kompetanse

 • Sikre finansiering fra fylkeskommune til å drive opplæring i egen bedrift og eget distrikt

 • Utvide antall læreplasser innen næringslivet i distriktet

 • Formidle bedriftenes ønsker og snakke om yrkesmuligheter i skolen og på utdanningsmesser


Hva kan bedriftene bidra med

Hva kan bedriftene bidra med?

 • Bidra til prosjekt og fordypning / utplassering i bedrift

 • Tilslutte seg et opplæringskontor og ta inn lærlinger.

 • Arbeidsgiveransvar i læreperioden

 • Inngå intensjonsavtaler til lærlingplasser

 • Tilby gode fagarbeidere til å veilede

 • Tilby teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå

 • Tilby allsidige arbeidsoppgaver

 • Gi tilbakemeldinger


L refag

Lærefag

 • Fagopplæring Sør kan ta lærlinger i alle fag ,men har / får pr. dags dato hovedsakelig lærlinger i følgende fag

 • Alle lærefag etter VG2 industriteknikk (23 fagretninger) Eksempler

  • Industrimekaniker og rørlegger

  • Plate og sveisearbeider

  • CNC- maskineringsfaget

  • Plastmekaniker

  • Motormekaniker

 • Service og samferdselsfag, eksempler

  • Salgsfaget

  • Kontor og administrasjonsfaget

  • IKT servicefag

  • Logistikkfaget

 • Kulde og varmepumpemontørfaget

 • Barn og ungdomsarbeiderfaget


S keprosessen

Søkeprosessen

 • Søknadsfrist 1. mars i Vigo

  • Du prioriterer dine søkerfag etter hva du ønsker mest.

  • Det er viktig å legge inn riktig kontaktinformasjon

 • Fylket sorterer søkere og formidler dette videre til alle opplæringskontor og bedrifter som er relevante i forhold til de fagene du har søkt, dette skjer ca siste halvdel av april.

 • Opplæringskontor sorterer søkere etter fravær og orden/ oppførsel og sender ut lister til alle medlemsbedriftene dette skjer i april / mai.

 • Bedriftene bruker varierende tid til å bestemme seg, men de som får først læreplass er de som har lavest fravær og / eller har hvert mest aktive søkere mot bedrifter.

  • Mange søkere blir valgt allerede i forbindelse med prosjekt og fordypning

  • Du bør levere søknad til bedriftene. Møt opp personlig, vær aktiv!


Vanskelig velge

Vanskelig å velge?

 • Hva har du lyst til å jobbe med? Interesser?

 • Vanskelig å bestemme seg ? Forståelig

  • Bruk hjemmesiden til opplæringskontoret – www.fagoppsor.no

  • Bruk Youtube og søk etter fag, du finner demoer fra forskjellige yrker

  • Undersøke det lokale næringslivet

  • Hva slags jobber finns her?

  • Klikk inn på hjemmesidene til bedrifter for å finne ut hva de jobber med

  • Bruk utplasseringen i bedrift

 • Praktiske forhold

  • Vil mitt valg medføre at jeg må reise?

  • Ønsker å bo hjemme? Det kan være lurt å være litt fleksibel i forhold til pendling og reise.

   Det er aldri for sent å snu, men det er lurt å tenke godt gjennom valget på forhånd.


Dine rettigheter

Dine rettigheter

 • Ingen har krav på læreplass

 • Du har krav på 3 års VG opplæring

 • Får du ikke læreplass har fylket en forpliktelse til å skaffe deg et alternativ dersom du har ungdomsrett

 • Krav til spesiell tilrettelegging dersom behov


Veier til fagbrev

Veier til Fagbrev

Det finnes mange veier til et fagbrev, men den viktigste er at du viser interesse for faget i skolen og ved utplassering i bedrift / PTF.

Velg bedrift ut fra interesse.

Dette er gjerne den enkleste veien til en læreplass.


Veien til fagbrev

Veien til fagbrev

 • Normalløpet er 2 år på yrkesskole og 2 år som lærling dersom du har riktig og bestått teori

 • Finnes flere alternative veier eks. 0-4, 1-3, men dette er ikke snarveier gjennom utdanningen – Du må ta teori underveis


Andre muligheter

Andre muligheter

 • Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  - Fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller

  - Oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev


Andre muligheter1

Andre muligheter

 • Oversiktskart

 • Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.


Taf tekniske og allmenne fag

TAf– Tekniske og Allmenne Fag

-TAF (tekniske og allmenne fag), rett fra ungdomsskole. – 4 år inkl. teori 2 / 3 dager i uka.

- Allmennfaglig påbygging og klar til høyere utdanning med fagbrev på kjøpet.

- Minimumskrav for å bli vurdert 4 i matematikk og naturfag, anbefalt 5 + godt snitt på andre fag


Hva kan bedriftene fagopp ring s r bidra med

Hva kan bedriftene / Fagoppæring Sør bidra med?

 • Lokal koordinering og kjennskap til markedet.

 • Stor kontaktflate i det lokale næringslivet, skolene, fylkeskommunen og lærling.

 • Rekruttere flest mulig lærebedrifter.

 • Teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå.

 • Gode fagarbeidere til å veilede og følge opp TAF elever og lærlinger.

 • Allsidige arbeidsoppgaver.

 • Oppfølging underveis i læretiden.


Hva forventes av deg

Hva forventes av deg.


Hva forventes av deg1

Hva forventes av deg.

 • Lavest mulig udokumentert fravær (dersom dere har sykdom med stort fravær, skaff erklæring fra lege)

 • Har du mye fravær nå, det er ikke for sent, men da må du unngå fravær resten av året. Du må også gjøre et godt inntrykk når du er utplassert i bedrift.

 • Tilpass dere , følg regler, oppfør dere greit og møte til rett tid er også viktig

 • Sørg for å få et vitnemål du kan være stolt over å vise frem ,unngå fravær

 • Stå på i videregående skole så får dere en garantert læreplass og jobb senere, ikke hør på de som ikke bryr seg, det er din fremtid dette handler om.


Potensielle l replasser

Potensielle læreplasser

 • Du finner en oversikt og mye annen informasjon på hjemmesiden til Fagopplæring Sør – www.fagoppsor.no


Hvor finner dere informasjon

Hvor finner dere informasjon?

 • Fagopplæring Sør sin hjemmeside og e post adresse: www.fagoppsor.no og post@fagoppsor.no

 • udir.no ( læreplaner )

 • Vest-Agder fylkeskommune sine hjemmesider

 • Vilbli.no (link)

 • Diverse utdanningsfilmer: http://www.fagoppsor.no/div._filmer


Kontakt informasjon

Kontakt informasjon.

Fagopplæring Sør

Hollendergata 3, 4514 Mandal

Telefon: 41612565

E Post: post@fagoppsor.no

Nettadresse: www.fagoppsor.no


 • Login