ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ. ควนเนียง จ.สงขลา - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 39

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ. ควนเนียง จ.สงขลา. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ระเบียบวาระการประชุม. ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ. ๑.๑. เรื่องจากการประชุม คป สจ.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ (๘ มกราคม ๒๕๕๗). ๑.๒.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ. ควนเนียง จ.สงขลา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6289052

. .

 • /

 • . .


6289052

.

 • . / ( )

.

 • ( )

.

 • / ( )

Click to add title in here


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

.

.

--> .

Click to add title in here

.

--> . .

. . .


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

.

.

--> . .

() . . .

Click to add title in here


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

.. .

. .

-->

.

Click to add title in here


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

Click to add title in here


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

.

.

.

.

.() .

Click to add title in here


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

. . .

. . . .

.

. (.)

. (.)

. ()

Click to add title in here

.

--> , ,


6289052

.

 • ( )

.

 • / ( )

.

.

.

Click to add title in here


6289052

/

/


6289052

. /

. .

.

. .

. ..

. [ .]

. . :


6289052

. /

. /

. [. ]

.

. / [ .

.]

. [ .]

.

. .


6289052

. /

.

. .

.

[:.]

. .. .

. . .

.

. .

. ../.

. .

. DM/HT .


6289052

. /

.

. DM/HT

. . .

. .. .

.

. .

. .. .

. IPAD

.

. ()

. ()


6289052

/

..


6289052

.

(...)

(...)

(...)

:

EMS

:

[../ PMQA / PCA / DHS]

. (..) [.]

(...)

. (..) [.]

. (...)

:

&

&

:

/

[CD]

SRRT

/

/

:

// .

&

HAS /

&

:

./.


6289052

. ( )

 • Data center TAKIS online

..

 • : [->.]

..

..


6289052

Data Center


6289052

JHCIS online


6289052

JHCIS online


6289052

1

3

2

6

4

5


6289052

%

1,628,729.72

. : ..

488,618.92

.: .. : :

(Service Plan)

. .. .

. , /

../. , /

1,140,110.80

, ( Unit / + ULV

)


6289052

. ( )

..

 • .. /

..

..


6289052

. (. )

 • (.)

..

..

..


6289052

. (. )

 • /

..

..

..


6289052

-


6289052


6289052


6289052

. ( )

..

..

..


6289052


6289052

. ../PCU


6289052

/


6289052


6289052


 • Login