ECON-313
Download
1 / 30

Öĝrenme noktaları - PowerPoint PPT Presentation


  • 207 Views
  • Uploaded on

ECON-313 ULUSLARARASI İKTİSAT Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikaları Trade Policy in Developing Economies. Öĝrenme noktaları. . Gelişmekte olan ülkeler 20. YY’da nasıl bir gelişme politikası izlediler? . 21. YY’da nasıl bir politika izlemeliler?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Öĝrenme noktaları' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ECON-313 ULUSLARARASI İKTİSATGelişmekte Olan ÜlkelerdeTicaretPolitikalarıTrade Policy in Developing Economies


Renme noktalar
Öĝrenmenoktaları

. Gelişmekte olan ülkeler 20. YY’da nasıl bir gelişme politikası izlediler?

. 21. YY’da nasıl bir politika izlemeliler?

. İthal ikamesi politikası, bebek sanayi argümanı, ihracata odaklı sanayileşme, serbest ticaret nedir?


Geli mekte olan ekonomiler nas l geli tiler
Gelişmekteolanekonomilernasılgeliştiler?

İthal İhracata yönelik Serbest

ikamesi sanayileşme ticaret

------------------------------------------------

1945 1965 1980 2012


Thal ikamesi
İthalikamesi

= Yerli üretim sektörünü uluslararası rekabete hazır olana kadar dış rekabetten koruma (Bebek sanayi argümanı)


Koruma yollar
Koruma yolları

. Gümrük vergilerini artırma

. İthal mallara miktar sınırlaması getirme (kota)

. İthalat izni için gerekli kanuni şartları artırma

. Yerli üreticilere sübvansiyonlar saĝlama

. Döviz kurunu kontrol etme


G mr k vergileri
Gümrükvergileri

= İthal mallara

uygulanan vergiler

Etki: İthal mallar pahalılaşır → Yerli

malların satışları artar


Thalat kotalar
İthalatkotaları

= Yerel ekonomide satılabilecek ithal mal sayısına bir üst sınır getirme

Etki: Yerli üreticiler için tatmin edilecek yerli talep miktarı artar → Daha büyük piyasa payı


Thalat d zenlemeleri
İthalatdüzenlemeleri

= İthalatçılara uyma zorunluluĝu getirilen çevre, ekonomik ve halk saĝlıĝı standartlarını artırmak

Etki: Daha az ithal mal koşulları saĝlar → Yerli üreticiler için piyasa büyür


Yerli reticilere s bvansiyonlar
Yerliüreticileresübvansiyonlar

= Yerli üreticilere parasal veya mali (vergi oranlarını düşürme, ödeme ertelemeleri) destek saĝlama

Etki: Yerli üreticiler fiyatlarını düşük tutma gücü kazanarak yabancı üreticilere karşı rekabet avantajı elde ederler.


D viz kuru kontrolleri
Dövizkurukontrolleri

= Yerli para biriminin deĝerini düşük bir deĝerde sabitleme

Etki: Yabancı (yerli) mallar yerli (yabancı) tüketiciler için pahalı (ucuz) olurlar → İthalata talep azalır, ihracata talep artar


D viz kurunun in abd ekonomik ili kilerindeki rol http www youtube com watch v xnat7fzpmg0
¥/$ döviz kurunun Ҫin-ABD ekonomik ilişkilerindeki rolühttp://www.youtube.com/watch?v=XnAT7FZpmg0


Hracat art rmak i in d viz kurunun nas l kullan ld n n bir rne i
İhracatı artırmak için döviz kurunun nasıl kullanıldıĝının bir örneĝi

ҪinYuan/$ kurunu onyıllarca yüksek bir seviyede sabit tuttu

Etki: Ҫin malları göreli

olarak ucuz olduĝu

Amerikan ekonomisine hakimiyet

kurdu


Neden korumac l k
Neden kullanıldıĝının bir örneĝikorumacılık?

  • Gelişmekte olan ekonomilerde sermaye piyasaları kusurlu çalışıyor olabilir (ithal ikamesi veya ihracat odaklı sanayileşme gibi riskli yatırımlar için kaynak saĝlamayabilir)

    2) İlk Yatırım Sorunu(İlk yatırım yüksek maliyetli olan ve buna karşılık sonradan gelen rakip firmalarca maliyeti karşılanmayan altyapı yatırımı gibi büyük maliyetleri gerektirir)


Thal ikamesinin sorunlar
İthal kullanıldıĝının bir örneĝiikamesininsorunları

1) Sermaye-yoĝun bir sanayiye yatırım yapmak işgücü-yoĝun bir ekonomi için erken olabilir → Yüksek fırsat maliyeti

2) Hangi sanayiye odaklanılacaĝına dair bir kriterin olmayışı yanlış sanayi tercihlerini beraberinde getirebilir → Ulusal kaynaklar aslında desteĝe ihtiyaç duymayan sanayilere aktarılarak israf edilir


İthal kullanıldıĝının bir örneĝiikamesininsorunları

3) Korumacılık ↛ Rekabetçilik yaratımı (Rekabetçilik: f(Girişimcilik, becerikli işgücü, yönetim bilgisi, ...)

4) Koruma → ↘ Verimliliĝi artırma hedefi → İthal fiyatların bile üzerine çıkabilen yerli fiyatlar


İthal kullanıldıĝının bir örneĝiikamesininsorunları

5) Gelişmekte olan ülkelerde yerli ekonomi ölçek ekonomisinin ve karlı rekabetin ortaya çıkmasına izin verecek kadar büyük olmayabilir → Pahalı ve düşük kaliteli yerli mallar

Soru: İthalatı sınırlamak = İhracatı sınırlamak?


1965 hracat odakl sanayile me
1965+: kullanıldıĝının bir örneĝiİhracatodaklısanayileşme

= Gümrük vergileri, kotalar ve ihracat sübvansiyonlarını artırarak ithalatı sınırlamak ve gelişmiş ülkelere ihracata yönelik üretim yapmak


1965 hracat odakl sanayile me1
1965+: kullanıldıĝının bir örneĝiİhracatodaklısanayileşme

Örnek: YPAE (Yüksek Performanslı Asya Ekonomileri) = 1960lar+: HKong, Tayvan, Singapur, G Kore; 1970ler+: Malezya, Tayland, Endonezya; 1980ler+ Ҫin.

Ort büyüme: 1965-1997 arası 8-9%

HK ve Sing’da: Exports > GDP


G ney kore nin son y zy ldaki gsyhs
Güney kullanıldıĝının bir örneĝiKore’nin son yüzyıldakiGSYHsı


1980 ler neoliberali z m
1980 kullanıldıĝının bir örneĝiler+: Neoliberalizm

= ↘ korumacılık, ↘ kanuni düzenlemeler

Etki: ↗ ulusl ticaret, gelişmekte olanların ihracatı tarım ve maden ürünlerinden sanayi ürünlerine kaydı

Sonuç: Bir kısmı daha hızlı, bir kısmı daha yavaş büyüdü. Gelir daĝılımı bozukluĝu ve yolsuzluk hepsinde arttı


Serbest ticaret korumac l k tart mas http www youtube com watch v 6qqg6ourham
Serbest kullanıldıĝının bir örneĝiticaret-Korumacılıktartışmasıhttp://www.youtube.com/watch?v=6qqG6OurHaM


Sonuç kullanıldıĝının bir örneĝi

Günümüzde gelişmekte olan ekonomilerin büyümeleri için yapmaları gerekenler:

. Tasarruf etmek

. Eĝitime yatırım

yapmak

. Yerli malı

kullanmak

. İthalatı ancak

ucuz ve yerel

piyasadan temin edilemeyen girdilerin ötesinde yapmamak


Neden
Neden kullanıldıĝının bir örneĝi?

Tasarruf → Finansal sistemde ↗ TL → ↘ borç alma maliyeti → ↗ Yatırımlar, büyüme, istihdam


Neden1
Neden kullanıldıĝının bir örneĝi?

Eĝitime yatırım → (Maliyeti < Üretim ve verimlilik olarak geri dönümü)


Neden2
Neden kullanıldıĝının bir örneĝi?

Yerli malı kullanma → ↗ TL’nin TR’de kalışı → ↗ Etkin talep → ↗ Yatırımlar, büyüme, istihdam


Örnek kullanıldıĝının bir örneĝi

Eĝer tüketim kararınız sadece

0.25TL’nın TR’de kalmasıyla

sonuçlanıyor bile olsa, (ekonomideki

herkesin parasının

%80’sini yerli

malları

almaya harcadıĝı

varsayımıyla) bu

kararınız ülke

ekonomisinde 1.14TL

etkin talebin

yaratılmasına imkan

verecektir.


Neden3
Neden kullanıldıĝının bir örneĝi?

Maksimum ihracat→

1) Maksimum piyasalar (TR nüfusu: 70 Milyon, dünya n: 7 Milyar)

2) Yerel ekonomiden daha hızlı büyüyen ekonomilerden faydalanma (Polonya’nın büyüme oranı %4, ama Ҫin’in %10)


Neden4
Neden kullanıldıĝının bir örneĝi?

İthalat = Ülkenin kaynaklarının ülkeden çıkışı

Sadece daha ucuz ve yerli piyasadan temin edilemeyen girdiler ithat edilmelidir

Tüketim amaçlı ithalat minimize edilmelidir


Daha fazla d nme noktalar
Daha kullanıldıĝının bir örneĝifazladüşünmenoktaları

Kontrollüticaretargümanı:

http://www.bulenttemel.com/uploads/5/9/8/7/5987355/cagdas_kalkinma.pdf

Serbestticaretargümanı:http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_726592&feature=iv&src_vid=6qqG6OurHaM&v=J5maguX5x8c


ad