ECON-313
Download
1 / 30

Öĝrenme noktaları - PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ECON-313 ULUSLARARASI İKTİSAT Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikaları Trade Policy in Developing Economies. Öĝrenme noktaları. . Gelişmekte olan ülkeler 20. YY’da nasıl bir gelişme politikası izlediler? . 21. YY’da nasıl bir politika izlemeliler?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Öĝrenme noktaları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ECON-313 ULUSLARARASI İKTİSATGelişmekte Olan ÜlkelerdeTicaretPolitikalarıTrade Policy in Developing Economies


Öĝrenmenoktaları

. Gelişmekte olan ülkeler 20. YY’da nasıl bir gelişme politikası izlediler?

. 21. YY’da nasıl bir politika izlemeliler?

. İthal ikamesi politikası, bebek sanayi argümanı, ihracata odaklı sanayileşme, serbest ticaret nedir?


Gelişmekteolanekonomilernasılgeliştiler?

İthal İhracata yönelik Serbest

ikamesi sanayileşme ticaret

------------------------------------------------

1945 1965 1980 2012


İthalikamesi

= Yerli üretim sektörünü uluslararası rekabete hazır olana kadar dış rekabetten koruma (Bebek sanayi argümanı)


Koruma yolları

. Gümrük vergilerini artırma

. İthal mallara miktar sınırlaması getirme (kota)

. İthalat izni için gerekli kanuni şartları artırma

. Yerli üreticilere sübvansiyonlar saĝlama

. Döviz kurunu kontrol etme


Gümrükvergileri

= İthal mallara

uygulanan vergiler

Etki: İthal mallar pahalılaşır → Yerli

malların satışları artar


İthalatkotaları

= Yerel ekonomide satılabilecek ithal mal sayısına bir üst sınır getirme

Etki: Yerli üreticiler için tatmin edilecek yerli talep miktarı artar → Daha büyük piyasa payı


İthalatdüzenlemeleri

= İthalatçılara uyma zorunluluĝu getirilen çevre, ekonomik ve halk saĝlıĝı standartlarını artırmak

Etki: Daha az ithal mal koşulları saĝlar → Yerli üreticiler için piyasa büyür


Yerliüreticileresübvansiyonlar

= Yerli üreticilere parasal veya mali (vergi oranlarını düşürme, ödeme ertelemeleri) destek saĝlama

Etki: Yerli üreticiler fiyatlarını düşük tutma gücü kazanarak yabancı üreticilere karşı rekabet avantajı elde ederler.


Dövizkurukontrolleri

= Yerli para biriminin deĝerini düşük bir deĝerde sabitleme

Etki: Yabancı (yerli) mallar yerli (yabancı) tüketiciler için pahalı (ucuz) olurlar → İthalata talep azalır, ihracata talep artar


¥/$ döviz kurunun Ҫin-ABD ekonomik ilişkilerindeki rolühttp://www.youtube.com/watch?v=XnAT7FZpmg0


İhracatı artırmak için döviz kurunun nasıl kullanıldıĝının bir örneĝi

ҪinYuan/$ kurunu onyıllarca yüksek bir seviyede sabit tuttu

Etki: Ҫin malları göreli

olarak ucuz olduĝu

Amerikan ekonomisine hakimiyet

kurdu


Nedenkorumacılık?

  • Gelişmekte olan ekonomilerde sermaye piyasaları kusurlu çalışıyor olabilir (ithal ikamesi veya ihracat odaklı sanayileşme gibi riskli yatırımlar için kaynak saĝlamayabilir)

    2) İlk Yatırım Sorunu(İlk yatırım yüksek maliyetli olan ve buna karşılık sonradan gelen rakip firmalarca maliyeti karşılanmayan altyapı yatırımı gibi büyük maliyetleri gerektirir)


İthalikamesininsorunları

1) Sermaye-yoĝun bir sanayiye yatırım yapmak işgücü-yoĝun bir ekonomi için erken olabilir → Yüksek fırsat maliyeti

2) Hangi sanayiye odaklanılacaĝına dair bir kriterin olmayışı yanlış sanayi tercihlerini beraberinde getirebilir → Ulusal kaynaklar aslında desteĝe ihtiyaç duymayan sanayilere aktarılarak israf edilir


İthalikamesininsorunları

3) Korumacılık ↛ Rekabetçilik yaratımı (Rekabetçilik: f(Girişimcilik, becerikli işgücü, yönetim bilgisi, ...)

4) Koruma → ↘ Verimliliĝi artırma hedefi → İthal fiyatların bile üzerine çıkabilen yerli fiyatlar


İthalikamesininsorunları

5) Gelişmekte olan ülkelerde yerli ekonomi ölçek ekonomisinin ve karlı rekabetin ortaya çıkmasına izin verecek kadar büyük olmayabilir → Pahalı ve düşük kaliteli yerli mallar

Soru: İthalatı sınırlamak = İhracatı sınırlamak?


1965+: İhracatodaklısanayileşme

= Gümrük vergileri, kotalar ve ihracat sübvansiyonlarını artırarak ithalatı sınırlamak ve gelişmiş ülkelere ihracata yönelik üretim yapmak


1965+: İhracatodaklısanayileşme

Örnek: YPAE (Yüksek Performanslı Asya Ekonomileri) = 1960lar+: HKong, Tayvan, Singapur, G Kore; 1970ler+: Malezya, Tayland, Endonezya; 1980ler+ Ҫin.

Ort büyüme: 1965-1997 arası 8-9%

HK ve Sing’da: Exports > GDP


GüneyKore’nin son yüzyıldakiGSYHsı


1980ler+: Neoliberalizm

= ↘ korumacılık, ↘ kanuni düzenlemeler

Etki: ↗ ulusl ticaret, gelişmekte olanların ihracatı tarım ve maden ürünlerinden sanayi ürünlerine kaydı

Sonuç: Bir kısmı daha hızlı, bir kısmı daha yavaş büyüdü. Gelir daĝılımı bozukluĝu ve yolsuzluk hepsinde arttı


Serbestticaret-Korumacılıktartışmasıhttp://www.youtube.com/watch?v=6qqG6OurHaM


Sonuç

Günümüzde gelişmekte olan ekonomilerin büyümeleri için yapmaları gerekenler:

. Tasarruf etmek

. Eĝitime yatırım

yapmak

. Yerli malı

kullanmak

. İthalatı ancak

ucuz ve yerel

piyasadan temin edilemeyen girdilerin ötesinde yapmamak


Neden?

Tasarruf → Finansal sistemde ↗ TL → ↘ borç alma maliyeti → ↗ Yatırımlar, büyüme, istihdam


Neden?

Eĝitime yatırım → (Maliyeti < Üretim ve verimlilik olarak geri dönümü)


Neden?

Yerli malı kullanma → ↗ TL’nin TR’de kalışı → ↗ Etkin talep → ↗ Yatırımlar, büyüme, istihdam


Örnek

Eĝer tüketim kararınız sadece

0.25TL’nın TR’de kalmasıyla

sonuçlanıyor bile olsa, (ekonomideki

herkesin parasının

%80’sini yerli

malları

almaya harcadıĝı

varsayımıyla) bu

kararınız ülke

ekonomisinde 1.14TL

etkin talebin

yaratılmasına imkan

verecektir.


Neden?

Maksimum ihracat→

1) Maksimum piyasalar (TR nüfusu: 70 Milyon, dünya n: 7 Milyar)

2) Yerel ekonomiden daha hızlı büyüyen ekonomilerden faydalanma (Polonya’nın büyüme oranı %4, ama Ҫin’in %10)


Neden?

İthalat = Ülkenin kaynaklarının ülkeden çıkışı

Sadece daha ucuz ve yerli piyasadan temin edilemeyen girdiler ithat edilmelidir

Tüketim amaçlı ithalat minimize edilmelidir


Dahafazladüşünmenoktaları

Kontrollüticaretargümanı:

http://www.bulenttemel.com/uploads/5/9/8/7/5987355/cagdas_kalkinma.pdf

Serbestticaretargümanı:http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_726592&feature=iv&src_vid=6qqG6OurHaM&v=J5maguX5x8c


  • Login