fredsverksted
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fredsverksted –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Fredsverksted – - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Fredsverksted – . Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE. Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?. Dagsplan. Teori Introduksjonsøvelse, presentasjon Hvorfor fredsundervisning?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fredsverksted – ' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fredsverksted

Fredsverksted –

Norges Fredsråd

fredsorganisasjonenes fellesorgan

NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON

POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE

Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?

dagsplan
Dagsplan

Teori

Introduksjonsøvelse, presentasjon

Hvorfor fredsundervisning?

Fra internasjonale avtaler til læreplaner

Hva er fredsundervisning?

To type handlinger: utvikle mennesker og gi dem verktøy

PAUSE (10 Minutter)

Verktøy

Et godt miljø og trygge individer:

om å skape trygghet og solidaritet, god dialog og konflikthåndtering

Fredsskapende verktøy for skoler, lærere og elever

Hvor finner vi ressursene?

Oppsummering

hvorfor fredsundervisning
Hvorfor fredsundervisning ?

Vi står i dag overfor utfordringer av hittil ukjente størrelser:

 • Den fortsatte utviklingen av masseødeleggelsesvåpen
 • Væpnede konflikter mellom stater/land og mellom etniske grupper
 • Spredning av rasisme
 • Kjønnsdiskriminering
 • Det økende gapet mellom fattige og rike i den globale økonomien
 • Massiv krenkelse av menneskerettighetene
 • Miljøødeleggelser
slide4

“ ..siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”

FraUNESCOs konstitusjon

”For å møte utfordringene vi står overfor med disse problemene trenger kommende generasjoner en radikalt annerledes utdanning.

Folk trenger kyndighet og kunnskap for å skape og ivareta fred.”

”Education is quite simply peacebuilding by another name. It is the most effective form of defence spending there is.”

Generalsekretær i FNKofi Annan

slide5

Fra internasjonale avtaler ....

 • FN, 1948 - Verdenserklæringen om menneskerettighetene.
 • FN, 1974 (UNESCO)- en anbefaling om opplæring til mellommenneskelig forståelse, samarbeid og fred.
 • FN, 1999, Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, plasserer ”handlinger som fremmer en fredskultur gjennom utdanning” som den første på en 8-punkts handlingsplan.
slide6
…til læreplaner:

Disse tankene er nedfelt flere steder i de norske læreplanene, generell del,

for eksempel:

”Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår”.

Fra L 97, generell del s 17

”Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.”

Fra L 97, generell del s 20

slide7

Hva er fredsundervisning?

Om fred:

Vi kan aldri få fred i den ytre verden, så lenge vi forsømmer den indre og ikke stifter fred med oss selv.

Dalai Lama, Tibets åndelige leder

Om fredspedagogikk:

Fredspedagogikk er den sosiale prosessen vi må gå gjennom, for å oppnå fred. Dette innebærer like rettigheter og lik maktfordeling mellom alle medlemmer i et gitt samfunn. Videre innebærer det opplæring i ferdigheter for å løse konflikter ikkevoldelig. Det innebærer også respekt for menneskerettighetene, og for naturen.

Fra boka : ”Opplæring til fred – et feministisk perspektiv” av pedagog Birgit Brock-Utne

slide8

Om fred

kunnskaper

I, om og for fred:

For fred

holdninger

I fred

ferdigheter

slide10
Det internasjonale tiår for en fredskultur og ikkevold for verdens barn 2001 – 2010(fra UNESCOs program)
 • Respekter alle mennesker: deres rettigheter og verdighet.
 • Ikkevold: avvis voldsbruk, oppnå rettferdighet gjennom overtalelse og forståelse.
 • Del med andre: utvikle holdninger og standpunkter
 • Lytt for å forstå: Gi alle en sjanse til å lære og å dele gjennom fri flyt av informasjon og ideer.
 • Ta vare på jorda: sikre at framskritt og utvikling er godt for alle og for miljøet.
 • Toleranse og Solidaritet: sett pris på forskjellighet og vit at alle kan bidra til samfunnet de lever i.
 • Likestilling mellom menn og kvinner: Sikre en lik plass for kvinner og menn i bygging av samfunnet.
 • Demokrati: alle deltar i å ta avgjørelser.

FN

om fred hvilken kunnskap m elevene tilegne seg
Om fred:Hvilken kunnskap må elevene tilegne seg?
 • ideologier, samfunnsstrukturer og religioner
 • folkelig deltagelse og demokrati
 • andre livsvilkår og andre kulturer
 • likestilling
 • menneskerettighetene og barnekonvensjonen
 • andre internasjonale avtaler (miljø, nedrustning, kultur for fred)
 • sårbarheten og kompleksiteten i miljøsammenhenger
 • våpenkappløp, nedrustning, både atomvåpen og small arms
 • langsiktig tenkning og forståelse for hva begrepet bærekraft innebærer både av individuell innsats og for myndighetene nasjonalt og internasjonalt

Flere forslag?

slide12
I fred:

Hvilke egenskaper/ferdigheter vil vi at elevene skal ha for å ivareta

fred?

 • ikkevoldelig konfliktløsning
 • demokratiske avgjørelser
 • miljøforståelse
 • glede av naturen
 • forståelse av globale sammenhenger
 • ansvar
 • trygghet
 • selvinnsikt
 • empati
 • evne til samarbeid
 • evne til ro

flere forslag?

slide13
For fred:

Hvilke holdninger skal elevene ha for å fremme fred?

Elevene skal ønske å fremme:

 • rettferdighet
 • likeverd
 • selvstendighet
 • toleranse og respekt
 • tillit
 • dialog/kommunikasjon
 • nysgjerrighet (globale såvel som lokale sammenhenger)

flere forslag?

fredsundervisningsverkt y
Fredsundervisningsverktøy

Å øke elevenes trygghet og harmoni – noen verktøy i klasserommet

Konkret opplæring:

 • opplæring til indre lederskap
 • trening i dialogteknikker
 • trening i å gi og ta imot ros
 • trening i å lytte
 • trening i å forstå egne behov og uttrykke dem
 • trening i å forstå andres behov og uttrykke dem

Pedagogiske grep:

 • stillhet
 • refleksjon
 • fredelig berøring
 • myter og fortellinger
 • filosofiske samtaler
 • storyline
 • se også skolens verktøy for opplæring i empati, selvtillit m.m.
slide15
Å gi elevene evne til konflikthåndtering – noen verktøy i klasserommet

Konkret opplæring:

 • kjennskap til konflikt-trappen og evne til å kjenne den igjen og avverge opptrapping av konflikter
 • forståelse for at å løse en konflikt betyr ikke nødvendigvis å gi etter
 • dialogteknikker f. eks. sjiraffspråk, empatisk lytting
 • å kunne stille like krav til seg selv og den andre part
 • ... (se ressursdelen)

pedagogisk grep:

 • rollespill
 • mekling (etter trening!)
 • de fleste punkter under ”å skape trygge individer”
hvorfor deltagende pedagogikk fordi vi husker
Hvorfor deltagende pedagogikk?Fordi vi husker ...

95 % av det vi lærer bort selv

80 % av det vi bruker og gjøre selv

70 % av det vi snakker om med andre

50 % av det vi ser og hører

(30 % av det vi ser

20 % av det vi hører)

10 % av det vi leser

konflikttrappen
Konflikttrappen

Fysisk atskillelse

Åpen fiendtlighet

Fiendebilder

De døves dialog, gruppering, allierte

Saken blåses opp

Personliggjørelseav problemet

Uoverensstemmelse

slide18
Å hjelpe marginaliserte/politiske engasjerte ungdom til å bli synlig uten

bruk av vold:

 • ikkevoldsteori, se www.fredsundervisning.no
 • kunnskap om Norges forvaltning og myndighetsstruktur
 • hjelp til å skrive brev til riktige myndigheter på riktige tidspunkt (lobby arbeid)
slide19
Skolens verktøy:
 • Steg for Steg – empati, impulskontroll, mestring av sinne
 • Lions Quest – samspill, tilhørighet, ansvar mot rusmiddel og mobbing, trygghet, selvtillit og kommunikasjon
 • Skolemekling – konflikthåndtering hos enkelte, så tredjepartsmekling for utvalgte

Nyttige ressurser:

 • www.skoletorget.no (en side drevet av Barn og Ungdomsfilosofer) gir alternative tilnærminger til temaer i læreplanen
 • www.fredsundervisning.no har, blant annet, en ”database” over øvelser og lek sortert etter temaer og aldersgrupper
 • Etter behov kan Norges Fredsråd skaffe tilpassede kurs om menneskerettigheter, konflikthåndtering, ikkevold (som filosofi og som aksjonsform), skolemekling, mm.(f.eks. Redd Barnas/Helsingforskomiteens kurs om menneskerettigheter, CCM og Røde Kors kurs om konflikt og dialog)
 • UNICEF, FN Sambandet skolemateriell