Pazarlama ned r
Download
1 / 49

PAZARLAMA NEDİR? - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

PAZARLAMA NEDİR?. PAZARLAMA. bireylerin ve örgütlerin değer yaratarak ve diğerleriyle değer değişiminde bulunarak istek ve ihtiyaçlarını elde ettikleri sosyal ve yönetsel bir süreçtir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PAZARLAMA NEDİR?' - urit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pazarlama
PAZARLAMA

 • bireylerin ve örgütlerin değer yaratarak ve diğerleriyle değer değişiminde bulunarak istek ve ihtiyaçlarını elde ettikleri sosyal ve yönetsel bir süreçtir.Pazar ve m teri ihtiya lar n anlamak
pazarı ve müşteri ihtiyaçlarını anlamak değer sağlamak için müşteriler için değer yarattığı, güçlü müşteri ilişkileri oluşturduğu süreçtir.

 • ilk adımda pazarlamacının varoldukları pazardaki müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlaması gerekmektedir.Örneğin, bir Çinli çin yemeği isterken Amerikalı hamburger Türk adana ya tercih edecektir.

Siz buradan tırı yüklüyorsunuz üretici diyor ki en iyi domatesleri seçiyorum. Ama domates oraya gidiyor. Tır açılıoyr domatesler kıpkırmızı. Oradaki adam domatesler uygun değil diyor. Buradaki tüketiciye göre en iyi olan oradaki tüketiciye göre en kötü mal oluyor çünkü İsveçliler domatesi yeşil yer.Örneğin, Saat pazarında faaliyet gösteren bir firma mekanik saat yerine elektronik saat üretmeyi reddetti. Elektronik saat satmaya başlayınca zarar geçti. Yanıldıkları nokta mala kendi görüş açılarından bakmaktı. Onlara göre mekanik saat iyiydi. Ama tüketiciler ucuz olduğu için kolayca değiştirilen elektronik saatleri istiyordu. • Kimi satıcılar sundukları belirli ürünlere bu ürünlerin sunduğu deneyim ve faydalardan daha çok dikkat etme hatasına düşerler.

 • Buna pazarlama miyopisi denir.

 • Bu durumda satıcı müşterinin ihtiyacını daha iyi karşılayan ya da daha ucuz bir ürün piyasaya çıktığında zor durumda kalabilir.

 • Bu yüzden işletmeler müşterilerinde marka deneyimi yaratmaya çalışırlar. (Waltdisney).


Cd sat na odaklanan piyasa internetten m zik indirme irketleri ile i birli i f rsat n ka rd
Cd satışına odaklanan piyasa internetten müzik indirme şirketleri ile işbirliği fırsatını kaçırdı.


R nler her zaman f z ksel olmayab l r buradak r n hayvanlarin korunmasi f kr
ÜRÜNLER HER ZAMAN FİZİKSEL OLMAYABİLİR. BURADAKİ ÜRÜN HAYVANLARIN KORUNMASI FİKRİ


 • Tüketiciler genel olarak söz konusu ihtiyacı karşılayacak bir çok ürün ve hizmetler karşı karşıyadırlar.

 • Bunları arasında ne şekilde seçim yapacakları, kendilerine sunulan Pazar fırsatları hakkındaki memnuniyetleri bunlara yükledikleri değerlerle ilişkilidir.

 • Memnun müşteri yeniden satın alır ve diğerleriyle ürün hakkındaki olumlu deneyimlerini paylaşır.


 • Pazarlamacıların oluşturacakları beklenti hususunda dikkatli olmaları gerekir.

 • Beklentileri çok düşük tutarlarsa satın alan müşteriyi memnun etmelerine rağmen yeterli müşteriye ulaşamazlar.

 • Beklentileri çok yüksek tuttukları durumda ise satın alanlar hayal kırıklığına uğrayabilir.


 • Değişim: arzu edilen nesnenin karşılığında bir şey verilerek elde edilmesi durumudur.

 • Pazar, şirketin ürünlerinin varolan ve potansiyel alıcılarından oluşur.

 • Satıcıların alıcıları araması, ihtiyaçlarını tanımlaması, ürün Pazar sunumlarını dizayn etmesi, onlar için fiyat belirlemesi, tutundurma yapması, depolaması, alıcıya teslim etmesi gerekmektedir.


 • Modern pazarlama sisteminde rakiplerle birlikte işletmede müşteriye mesajlarını ve tekliflerini ulaştırır.

 • Bu ulaştırma işlemini işletmenin kendisi de gerçekleştirebilir, bunun için aracılardan da yararlanabilir.

 • Sistemdeki tüm oyuncular büyük çevresel güçlerden etkilenirler (demografik, ekonomik, fiziksel, teknolojik, politik, yasal, sosyal, kültürel).


 • Pazarlama yönetimi hedef pazarları seçme ve bu pazarlarla karlı ilişkiler oluşturma sanatı ve bilimidir.

 • Pazarlama yöneticisinin işi, en yüksek müşteri değerini yaratarak, sunarak ve ileterek, hedef müşteriyi bulmak, çekmek, korumak ve geliştirmektir.

 • İşletmenin önce hangi müşteriye hizmet vereceğini belirlemesi gerekmektedir.

 • Bu pazarı müşteri dilimlerine bölmeyi (Pazar bölümlendirmesi) ve hangi Pazar bölümünün seçileceğine karar verilmesini (Hedef pazar) gerektirir.


 • Bazı kişiler pazarlamanın olabildiğince çok müşteri bulmak olduğunu düşünse de bu doğru değildir.

 • Pazarlama yöneticisi tüm müşterilere hizmet verilemeyeceğini bilir.

 • Tüm müşterilere hizmet verme çabası hiçbir müşterinin memnun olmamamsı sonucunu doğurabilir.

 • Hatta kimi zaman pazarlama yöneticileri daha az müşteri arayıp talebi düşürme yolunu tercih edebilirler.


 • İşletme aynı zamanda hedef müşteriye nasıl hizmet edeceğine de karar vermelidir.

 • Nasıl pazarda farklılaşacak ve konumlanacak?

 • Değer önerisi markadan markaya değişiklik gösterir.

 • Toyota sienna minivan “çocuklarının istediği ve sizin ihtiyacınız olan her şey var”

 • Red bull: “vücudunuzu ve zihninizi canlandırın”


Pazarlamama
pazarlamama edeceğine de karar vermelidir.


Pazarlama y netimi y nelimleri
Pazarlama yönetimi yönelimleri edeceğine de karar vermelidir.

 • Üretim kavramı (yaklaşımı): müşteriler uygun olan ve karşılayabildikleri ürünleri tercih ederler yaklaşımı baskın görüştü. üreticilerin temel tutumu ne olursa olsun üretimin ve dağıtımın etkinliğini arttırmaktı. Bu yaklaşım talebin arzdan büyük olduğu Pazar koşullarında geçerli olmaktadır. “ne üretirsen üret, mutlaka satılır, kar ortaya çıkar”


 • Ürün kavramı (yaklaşımı) müşteriler en yüksek kaliteyi, performansı, yenilikçi özellikleri bünyesinde barındıran ürünü seçerler. Burada, sürekli olarak devam eden ürün geliştirmeleri söz konusudur. Artan fiyatlarla daha karmaşık ürünler ortaya çıkabilir.müşteriler ihtiyaçları olmayan hatta gereksiz kabul edilebilecek ürünlere para ödemek zorunda kalırlar.


 • Satış yaklaşımında: üretim kapasitelerinin artması, arzın talebi aşması sonucu doğmuştur. “verimli üret, reklam yap, satılır kar edersin”. “müşterilerini yeterli miktarda şirket ürünlerini alıp ihtiyacını karşılamaz, bu yüzden ikna edilmeleri gerekmektedir.” Burada uzun dönemli karlı müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi yerine satışlara odaklanma söz konusudur.

Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama demektir.

 • pazarlamacılar geniş toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için bazı sorumluluklar üstlenmelidirler.

 • Bu yaklaşım kuruluş ile müşteriler arasında kısa dönemli değişim ilişkisi yerine toplumsal etkiler konusunda odaklanmayı getirir. • İşletmenin pazarlama stratejisi, işletmenin hangi tüketiciye hizmet sunacağının ve bu müşteriler için nasıl değer yaratacağının çerçevesini çizer.

 • Bir sonraki adımda pazarlama yöneticisi bir pazarlama programı hazırlar.

 • Pazarlama programı pazarlama stratejisini eyleme dönüştürerek müşteri ilişkilerini oluşturur.Pazarlama sürecindeki ilk üç adım; pazarı ve tüketici ihtiyaçlarını anlamak, tüketici yönelimli bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve pazarlama programı oluşturmaktır. Dördüncü adım ise karlı müşteri ilişkileri oluşturmaktır.


M teri ili kileri y netimi crm
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ihtiyaçlarını anlamak, tüketici yönelimli bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve pazarlama programı oluşturmaktır. Dördüncü adım ise karlı müşteri ilişkileri oluşturmaktır.

 • Müşterilere yüksek değer ve memnuniyet sunarak karlı müşteri ilişkileri oluşturma ve sürdürme süreci.

 • Müşteri kendisine en yüksek algılanan değeri sunan işletmeden satın alma gerçekleştirir. Müşterinin algıladığı değer: rakiplere nazaran işletmenin sunduklarının tüm yarar ve maliyetlerinin farklının değerlendirilmesi durumu. • İşletmeler müşterileri ile farkı ilişki düzeylerinde değişimi sürdürebilirler. Her bir müşteri ile tek tek ilişki halinde olmak bir ucu oluştururken marka bağımlılığı programları ve standart tutundurma araçlarının kullanılması diğer ucu oluşturur.

 • İşletmeler tüketicilerinde sadakat yaratabilmek için farklı yöntemler denemektedirler.

 • Sıklık pazarlama programları (sık satın alan müşterilerin ödüllendirilmesi), klüp pazarlama programları (üyelerine özel indirimler verme topluluklar oluşturma) bunlara örnek gösterilebilir.T ketici ili kileri a m zda de i ikli e u ram t r
Tüketici ilişkileri çağımızda değişikliğe uğramıştır:

 • Günümüzde çok az firma kitlesel pazarlamayı tercih etmektedir. (Tüm gelen müşterilere standart yolla satış).

 • Çoğu pazarlamacı her müşteri ile ilişki istemediğine karar vermiştir.

 • Bunun yerine daha az, daha karlı müşteri grubunu hedeflemektedirler.


 • Uzun dönemle ilgilenme: günümüzün pazarlamacıları yeni müşterileri çekmek yerine, varolan müşteriyi elde tutmak ve onunla uzun dönemli ilişki sürdürmeyi hedeflemektedirler.

 • Doğrudan bağlantı kurma: doğrudan pazarlama tekniklerinin kullanılması (mağazaya gitmeden satın almalar gerçekleştirilmesi) internet, telefon, mail.
 • Pazarlama sürecinin son adımı müşteriden verilenin karşılığında değer kazanmadır.

 • Burada müşteri sadakati ve elde tutulması yaratılması, müşteri payınsın geliştirilmesi (işletmenin ürün kategorilerinden müşterinin satın alma payı müşteri payını oluşturur), müşteri değeri oluşturmak önemlidir.


 • Müşteri ilişkileri yönetiminin temel amacı yüksek tüketici değeri yaratmaktır.

 • Müşteri değeri işletmenin varolan ve potansiyel müşterilerinin birleşmiş yaşam değeri. Tüketici değerinin dikkatle yönetilmesi gerekir.

 • Yani doğru müşteri ile doğru ilişkinin oluşturulması gerekir.

 • Müşterilerin potansiyel karlılığı ve sadakatleri doğru biçimde analiz edilmelidir.


 • Pazarlama yöneticileri pazarlama stratejisini oluştururken teknolojideki gelişmeleri (özellikle bilgisayar, internet, iletişim, bilgi, ulaşım),

 • Hızlı küreselleşmeyi, sosyal olarak duyarlı ve daha etik olma hususunda eğilimleri ve kar amacı gütmeyen pazarlamanın gelişimini göz önüne almak zorundadırlar. Hastaneler okullar, devlet kuruluşları, müzeler…


A lik h ss n z nasil kar ilarsiniz
AÇLIK HİSSİNİZİ NASIL KARŞILARSINIZ? teknolojideki gelişmeleri (özellikle bilgisayar, internet, iletişim, bilgi, ulaşım),

 • GELİR, KÜLTÜR YA DA TERCİHLERİN ETKİSİNİ TARTIŞIN


ad