Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen
Download
1 / 16

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen September 2011 Augusti 2011. IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor. Samverka och påverka!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen' - uriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen

September 2011

Augusti 2011


Iq samh llsbyggnad neutral nod och katalysator f r sektors vergripande fr gor
IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor

 • Samverka och påverka!

 • Främja kvalitet, forskning och innovation – på strategisk och konkret nivå

 • Seminarier och möten

 • Programsamordning

Näringsliv

Forskning

Politik


Strategiska sektorsövergripande frågorsamarbeten med organisationer som driver utvecklingsfrågor inom sektorn

 • Formas

 • Energimyndigheten

 • VINNOVA

 • Trafikverket

 • IVA

 • EU-kommissionen

 • Internationellt nätverk

 • Nordiskt Innovationscentrum

 • Delegationen för hållbara städer

 • Sveriges Bygguniversitet


Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen sektorsövergripande frågor

Förslag:

Skapa en offentlig-privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet

Augusti 2011


Andel av tillv xt till 2030

Andel av tillväxt sektorsövergripande frågortill 2030

Andel av tillväxt till 2030


Den regionala tillv xtens drivkrafter
Den regionala tillväxtens drivkrafter sektorsövergripande frågor


Kunskap som utvecklar samh llet

Byggnader sektorsövergripande frågor

Infrastruktur

Försörjningssystem

”Tidiga skeden”

Genomförande

F

ö

rvaltning

Kunskap som utvecklar samhället


U tmaningar inom samh llsbyggnad
U sektorsövergripande frågortmaningar inom samhällsbyggnad

 • Urbanisering – stadsutveckling

 • Fler bra bostäder till rimliga kostnader

 • Förnyelse, ombyggnad och renovering av rekordårens bebyggelse

 • Byggd miljö anpassad till en åldrande befolkning

 • Klimatomställning, inklusive energi- och resurseffektivisering

 • Robust och utbyggd infrastruktur och försörjningssystem


FoU inom sektorsövergripande frågorsamhällsbyggnad: < 10% av genomsnittet

 • Figur 1: Jämförelse mellan totalvolymen FoU som andel av BNP i Sverige (stapel 1) och volymen FoU i samhällsbyggnadssektorn som andel av samhällsbyggnadssektorns andel BNP (stapel 2). Antagande: samhällsbyggnadssektorn utgör 8% av BNP.


Både offentliga och privata aktörer behöver satsa sektorsövergripande frågorbetydligt mer

Figur 2: Illustration över hur stora den offentliga respektive privata sektorns FoU- medel skulle vara om de skulle motsvara Sveriges totala FoU-andel av BNP (ljusblå stapel). Mörkblå stapel visar aktuell situation.


Gemensam sektorsövergripande frågorstrategi - huvudpunkter

 • Gemensam offentlig – privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet

 • Gemensamma mål och gemensamt ansvar för genomförande

 • Både privata och offentliga aktörer behöver öka sina insatser

 • Kraftigt förbättrad samordning mellan offentliga finansiärer behövs

 • Ett stärkt offentligt ansvar för utvecklingsinsatser inom planering, byggande och förvaltning behövs (jmf Trafikverket inom infrastruktur)


Kompletterande åtgärder för att uppnå effekt av sektorsövergripande frågor

satsning på forskning och innovation


Delar i en offentlig privat strategi f r att ka tillv xt och m ta utmaningar inom samh llsbyggnad
Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad

 • Öka företagens egen forskning, utveckling och samfinansiering

 • Utveckla formerna för samverkan mellan näringsliv, universitet och forskningsinstitut

 • Utveckla former för återföring av resultat från FoU-projekt till sektorns aktörer

 • Uppmuntra vidareutvecklingen av Sveriges Bygguniversitet på teknikområdet och motsvarande initiativ på arkitekturområdet och stadsutvecklingsområdet


D elar i en offentlig privat strategi f r att ka tillv xt och m ta utmaningar inom samh llsbyggnad
D tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnadelar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad

 • Öka statliga ekonomiska resurserna och stärk möjligheterna att utnyttja EU:s finansiering

 • Öka stödet till långsiktiga program och starka forskarmiljöer.

 • Förstärk kraftigt samordningen mellan forskningsfinansiärerna inom samhällsbyggnad.

 • Förbättra effektiviteten inom offentlig upphandling och standardisering som redskap för ökad innovationskraft

 • Satsa på omfattande utbildning och kompetensutveckling inom både offentlig och privat sektor


Seminarier och m ten

20 tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnadsept IQS-seminarium: Nya PBL – blev den enklare?

27 sept IQS-seminarium: Trovärdig egenkontroll

Okt Studiebesök Citybanan

12 okt Remisseminarium: Regeringens förslag till strategi för Näranollenergibyggnader

13-14 okt Tre workshops om inspel till Forskningspropositionen

17 nov Konferens om samhällsbyggande inför FoI-proppen

Samarrangemang med Delegationen för hållbara städer

12 decAfter work: Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman.

Samarrangemang med WSP

VÄLKOMNA!

Seminarier och möten


ad