10 lat wsp pracy mi dzynarodowej w rozwoju vi pan europejskiego korytarza transportowego
Download
1 / 17

10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO. WOJCIECH ŻARNOCH Przewodniczący Komitetu Sterującego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Radca ds. Transportu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO

WOJCIECH ŻARNOCH

Przewodniczący Komitetu Sterującego

VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego

Radca ds. Transportu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Słowackiej

Ostrawa, „Transport 2009”


Memorandum of Understanding dla Korytarza VI zostało podpisane w Bratysławie w dniu 14 października 1999 roku przez Ministrów Transportu Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, a następnie w Brukseli przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, ówczesnego Komisarza ds. transportu p. Loyolę de Palacio.


Paneuropejskie Konferencje Transportowe:1994 – Kreta, 1997 – Helsinki zdecydowały o wdrożeniu koncepcji rozwoju infrastruktury transportu w Europie, w oparciu o sieć dziesięciu Paneuropejskich Korytarzy Transportowych.Korytarze te stanowią multimodalne szlaki transportowe o łącznej długości 48 000 km, z których 25 000 km – to szlaki kolejowe i 23 000 km – to szlaki drogowe; lotniska, porty morskie i rzeczne oraz główne terminale spełniają rolę węzłów transportowych.4 Paneuropejskie Obszary Transportowe dotyczą obszarów morskich.


Mapa Paneuropejskich Korytarzy i Obszarów Transportowych


Dokumentami regulującymi współpracę między uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.Zgodnie z postanowieniami Memorandów of Understanding ustanowione zostały Komitety Sterujące, które promują, koordynują i monitorują postęp i konieczne działania stron zmierzające do rozwoju Korytarzy.


Mapa Korytarza VI: droga i kolej

Gdańsk

Gdańśk

Bydgoszcz

Warszawa

Warszawa

Poznań

Łódź

Katowice

Katowice

Ostrava

Ostrava

Žilina

Žilina

Brno

Břeclav

Główne odcinki Korytarza VI będą ukończone w części drogowej do 2012 r.,

zaś w części kolejowej – do 2015 r.


Wspólne działania określone Memorandum of Understanding Korytarza VI

 • współpraca w podejmowaniu studiów potrzebnych dla rozwoju korytarza;

 • wymiana informacji na temat postępu prac i ich koordynacji zwłaszcza w obszarach przygranicznych;

 • konsultacje dotyczące ujednolicenia warunków technicznych;

 • współpraca w zakresie interoperacyjności;

 • wymiana doświadczeń dotyczących zaangażowania kapitału prywatnego i przedsięwzięć typu PPP.


Współpraca międzynarodowa w Korytarzu VI

 • Strony współpracy: Republika Czeska, Polska, Słowacja.

 • 12 posiedzeń Komitetu Sterującego: w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Austrii i Włoszech.

 • Stały element współpracy od 2005 roku: co roku przeglądy terenowe drogowej części korytarza, na przemian polsko – słowackiej i polsko – czeskiej; łącznie odbyło się 5 przeglądów: 3 polsko – słowackie i 2 polsko – czeskie.

  Ostatnie:

  - wrzesień 2008 r. – polsko – czeski (autostrady A-1 i D-1),

  - wrzesień 2009 r. – polsko – słowacki (droga ekspr. S-69 i autostrada D-3).

 • Okresowe raporty o postępie prac składane na posiedzeniach przewodniczących Korytarzy organizowanych przez DG TREN Komisji Europejskiej w Brukseli.

 • Ciągła współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego: podczas Konferencji „Transport” odbyło się w Ostrawie 6 posiedzeń Komitetu Sterującego, ostatnie w dniu 2 listopada 2009 roku.


TRANS-EUROPEJSKA SIEĆ TRANSPORTOWA TEN-TCzęść sieci Pan-Europejskich Korytarzy Transportowych znajdująca się na terytorium Unii Europejskiej zalicza się do sieci TEN-T. Obecnie sieć TEN-T liczy 98.000 km dróg, 100.000 km linii kolejowych, 12.000 km szlaków żeglugi śródlądowej, 400 lotnisk i portów morskich oraz 300 portów żeglugi śródlądowej.- Pierwsze wytyczne sieci TEN-T (TEN-T guidelines) – 1996Decyzja Nr 1692/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady na temat Wytycznych Wspólnoty (Community Guidelines) dotyczących rozwoju Trans-Europejskich Sieci Transportowych.- Zrewidowane wytyczne sieci TEN-T – 2004Decyzja 884/2004/EC została podjęta na podstawie wyników prac i rekomendacji I Grupy Wysokiego Szczebla (High Level Group – HLG), której przewodniczył Karel van Miert.


TEN PP 23:

Gdansk – Warszawa – Katowice – – Brno – Wien / – Zilina – Bratislava

TEN PP 25

TEN PP 23

TEN PP 25:

Gdansk –Katowice – – Brno – Wien / – Zilina – Bratislava

Mapa projektów priorytetowych znaczenia europejskiego nr 23 (kolej) i 25 (droga), których przebieg odpowiada w większości definicji Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI


W maju 2008 roku Ministrowie Transportu Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji podjęli decyzję, aby za początek Korytarza uznać porty w Gdyni i w Gdańsku, realizując ideę doprowadzenia infrastruktury Korytarza do „burty statku”.


Korytarze I, IV, V – połączenie na osi N-S

Korytarz VI

Korytarze II, III

– połączenie na osi W-E


12 października 2006 r. – Ministrowie odpowiedzialni za transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch podpisali w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.Korytarz składa się z istniejącego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI Gdańsk – Warszawa – Katowice – Žilina /Břeclav, Brno oraz przedłużenia w kierunku południowo-wschodnim: Bratysława / Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Udine – Triest / Wenecja – Bolonia.Podpisanie Listu Intencyjnego świadczy o roli, jaką Korytarz VI odgrywa w rozwoju europejskiej infrastruktury transportu i rozwoju sieci TEN-T.


PRZEBIEG KORYTARZA BAŁTYK - ADRIATYK


29-30 czerwca 2009 r. – 12. posiedzenie Komitetu Sterującego w Bolonii

Podjęto decyzję o wspieraniu idei rozszerzenia projektów europejskiego znaczenia nr 23 i 25 w kierunku Adriatyku przez terytoria Austrii i Włoch w Korytarzu „Bałtyk – Adriatyk”.

Tezy uzasadniające:

 • Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest sciśle powiązany z koncepcją priorytetowej sieci infrastruktury transportu Unii Europejskiej;

 • Stanowi połączenie z portami i autostradami morskimi;

 • Stanowi wkład do terytorialnej, gospodarczej i społecznej spójności regionu;

 • Przyczynia się do poprawy warunków ekologicznych i klimatycznych.


PODSUMOWANIE

 • 10 lat współpracy międzynarodowej w zakresie Korytarza VI a następnie jego rozszerzenia w korytarz „Bałtyk – Adriatyk” przyczyniło się w znaczący sposób do jego rozwoju;

 • Korytarz „Bałtyk – Adriatyk” od Gdańska / Gdyni do Bolonii stanowi znaczącą multimodalną oś transportową Unii Europejskiej;

 • Zbliżająca się rewizja polityki transportowej sieci TEN-T stanowi nowe prawdziwe wyzwanie dla tego korytarza;

 • Aktualny postęp w utworzeniu tego korytarza jest relatywnie dobry, ale wymaga dalszych skoordynowanych wysiłków i współpracy wszystkich zainteresowanych stron.


Dziękuję za uwagę.

WOJCIECH ŻARNOCH

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI

Radca ds. transportu

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Słowackiej

tel. +42 12 59 49 02 11, faks: +42 12 54 41 31 84

e-mail: ambpol@nextra.sk


ad
 • Login