kontrola potravin
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kontrola potravin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kontrola potravin - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Kontrola potravin . Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena. Codex Allimentarius. FAO/WHO Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami Pesticidy, veterinární léčiva, mikrobiologická nebezpečí, aditiva, biotechnologie….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kontrola potravin ' - uriah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontrola potravin

Kontrola potravin

Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena

codex allimentarius
Codex Allimentarius
 • FAO/WHO
 • Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami
 • Pesticidy, veterinární léčiva, mikrobiologická nebezpečí, aditiva, biotechnologie….
 • Technicky doplňují mezinárodní trh s potravinami
evropsk unie
Evropská Unie
 • White paper on food safety
  • Přenesení primární odpovědnosti na výrobce, dovozce, distributora
  • EFSA - european food safety autority
  • farm to fork
 • Vědecký výbor pro potraviny, krmiva, zvířata, rostliny
anal za rizika
Analýza rizika
 • Riziko
  • míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí
  • Zásada předběžné opatrnosti
 • Posouzení rizika – hodnocení
  • Perzistence organických polutantů, toxinů, těžkých kovů
  • Látky vznikající při přípravě pokrmů
  • Rezidua veterinárních farmak
  • Patogenní mikroorganismy
 • Management rizika
  • řízení; konzultace během posouzení rizika, preventivní opatření
  • Riziko/zisk
  • Životní prostředí, zdravotní rizika
  • Kontrola – orgány veřejné správy, organizace - legislativa
 • Komunikace o riziku
  • sdělování; komunikace během i po rozhodovacím procesu
  • Vzdělávání: výrobců, akademická obec, spotřebitel
hodnocen rizika
Hodnocení rizika
 • Identifikace nebezpečí (F,B,CH)
 • Popis nebezpečí
 • Odhad expozice – míry uplatnění
 • Charakteristika rizika
legislativa pro sektor potravin
Legislativa pro sektor potravin
 • Zákony
  • O potravinách 110/1997 Sb.
  • Veterinární zákon 166/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.
  • Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.
 • Vyhlášky
 • Nařízení EU 178/2000 a řada navazujících
z kon o potravin ch
Zákon o potravinách
 • 110/1997 Sb. až 558/2004 Sb.
 • Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, uvádění potravin do oběhu
 • Potraviny
  • Potraviny pro zvláštní výživu (bez obsahu určitých nutrientů – pro osoby ve zvláštním fyziologickém stavu, kojence…)
  • Doplňky stravy (vitaminy minerální látky); fortifikace
 • Ozařování potravin
 • Označování potravin
 • Klasifikace těl jatečních zvířat
 • Balení potravin
 • Tabákové výrobky
obecn dal po adavky
Obecné další požadavky
 • Systém řízení zdravotní nezávadnosti
 • Chemické požadavky
 • Mikrobiologické požadavky
 • Požadavky na znalosti
 • Hygienické požadavky
 • Požadavky na vybavení provozů
veterin rn z kon
Veterinární zákon
 • Zdraví zvířat a jeho ochrana
 • Zdravotní nezávadnost živočišných produktů
 • Obchod se zvířaty a produkty
 • Veterinární asanace
 • Státní správa, výkon – požadavky
 • Veterinární přípravky
 • Náhrady nákladů a sankce
kontroln org ny
Kontrolní orgány
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (MZe)
 • Státní veterinární správa (MZe)
 • Hygienická služba (MZ)
 • Česká obchodní inspekce (MPO)
 • Inspekce životního prostředí (MZP)
p edpisy eu
Předpisy EU
 • Postupně nahrazují národní předpisy
 • 178/2002 – obecné zásady potravinového práva
 • 852/2004 – hygiena ve výrobě potravin
 • 853/2004 – hygiena ve výrobě potravin živočišného původu
 • 854/2004 – jednotný systém kontroly při výrobě potravin živočišného původu
rasff
RASFF
 • Alert notification
 • Information
 • News
epidat
EPIDAT
 • Hlášení všech onemocnění v ČR
 • Provozuje HS
 • Statistiky, podklady pro vědecké výbory
  • Vědecký výbor pro potraviny
potravin sk komora
Potravinářská komora
 • Nezisková organizace – ustanovená zákonem o potravinách
 • Zastupuje zájmy výrobců u státní správy, EK, ostatních organizací
 • Obdoba v každém členském státě
 • CIAA – Confederation des industries agro alimentaires de l‘UE
ad