Co si mohu dovolit
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Co si mohu dovolit PowerPoint PPT Presentation


  • 61 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Co si mohu dovolit. Finanční gramotnost. I. stupeň. Jaroslava Pavlatová, 20.1.2012, Finanční gramotnost I. stupeň, Co si mohu dovolit. Digitální učební materiál vytvořený v rámci projektu: HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM CZ.1.07/1.4.00/21.0987.

Download Presentation

Co si mohu dovolit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Co si mohu dovolit

Co si mohu dovolit

Finann gramotnost

I. stupe

Jaroslava Pavlatov, 20.1.2012, Finann gramotnost I. stupe, Co si mohu dovolit


Co si mohu dovolit

Dtsk domov, zkladn kola, koln druina a koln jdelna, Kostelec nad Orlic, Pelclova 279

Digitln uebn materil

vytvoen v rmci projektu:

HUMANIZAC KOLSTV K ROVNM PLEITOSTEM

CZ.1.07/1.4.00/21.0987


Pi te na tabuli jednoslovn odpov di na ot zku

Pite na tabuli jednoslovn odpovdi na otzku:

Co by sis tak koupil/a, kdybys ml/a bezedn mec s penzi?


Spole n vy e me tuto slovn lohu

Spolen vyeme tuto slovn lohu:

  • Natlka m naeteno 500 K. Chce si ztchto penz koupit novou Barbie za 250 K. 200 K chce pout jako kapesn na letn tbor. Ztratila koln uebnici a mus ji uhradit. Uebnice stoj 150 K. Zbydou Natlce penze na kapesn a Barbie? Pokud ne, co si Natlka mus odept?


Co si mohu dovolit

Vyuujc m dle pipraven slovn lohy na paprcch ty si ci vylosuj. Kad slovn loha m sv slo (1 4). ci lohy e samostatn. Pot hledaj ky se stejnou slovn lohou a kontroluj si een a postup.

Nsleduje hromadn kontrola a diskuze o tom, kter vdaje lze realizovat a na em je naopak mon/nutno uetit.


Co si mohu dovolit

loha 1.

Marktka m 400 K. Mus koupit drek pro kamardku za 150 K a zaplatit 75 K, kter dlu bratrovi. Ze zbylch penz by chtla mt 100 K kapesn na tbor a za 150 K si koupit lesk na rty. Vyjdou Marktce penze na vechny vdaje, kter by chtla uskutenit? Pokud ne, eho by se mla Marktka vzdt?


Co si mohu dovolit

loha 2.

Ondej m 500 K. Mus koupit drek pro kamarda za 165 K a zaplatit 85 K, kter dlu bratrovi. Ze zbylch penz by chtl mt 150 K kapesn na tbor a za 100 K si koupit srii karet do sbrky. Vyjdou Ondrovi penze na vechny vdaje, kter by chtl uskutenit? Pokud ne, eho by se ml Ondra vzdt?


Co si mohu dovolit

loha 3.

Mirek m 350 K. Mus koupit drek pro kamarda za 80 K a zaplatit 50 K, kter dlu bratrovi. Ze zbylch penz by chtl mt 150 K kapesn na tbor a za 90 K si koupit nov autko. Vyjdou Ondrovi penze na vechny vdaje, kter by chtl uskutenit? Pokud ne, eho by se ml Ondra vzdt?


Co si mohu dovolit

loha 4.

Katka m 650 K. Mus koupit drek pro kamardku za 180 K a zaplatit 200 K, kter dlu bratrovi. Ze zbylch penz by chtla mt 200 K kapesn na tbor a za 150 K si koupit lesk na rty. Vyjdou Marktce penze na vechny vdaje, kter by chtla uskutenit? Pokud ne, eho by se mla Marktka vzdt?


Zdroje

Zdroje:

  • Pavlasov, Terezie: Finann gramotnost na 1. stupni zkladn koly. Diplomov prce. Brno, 2011.

  • Obrzek mec http://www.google.cz/imgres?q=m%C4%9B%C5%A1ec+s+pen%C4%9Bzi&hl=cs&biw=1280&bih=841&gbv=2&tbm=isch&tbnid=f7FS2ega-is-WM:&imgrefurl=http://mesta.obce.cz/mool-vol/o_utvar.asp%3Fid_org%3D15614%26id_u%3D10&docid=gc-6w6ligbIS3M&imgurl=http://mesta.obce.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx%253Fid_org%253D15614%2526id_obrazky%253D4514&w=261&h=193&ei=3XLTTufzJ5D14QTRmcUe&zoom=1&iact=rc&dur=94&sig=109431141212875730354&page=1&tbnh=140&tbnw=189&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=141&ty=85


  • Login