Studieinformasjon h stsemesteret 2008
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Studieinformasjon Høstsemesteret 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Studieinformasjon Høstsemesteret 2008. Viktige nettsider for studieinformasjon. Bachelorprogrammet i statsvitenskap: www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet: www.sv.uio.no /studier. Opptak og frister. 14. august kl. 24.00: StudentWeb stenger

Download Presentation

Studieinformasjon Høstsemesteret 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


StudieinformasjonHøstsemesteret 2008


Viktige nettsider for studieinformasjon

 • Bachelorprogrammet i statsvitenskap: www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: www.sv.uio.no/studier


Opptak og frister

 • 14. august kl. 24.00: StudentWeb stenger

 • 18. august: Opptaket publiseres i StudentWeb

  • Husk å kontrollere utdanningsplanen!

 • 19. august kl. 09.00: StudentWeb åpner igjen for opptak til emner med ledig kapasitet – med "førstemann til mølla”. Informasjon om emner med ledig kapasitet vil bli lagt ut på: www.sv.uio.no/studier

 • 1. september: StudentWeb stenger for H08


Hjelp til utfylling av utdanningsplan

 • Tirsdag 12. august kl. 15.00-17.00 på PC-stua i 2. etasje, Eilert Sundts hus

 • StudentWeb: www.uio.no/studier/studentweb

  • Fødsels- og personnummer og PIN-kode for å logge inn

 • Anbefalte emner første semester:

  • STV1100 Politisk teori

  • STV1400 Offentlig politikk og administrasjon

  • Ex. phil.


Viktig informasjon om opptaket

 • Det er studentens eget ansvar å sjekke at forelesninger, seminarundervisning og eksamener ikke kolliderer!

 • Det er bare registrering gjennom utdanningsplanen som genererer riktig poengsum ved rangering i opptaket:

  www.sv.uio.no/studier/rangeringskategorier.html

 • En eksamensmelding er ikke gyldig dersom det ikke er søkt undervisningsopptak gjennom utdanningsplanen

  Husk: Undervisningsopptak gis primært én gang per emne. Dette betyr at du kun skal søke opptak til de emner du faktisk skal studere kommende semester.


1. september 2008 er det frist for å:

 • eksamens- og undervisningsmelde seg

 • betale semesteravgift

 • kontrollere utdanningsplan = semesterregistrere seg

 • søke om permisjon/utsatt studiestart

 • søke om deltidsstudier

 • søke om tilrettelagt eksamen

 • Husk at du kan miste studieretten ved for lav studieprogresjon! Se her for progresjonsregler:

  www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml#para7


Forslag til oppbygging av bachelorgraden


Emner ved ISV høsten 2008

 • STV1020 – Metode og statistikk

 • STV1020 – Metode og statistikk (fjernundervisning)

 • STV1100 – Politisk teori

 • STV1200 – Internasjonal politikk 1

 • STV1201 – EU som politisk system

 • STV1214 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

 • STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon

 • STV1520 – Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag

 • STV2200 – Internasjonal politikk 2

 • STV2210 – Europeanization and Globalisation

 • STV2240 – Internasjonal terrorisme og sikkerhetspolitikk

 • STV2300 – Komparativ politikk 2

 • STV2400 – Offentlig politikk og administrasjon 2


Emner høsten 2008

NB! Sjekk emnenes semestersider for nærmere informasjon.

Eks: http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1400/


I tillegg:

1 seminar STV1400 og

1 seminar Exphil

Anbefales seminargruppe 62, 63 eller 64


Obligatoriske aktiviteter

 • Emnene har obligatoriske aktiviteter som må oppfylles for å kunne gå opp til eksamen. For seminarene i STV1400 gjelder for eksempel følgende:

  • Obligatorisk oppmøte 1. gang

  • Obligatorisk innlevering av oppgave

  • Obligatorisk presentasjon av oppgave

  • Obligatorisk opponentrolle

 • Alle punkter må oppfylles for å kunne gå opp til eksamen

 • Se emnesidene for mer informasjon om obligatoriske aktiviteter for hvert enkelt emne

 • NB! Seminarbyttedager: 19. og 22. august kl. 9-15 i Institutt for statsvitenskaps ekspedisjon i 7. etasje, ESH


Eksamen og sensur

 • Trekk fra eksamen via StudentWeb minst to uker før eksamensdagen

 • Frist for å søke om tilrettelagt eksamen: 1. september

 • Ved sykdom på eksamen må sykemelding leveres innen 3 virkedager til fakultetet. Ønsker du utsatt eksamen må du søke om dette samtidig.

  • Syk på hjemmeeksamen? – kontakt emneleverandør/institutt

  • Syk på skoleeksamen? – kontakt SV-infosenter

 • Sensur faller ca. tre uker etter eksamen(det tar noen dager fra sensurfall, til karakteren er protokollført og gyldig)

 • Sjekk resultatet i StudentWeb

 • Du kan be om begrunnelse på karakteren innen én uke etter sensuren

 • Du kan klage på karakteren innen tre uker etter sensur/mottatt begrunnelse

  www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/eksamen/Klager%20og%20begrunnelser.xml


Studier i utlandet

 • UiO har hundrevis av utvekslingsavtaler over hele verden

 • SV-fakultetet og UiO sentralt har egne utvekslingsavtaler for studenter på bachelornivå

 • Instituttet har avtaler med ca. 30 universiteter i Europa og én avtale i Argentina

 • Vi anbefaler utveksling i 4. semester av studiet

 • Det anbefales å ta frie emner i utlandet

 • Søknadsfrist for utveksling våren 2009 er 15. september(Krav om å ha avlagt minimum 30 studiepoeng før man søker utveksling)

 • Informasjonsdag om delstudier i utlandet: onsdag 27. august

 • www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/utland/index.xml

 • http://www.uio.no/studier/utland/


Innpassing av tidligere høyere utdanning

 • Dersom du har norsk eller utenlandsk høyere utdanning fra før, kan du søke om å få (deler av) denne innpasset i bachelorprogrammet

 • Se lenke på www.sv.uio.no/studier

 • Søk så tidlig som mulig, da det kan ta tid å få utdanningen innpasset/godkjent!

Vitnemål

 • Vitnemål for bachelorgraden blir automatisk utstedt når kravet til graden er oppfylt.


Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

 • Studentenes egen velferdsorganisasjon som tilbyr boliger, treningssentre, rådgivning, helsetjeneste, kafeer og barnehager

 • SiO-senteret: Eget informasjonssenter vegg-i-vegg med Akademika på Blindern. Hjelper til med bolig, studentkort, sporveiskort etc.

Behov for tilrettelegging

 • Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging i tilknytning til studiene, kan du ta kontakt med SV-infosenter.


SV-infosenter er ditt kontaktpunkt!

 • SV-infosenter:

  Åpent for henvendelser hver dag 09.00-15.00

  1. etasje i Eilert Sundts hus:

 • Studieinformasjon og veiledning for alle bachelorstudenter ved fakultetet – veiledningstime må avtales!

  • Ingerma Kull fra ISV veileder onsdager kl. 13-15

  • Generell veiledning i SV-infosenter hver dag 9-11

  • www.sv.uio.no/studier/


 • Login