Separationsmetoder
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Separationsmetoder PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Separationsmetoder. Separationsmetoder. Kromatografi, gas (GC) eller vätska (LC) Elektrofores Masspektrometri. Kromatografi. Gaskromatografi, GC Separation av t.ex. alkoholer, fetter, … Vätskekromatografi, LC (t.ex HPLC)

Download Presentation

Separationsmetoder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Separationsmetoder


Separationsmetoder

 • Kromatografi, gas (GC) eller vätska (LC)

 • Elektrofores

 • Masspektrometri


Kromatografi

 • Gaskromatografi, GC

  Separation av t.ex. alkoholer, fetter, …

 • Vätskekromatografi, LC (t.ex HPLC)

  Separation av vattenlösliga ämnen som ej tål höga temperaturer t.ex. proteiner, DNA, …


Kromatografi

 • Provet passerar en kolonnsom separerar partiklarnamed avseende på storlek eller kemiska egenskaperberoende på kolonn-materialets egenskaper


 • Separationen sker genom att en rörlig fas med de lösta ämnena rör sig genom en fast fas (stationär fas).

 • Den rörliga fasen kan vara i vätske- eller gasform.

 • Den stationära fasen kan vara i fast eller vätskeform (gel)


Gaskromatograf


FID detektor


HPLC (High Performance Liquid Chromatography)


Diod-Array detektor


Affinitetskromatografi


Elektrofores

 • Separation av t.ex. proteiner eller DNA fragment efter storlek och ladding.

 • Bestämning av DNA sekvens, sekvensering


Elektrofores

 • Joner separeras i en gelgenom att de utsätts förett elektriskt fält.

 • Jonerna kan separeraspå grund av sin laddning och storlek.


Sekvensering


Elektrofores


Kapillär-elektrofores


Mass- spektrometri (MS)

 • Bestämma massan på molekyler och atomer

 • Framställa fragment i gasform av provet

 • Mäta massan på fragmenten.

 • Fragmenten ger ett fingeravtryck av provet

 • Studera relativa andelen av olika fragmentens massor.

 • Studera relativa andelen av olika isotoper.


Historiskt perspektiv

 • J.J Thompson : Upptäckte att Neon hade flera isotoper c:a 1900. Fragmentering av molekyler.

 • Dempster : konstruerade första ms med riktningsfokusering c.a 1920, elektron källa.

  Användes t.ex vid anrikning av U-235 för första Atombomben.


Principen för en enkel Mass Spektrometer (MS)

massan = m

r

laddningen = q

r är unik för ett värde på kvoten m/q


Mass spektrum av benzyl alkohol


JoniseringsmetodElectron Impact Ionization


Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)

Joniseringsmetoder


Analysmetoder(MALDI) ToF


Mass-spektrum


AnalysmetoderQuadropole mass filter

-(U+Vcos(wt))

+(U +Vcos(wt))


JoniseringmetoderElectronspray (ESI)

 • 1 – 5kV spänning då areosolen lämnar kapillären.

 • ”dropparna” torkar in (”hyperladdning”)

 • Coulombic explosion

 • Jonerna i gasfas


GCMS

homepage.univie.ac.at/Wolfgang.Werther/Folie1.JPG


Historiskt perspektiv

 • GC-MSmitten på 50-talet. Test av läkemedel, hormoner, föroreningar,…

 • MALDI (1985), ES-MS (1988) m.fl. har gett möjlighet att studera stora biomolekyler. (Nobelpris 2002)Kan användas vid diagnos av t.ex Malaria och Cancer (äggstock-, prostata-, bröst-)


Jonisationsmetoder


 • Login