Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Download
1 / 14

Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj – - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj – primjena EU zakonodavstva i tehničkih rješenja Zakonodavni okvir iz područja energetske učinkovitosti Igor RAGUZIN, Na č elnik odjela

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj – ' - urbana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Radionica u okviru projektaINTENSE

Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj –

primjena EU zakonodavstva i tehničkih rješenja

Zakonodavni okvir iz područja energetske učinkovitosti

Igor RAGUZIN, Načelnik odjela

Đorđe BALABUŠIĆ, Savjetnik za energetsku učinkovitost

Odjel za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost

MINGORP, Zagreb 12. veljace 2010.


Energetska u inkovitost
ENERGETSKA UČINKOVITOST

 • Regulatorni okvir

 • Zgradarstvo EE - EPBD direktiva

 • Označavanje EE kućanskih uređaja direktive

 • Ekodizajn direktive

 • KOGEN direktiva

 • EU direktiva za krajnju en. potrošnju i en. usluge - ESD

 • Energy Star

ENERGETSKA

UČINKOVITOST

 • Ekonomski instrumenti

 • Fond ZOEU

 • državne potpore

 • posebni projekti GEF-UNDP-WB, HBOR

 • Programi,

 • mjere, projekti

 • VRH

 • područna/lokalna samouprava

 • NEP Nacionalni.Energ.Prog.


Energetska u inkovitost u hrvatskoj
ENERGETSKA UČINKOVITOST U HRVATSKOJ

 • Hrvatska u pretpristupnom periodu za punopravno članstvo u Europskoj uniji također preuzima obveze iz ciljeva 3 puta 20% do 2020

 • Hrvatska troši otprilike 12% više energije po jedinici BDP-a od prosjeka 27 članica Europske unije

 • Energetska učinkovitost je jedan od strateških ciljeva nacionalne energetske politike Republike Hrvatske


Zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji
ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

Na području EnU u Hrvatskoj provedeni su značajni koraci:

 • Program energetske učinkovitosti za RH 2008.-2016.

 • Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost za razdoblje 2008.-2010. godine

 • Nacrt Strategije energetskog razvitka RH

  Pregovori o pristupanju RH Europskoj uniji - Zakon o učinkovitom korištenju energije NN152/08 - prijenos zahtjeva Direktive 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD)


Zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji1
ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

 • Predmet

  • Programiranje i planiranje poboljšanja EnU na svim razinama

  • Ovlasti za provođenje politike EnU – MINGORP i FZOEU

  • Mjere EnU (posebno energetske usluge i energetski pregledi)

  • Obveze javnog sektora, energetskih subjekata, velikih potrošača i prava potrošača

  • Ne odnosi se na energetske preglede u svrhu izdavanja certifikatazgrada

  • Ne odnosi na EnU u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju energije, prijenos i distribuciju energije


Zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji2
ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

 • Svrha

  • poboljšanje EnU u sektorima neposredne potrošnje energije → instrument ostvarivanja ciljeva energetske politike i politike zaštite okoliša

 • Supsidijarnost

  • Niz područja u koja EnU zadire, tj. koja su uređena drugim zakonima i propisima

 • Definicije

  • Prema EU direktivama (ESD, EPBD, eko-dizajn)

  • Dodatne prema utvrđenim potrebama → dopuna i usklađivanje s postojećim energetskim zakonodavstvom, zakonodavstvom iz područja graditeljstva, komunalnog gospodarstva i dr.


Energetska usluga ugovor o ostvarenom u inku i obveza
ENERGETSKA USLUGA, UGOVOR O OSTVARENOM UČINKU I OBVEZA POTROŠNJI

 • Energetska usluga je nova djelatnost povezana s projektiranjem, građenjem, rekonstrukcijom, održavanjem građevine i/ili upravljanjem te nadzorom nad potrošnjom energij

 • Energetska usluga se obavlja na osnovi ugovora o energetskomučinku, a plaća se na osnovi ostvarenihušteda

 • Ugovor o energetskom učinku je novi tip ugovora koji pripada vrsti ugovora o djelu, a sadrži podatke o:

  • korisniku, izvođaču i eventualno trećoj strani;

  • osnovnoj potrošnji energije građevine;

  • procjeni energetske učinkovitosti;

  • zajamčenim uštedama i verifikaciji ušteda;

  • načinu financiranja i načinu plaćanja.


PODZAKONSKI AKTI POTROŠNJI

ZUKE

Pravlinik

o op

ćim uvjetima za

eko

dizajn proizvoda koji koriste

energiju i zahtjevima

za

njihovo stavljanje na tr

ž

i

š

te

i uporabu

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

o postupku

o postupku

o metodologiji za

o metodologiji za

o izdavanju

o izdavanju

planiranja i kori

planiranja i kori

š

š

tenja

tenja

Pravilnik

Pravilnik

izra

izra

čun i određivanje

?

?

un i odre?ivanje

Pravilnik

ovla

ovla

š

š

tenja za

tenja za

sredstava za

sredstava za

o jedinstvenom

o jedinstvenom

nacionalnog okvirnog

nacionalnog okvirnog

o mjerenju i

Pravilnik

Pravilnik

energetske

energetske

primjenu mjera

primjenu mjera

informacijskom

informacijskom

cilja u

cilja u

š

š

teda energije

teda energije

verifikaciju

o energetskim

o energetskim

preglede

preglede

energetske

energetske

sustavu za

sustavu za

te izradu, ocjenu i

te izradu, ocjenu i

energetskih

pregledima

pregledima

gra?evine

građevine

,

,

u

u

?

č

inkovitosti u

inkovitosti u

energetsku

energetsku

provedbu programa

provedbu programa

u

š

teda

kotla za grijanje i

kotla za grijanje i

učinkovitost

zgradama javnog

zgradama javnog

u

?

inkovitost

energetske

energetske

klimatizacijskog

klimatizacijskog

sektora i javnoj

sektora i javnoj

u

u

?

č

inkovitosti

inkovitosti

sustava

sustava

rasvjeti

rasvjeti

Izmjena i dopuna Pravilnika

Izmjena i dopuna Pravilnika

Pravilnik

Pravilnik

o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih

o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih

o zahtjevima za energetsku u

o zahtjevima za energetsku u

?

č

inkovitost

inkovitost

predspojnih

predspojnih

toplovodnih

toplovodnih

kotlova na teku

kotlova na teku

?

ć

e i plinovito gorivo

e i plinovito gorivo

naprava (

naprava (

prigu

prigu

š

š

nice

nice

)

)

flourescentne

flourescentne

rasvjete

rasvjete

(tehni

(tehni

?

č

ki propisi)

ki propisi)

(tehni

(tehni

?

č

ki propis)

ki propis)


Strategija energetskog razvitka rh
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA RH POTROŠNJI

409

310

386

304


Prijenos direktiva 2002 91 ec 2006 32 ez
PRIJENOS DIREKTIVA 2002/91/EC 2006/32/EZ POTROŠNJI

 • Prijenos zahtjeva Direktive 2002/91/EZ o energetskim svojstvima zgrada, tzv. EPBD direktive, u području redovnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije

 • Prijenos zahtjeva Direktive 2005/32/EZ o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda koji koriste energiju i implementacijskih direktiva, tzv. provedbenih mjeraI na kraju krenimo zajedno
I NA KRAJU KRENIMO ZAJEDNO POTROŠNJI

MALIM KORACIMA PREMA

VELIKIM POSTIGNUĆIMA


Hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI POTROŠNJI

Dodatne informacije:

Tel:01 610-6113;

fax:01 610-9113

www.mingorp.hr


ad