Identifikátor materiálu: EU – 14
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 16 PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 16. Zdeněk svěrák. Filmový scénárista. Metodické pokyny. DUM přináší základní informace o životě a scénáristickém díle autora Zdeňka Svěráka slide č. 4 „Obsah“ slouží k pohybu po prezentaci

Download Presentation

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 16

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Identifikátor materiálu: EU – 14 - 16


Zdeněk svěrák

Filmový scénárista


Metodické pokyny

 • DUM přináší základní informace o životě a scénáristickém díle autora Zdeňka Svěráka

 • slide č. 4 „Obsah“ slouží k pohybu po prezentaci

 • každý slide obsahuje v pravém horním rohu tlačítko akce „zpět“, které prezentaci vrátí na obsah; tlačítko zpět je poslední složkou DUMu; jednotlivé složky se zobrazí po jednotlivých kliknutích

 • slide Metodické pokyny obsahuje tlačítko akce „vpřed“, které přesune DUM na obsah

 • slide č. 7 slouží k procvičení interpretace ukázky z tvorby Zdeňka Svěráka

 • slide č. 7 obsahuje celkem tři otázky- text kurzívy

 • kliknutím na text otázky se objeví tři možné odpovědi; správnost odpovědí se zobrazí kliknutím na odpověď


Kliknutím vyberte obsah DUMu

Obsah

Životopisné údaje

Výběr z díla

Úkoly k procvičení

Použitá literatura

Závěr DUMu


Životopisné údaje

- Narodil se v roce 1936

- herec, spisovatel, scénárista, autor řady písňových textů

- Po maturitě vystudoval český jazyk na Vysoké škole pedagogické v Praze (dnes je název: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity)

- Působil jako učitel, v letech 1961-1969 byl redaktorem Čs. rozhlasu

- V letech 1977-1991 působil jako scénárista Filmového studia Barrandov

- Je spolutvůrcem fiktivní postavy českého génia Járy Cimrmana


Výběr z díla

- Kromě literární tvorby pro děti a dospělé Z. Svěrák napsal celou řadu scénářů ke známým českým filmům

- Samostatně napsal scénáře mimo jiné k následujícím filmům: Vrchní, prchni; Vesničko má, středisková; Obecná škola; Kolja; Tmavomodrý svět; Vratné láhve aj.

- Společně s Ladislavem Smoljakem napsali scénáře k filmům: Jáchyme, hoď ho do stroje!; Na samotě u lesa; Marečku, podejte mi pero!; Trhák; Nejistá sezóna aj.


Úkoly k procvičení

Jaké je chlapec Kolja národnosti?

Bulhar

Ukrajinec

Rus

Jaký byl rodinný poměr pana Louky ke Koljovi?

otec

strýc

nevlastní otec

Pokuste se odhadnout směr dalšího vývoje vztahu obou hlavních postav:

najdou k sobě cestu

nikdy se nesblíží

Kolja od Louky uteče


Použitá literatura

CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury: od počátků do současnosti. Brno: Kma, 2007. ISBN 978-80-7309-463-8.

SOUKAL, Josef. Čítanka 8 : Literární výchova pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. Praha : SPN, 2000. 248 s. ISBN 80-85937-39-5.


Děkuji za pozornost


 • Login