MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
Download
1 / 12

System wsparcia funduszy kapitałowych inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

System wsparcia funduszy kapitałowych inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ. Warszawa, wrzesień 2004. Bariery rozwojowe, na które natrafiają małe i średnie przedsiębiorstwa. 1. Otoczenie 2. Dostęp do informacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' System wsparcia funduszy kapitałowych inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa' - urban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

System wsparcia funduszy kapita owych inwestuj cych w ma e i rednie przedsi biorstwa

System wsparcia funduszy kapitałowych inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, wrzesień 2004


Bariery rozwojowe na kt re natrafiaj ma e i rednie przedsi biorstwa
Bariery rozwojowe, na które natrafiają małe i średnie przedsiębiorstwa

1. Otoczenie

2. Dostęp do informacji

3. Zarządzanie

4. Finansowanie

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Przyczyny dla kt rych pozyskanie kapita u jest problemem rozwojowym dla msp
Przyczyny, dla których pozyskanie kapitału jest problemem rozwojowym dla MSP

 • Niskie środki własne

 • Trudny dostęp do finansowania dłużnego

 • Brak finansowania kapitałem właścicielskim

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Finansowanie kapita em w a cicielskim
Finansowanie kapitałem właścicielskim rozwojowym dla MSP

Luka kapitałowa – obszar rynku nie obsługiwany obecnie przez sektor prywatny, na którym:- istnieje popyt, głównie ze strony MSP o dużym potencjale wzrostu

- sektor prywatny jest zainteresowany stosunkowo dużymi projektami

Business angels – profesjonaliści dysponujący znacznymi zasobami kapitału inwestycyjnego

Fundusze – Venture Capital /Private Equity

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Fundusz funduszy fundusz hurtowy
Fundusz funduszy ( fundusz hurtowy ) rozwojowym dla MSP :

 • Udziela wsparcia funduszom kapitałowym inwestującym w luce kapitałowej

 • Przykład funduszu hurtowegoEuropejski Fundusz Inwestycyjny utworzony przez Europejski Bank InwestycyjnyPodobne fundusze znajdują się w Grecji, Francji, Izraelu, USA.

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Krajowy fundusz kapita owy
Krajowy Fundusz Kapitałowy rozwojowym dla MSP

 • Powołany w formie spółki akcyjnej

 • Utworzony i nadzorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 • W dniu utworzenia BGK będzie jedynym akcjonariuszem

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Krajowy fundusz kapita owy1
Krajowy Fundusz Kapitałowy rozwojowym dla MSP

Cel działania KFK

Przedmiot działalności KFK

Przychody KFK

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje z budżetu państwa

Inne przychody

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Dotacje z bud etu unii europejskiej
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej rozwojowym dla MSP

Działanie 1.2 SPO – WKP

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.2.3

Wspieranie powstawania funduszy kapitału

zalążkowego

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Dotacje z bud etu pa stwa
Dotacje z budżetu państwa rozwojowym dla MSP

- Określane w ustawie budżetowej

- Planowane zasilanie do roku 2009

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Powi kszenie akcjonariatu
Powiększenie akcjonariatu rozwojowym dla MSP

 • Europejski Fundusz Inwestycyjny

 • CDC PME

 • Inne zagraniczne instytucje finansowe z misją publiczną

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę rozwojowym dla MSP

Zbigniew Bondarczuk

Departament Polityki Regionalnej

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

MGiP - DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ


ad