II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha - PowerPoint PPT Presentation

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
Download
1 / 25

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno Ježíš

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha

 • II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Osnova

  A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha

 • Znění

 • Exkurz – jméno, jméno – osoba

 • Smysl jména ve SZ

 • Jméno Ježíš

  B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • 3. Způsoby modlitby

 • 4. Formy modlitby

 • 5. Řád a doby modlitby (breviář)


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha1

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 6. Slib

 • 7. Přísaha

  C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace

 • 9. Úcta k posvěceným osobám

 • 10. Úcta k posvátným místům

 • 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha2

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 1. Znění

 • Druhé přikázání má jak v Exodu, tak v Deuteronomiu stejné znění:

 • „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval“ (Ex 20,7; Dt 5,11).


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha3

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Exkurs: Jméno, jeho význam

 • Augustinovské: „Nevezmeš jména Božího nadarmo“.

 • Vědomí významu Božího jména

 • Co je jméno?


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha4

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Člověk – číslo.

 • Jméno – osoba.

 • Jméno – řeč.

 • Jméno – rodiče a děti.

 • Účinek jména – jméno zpřítomňuje milovaného člověka.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha5

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Co znamená, že i Bůh má jméno?

 • Bůh jako realita odlišná od stvořeného.

 • Boží jméno v naší řeči.

 • Naše prosby x Boží (a naše) svoboda?

 • Co to tedy znamená hřešit proti druhému přikázání?


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha6

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Prostor Boha v našem životě?

 • Ztráta významu Božího jména.

 • Má Boží jméno zaštiťovat naše zájmy?

 • Nakolik ctím Boží svobodu?


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha7

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 2. Smysl a význam přikázání ve Starém zákoně.

 • 3. Chápání významu jména v Přední Asii a Egyptě.

 • 4. Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno.

 • 5. Užívání Božího jména v Izraeli.

 • 6. Vrchol Božího zjevení v Ježíši Kristu.

 • Jméno Ježíš.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha8

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • Téma spirituální teologie.

 • 7. Způsoby modlitby:

 • a) Chvála a oslava Boha klaněním jako odpověď na na Boží skutky a slova.

 • b) Děkování jako odpověď na obdarování.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha9

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • c) Modlitba odevzdanosti a kajícnosti.

 • d) Modlitba nářků, proseb a přímluv.

 • 8. Formy modlitby

 • Modlitba veřejná, soukromá, ústní, modlitba beze slov, modlitba „vlastními slovy“, modlitba „naučená“. Stěžejní je vztah ke Kristu.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha10

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Křesťanská meditace inspirovaná „východem“ - zen, jóga, transcendentální meditace?

 • Rozlišit, zda jde opravdu o modlitbu nebo o kult těla.

 • Duchovní vůdce.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha11

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 9. Řád a doby modlitby

 • „Serva ordinem et ordo servabit te“ - sv. Augustin.

 • Nemám na modlitbu čas...

 • Nechat se inspirovat roztržitostí...

 • Posvěcení času – viz např. breviář.

 • Exercicie, duchovní vůdce.

 • Temná noc – umět čekat.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha12

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 10. Breviář

 • Význam

 • Povinnost

 • Omyl při volbě formuláře:

  - pokud zjistím, že jsem se právě „domodlil“ úplně něco jiného, je modlitba platná.

  - chybu napravuji tam, kde jsem si jí všiml.

  - chybu bych neměl napravovat chybou.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha13

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 11. Slib

 • Definice CIC (kán. 1191): „Slib je svobodné a uvážené přislíbení Bohu, týkajícího se možného a lepšího dobra“.

 • Pozor na přecenění vlastních sil.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha14

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Závaznost:

 • Poznání předmětu závazku,

 • Svoboda – důležité zvl. v manželství.

 • Vůle

 • Předmět slibu musí být fyzicky a mravně možný, dobrý.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha15

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 12. Přísaha

 • CIC kán. 1199 „Přísaha je vzývání Božího jména jako svědka pravdy nějakého tvrzení“.

 • Bůh jako svědek pravdivosti – Starý zákon.

 • Zákaz přísahy v Novém zákoně.

 • Dovolenost přísahy.

 • Podmínky přísahy.

 • Kdo křivě přísahá, instrumentalizuje Boha.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha16

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Přísaha svědecká

 • Přísaha příslibná

 • Politická přísaha?


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha17

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 13. Zneužití Božího jména

 • a) Profanace

 • b) Rouhání

 • Odlišit volání „zoufalce“

 • Hodnocení uměleckých děl?


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha18

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 14. Úcta k posvěceným osobám

 • Posvěcené osoby: Biskupové, kněží, jáhnové, členové náboženských řádů. Nepatří sem akolyté a lektoři.

 • Fyzické násilí na papeži, biskupovi, duchovnímu.

 • Privilegium fori (?) - předvolávání duchovních před světské soudy


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha19

Úcta k posvěceným osobám - úcta ke Kristu a úcta k člověku.

15. Úcta k posvátným místům

Místa výlučně vyhrazená pro bohopoctu jsou posvátná.

Kostel, kaple a hřbitovy. Klausura (?)

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha20

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Biskup může povolit i jiný způsob užití místa – koncerty v kostelích. Výstavy (?).

 • Ubytování uprchlíků nebo vojáků, zvláště zraněných a nemocných není jejich znesvěcením.

 • 16. Úcta k posvátným předmětům a věcem

 • Posvátné věci jsou určeny výlučně k náboženskému kultu.


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha21

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Znesvěcení eucharistie – pověry, magie

 • Manipulace Písmem svatým.

 • Svatokupectví


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha22

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Shrnutí

  A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha

 • Znění

 • Exkurz – jméno, jméno – osoba

 • Smysl jména ve SZ

 • Jméno Ježíš

  B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • 3. Způsoby modlitby

 • 4. Formy modlitby

 • 5. Řád a doby modlitby (breviář)


Ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha23

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 6. Slib

 • 7. Přísaha

  C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace

 • 9. Úcta k posvěceným osobám

 • 10. Úcta k posvátným místům

 • 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem


 • Login