II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno Ježíš

Download Presentation

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Osnova

  A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha

 • Znění

 • Exkurz – jméno, jméno – osoba

 • Smysl jména ve SZ

 • Jméno Ježíš

  B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • 3. Způsoby modlitby

 • 4. Formy modlitby

 • 5. Řád a doby modlitby (breviář)


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 6. Slib

 • 7. Přísaha

  C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace

 • 9. Úcta k posvěceným osobám

 • 10. Úcta k posvátným místům

 • 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 1. Znění

 • Druhé přikázání má jak v Exodu, tak v Deuteronomiu stejné znění:

 • „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval“ (Ex 20,7; Dt 5,11).


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Exkurs: Jméno, jeho význam

 • Augustinovské: „Nevezmeš jména Božího nadarmo“.

 • Vědomí významu Božího jména

 • Co je jméno?


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Člověk – číslo.

 • Jméno – osoba.

 • Jméno – řeč.

 • Jméno – rodiče a děti.

 • Účinek jména – jméno zpřítomňuje milovaného člověka.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Co znamená, že i Bůh má jméno?

 • Bůh jako realita odlišná od stvořeného.

 • Boží jméno v naší řeči.

 • Naše prosby x Boží (a naše) svoboda?

 • Co to tedy znamená hřešit proti druhému přikázání?


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Prostor Boha v našem životě?

 • Ztráta významu Božího jména.

 • Má Boží jméno zaštiťovat naše zájmy?

 • Nakolik ctím Boží svobodu?


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 2. Smysl a význam přikázání ve Starém zákoně.

 • 3. Chápání významu jména v Přední Asii a Egyptě.

 • 4. Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno.

 • 5. Užívání Božího jména v Izraeli.

 • 6. Vrchol Božího zjevení v Ježíši Kristu.

 • Jméno Ježíš.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • Téma spirituální teologie.

 • 7. Způsoby modlitby:

 • a) Chvála a oslava Boha klaněním jako odpověď na na Boží skutky a slova.

 • b) Děkování jako odpověď na obdarování.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • c) Modlitba odevzdanosti a kajícnosti.

 • d) Modlitba nářků, proseb a přímluv.

 • 8. Formy modlitby

 • Modlitba veřejná, soukromá, ústní, modlitba beze slov, modlitba „vlastními slovy“, modlitba „naučená“. Stěžejní je vztah ke Kristu.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Křesťanská meditace inspirovaná „východem“ - zen, jóga, transcendentální meditace?

 • Rozlišit, zda jde opravdu o modlitbu nebo o kult těla.

 • Duchovní vůdce.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 9. Řád a doby modlitby

 • „Serva ordinem et ordo servabit te“ - sv. Augustin.

 • Nemám na modlitbu čas...

 • Nechat se inspirovat roztržitostí...

 • Posvěcení času – viz např. breviář.

 • Exercicie, duchovní vůdce.

 • Temná noc – umět čekat.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 10. Breviář

 • Význam

 • Povinnost

 • Omyl při volbě formuláře:

  - pokud zjistím, že jsem se právě „domodlil“ úplně něco jiného, je modlitba platná.

  - chybu napravuji tam, kde jsem si jí všiml.

  - chybu bych neměl napravovat chybou.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 11. Slib

 • Definice CIC (kán. 1191): „Slib je svobodné a uvážené přislíbení Bohu, týkajícího se možného a lepšího dobra“.

 • Pozor na přecenění vlastních sil.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Závaznost:

 • Poznání předmětu závazku,

 • Svoboda – důležité zvl. v manželství.

 • Vůle

 • Předmět slibu musí být fyzicky a mravně možný, dobrý.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 12. Přísaha

 • CIC kán. 1199 „Přísaha je vzývání Božího jména jako svědka pravdy nějakého tvrzení“.

 • Bůh jako svědek pravdivosti – Starý zákon.

 • Zákaz přísahy v Novém zákoně.

 • Dovolenost přísahy.

 • Podmínky přísahy.

 • Kdo křivě přísahá, instrumentalizuje Boha.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Přísaha svědecká

 • Přísaha příslibná

 • Politická přísaha?


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 13. Zneužití Božího jména

 • a) Profanace

 • b) Rouhání

 • Odlišit volání „zoufalce“

 • Hodnocení uměleckých děl?


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 14. Úcta k posvěceným osobám

 • Posvěcené osoby: Biskupové, kněží, jáhnové, členové náboženských řádů. Nepatří sem akolyté a lektoři.

 • Fyzické násilí na papeži, biskupovi, duchovnímu.

 • Privilegium fori (?) - předvolávání duchovních před světské soudy


Úcta k posvěceným osobám - úcta ke Kristu a úcta k člověku.

15. Úcta k posvátným místům

Místa výlučně vyhrazená pro bohopoctu jsou posvátná.

Kostel, kaple a hřbitovy. Klausura (?)

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Biskup může povolit i jiný způsob užití místa – koncerty v kostelích. Výstavy (?).

 • Ubytování uprchlíků nebo vojáků, zvláště zraněných a nemocných není jejich znesvěcením.

 • 16. Úcta k posvátným předmětům a věcem

 • Posvátné věci jsou určeny výlučně k náboženskému kultu.


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Znesvěcení eucharistie – pověry, magie

 • Manipulace Písmem svatým.

 • Svatokupectví


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • Shrnutí

  A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha

 • Znění

 • Exkurz – jméno, jméno – osoba

 • Smysl jména ve SZ

 • Jméno Ježíš

  B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • 3. Způsoby modlitby

 • 4. Formy modlitby

 • 5. Řád a doby modlitby (breviář)


II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

 • 6. Slib

 • 7. Přísaha

  C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace

 • 9. Úcta k posvěceným osobám

 • 10. Úcta k posvátným místům

 • 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem


 • Login