Vergelijking vi – deelneming
Download
1 / 17

‘ outbound ’/aftrek tvvdb ‘ inbound ’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Vergelijking vi – deelneming vanuit nationaalrechtelijk en verdragsrechtelijk (niet-EU) perspectief Philippe Albert Universiteit Nyenrode Bureau vaktechniek belastingadviseurs van Baker Tilly Berk NV. ‘ outbound ’/aftrek tvvdb ‘ inbound ’.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ‘ outbound ’/aftrek tvvdb ‘ inbound ’' - upton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vergelijking vi – deelneming vanuit nationaalrechtelijk en verdragsrechtelijk (niet-EU) perspectief

Philippe Albert

Universiteit Nyenrode

Bureau vaktechniek belastingadviseurs van Baker Tilly Berk NV

www.europesefiscalestudies.nl


outbound’/aftrek tvvdb

‘inbound’

www.europesefiscalestudies.nl


Uit onderscheid tussen (binnenlandse) belastingplicht voor wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

Bij vergelijking vi-deelneming beperk ik mij tot: Nederlandse BV start activiteit in het buitenland. Keuze voor vi of deelneming (uit VPB-oogpunt)?

www.europesefiscalestudies.nl


Recente ontwikkelingen wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

 • Introductie objectvrijstelling m.i.v. 1 januari 2012 (art. 15e t/m 15j Wet VPB 1969)

 • Wijziging art. 7 OESO-modelverdrag en commentaar daarop m.i.v. 22 juli 2010 (V-N 2010/39): zelfstandigheidsfictie c.q. arm’s-lengthbeginsel wordt verder doorgevoerd. (Besluit 15 januari 2011, V-N 2011/9.12.)

www.europesefiscalestudies.nl


Vier te vergelijken aspecten wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

 • Nederlandse BV start activiteit in het buitenland. Vergelijking vi - deelneming ten aanzien van:

 • financieringskosten (rente)

 • valutaresultaten

 • overbrenging vermogensbestanddelen

 • stakingsverliezen

www.europesefiscalestudies.nl


 • Financiering deelneming wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

 • Onderscheid EV – VV is duidelijk.

 • (Vrijwel) onbeperkte keuzevrijheid t.a.v. financiering met EV of VV.

 • Rente moet zakelijk zijn (art. 9 OESO-model)

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

Onderscheid EV – VV is onduidelijk.

Meer beperkte keuzevrijheid t.a.v. financiering met EV of VV.

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

HR 7 mei 1997, BNB 1997/263: vi is in beginsel volledig met eigen vermogen gefinancierd. Uitzondering: hoofdhuis is externe schuld aangegaan ter financiering van vi (historische methode). Dus geen interne rente.

Wijziging art. 7 OESO-model per 22 juli 2010: allocatie EV en VV aan vi volgens ‘capital allocation approach’ of volgens ‘thin capitalisation approach’. BNB 1997/263 is hiermee niet verenigbaar.

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi: cijfervoorbeeld wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

 • X BV exploiteert bakkerswinkels.

 • X BV zal bakkerswinkel in Duitsland openen. Daarvoor is 200 vermogen nodig.

 • balans X BV

 • activa 500 EV (50%) 400

 • kas 300 schuld (50%) 400

 • 800 800

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi: cijfervoorbeeld wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

X BV neemt geen externe lening op ter financiering van Duitse bakkerswinkel. Dus balans vi volgens BNB 1997/263:

balans vi

pand150eigen vermogen200

inv./voorraad 30

kas20

200200

X BV geniet hoge objectvrijstelling: vi-winst wordt niet verlaagd met rente.

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi: cijfervoorbeeld wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

X BV neemt geen externe lening op ter financiering van Duitse

bakkerswinkel. Dus balans vi volgens ‘capitalallocation approach’ van OESO (mathematische methode):

balans vi

pand 150 EV (50%) 100

inv./voorraad 30 VV (50%) 100

kas 20

200 200

X BV geniet kleinere objectvrijstelling: vi-winst wordt verlaagd met rente.

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi: cijfervoorbeeld wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

X BV neemt geen externe lening op ter financiering van Duitse

bakkerswinkel. Balans vi volgens ‘thincapitalisation approach’ van OESO (wat is vermogensstructuur van met vi vergelijkbare

onafhankelijke ondernemingen?):

balans vi

pand 150 EV (40%) 80

inv./voorraad 30 VV (60%) 120

kas 20

200 200

www.europesefiscalestudies.nl


Financiering vi wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

Allocatie van EV en VV aan vi conform art. 7 OESO (tekst 22 juli 2010) plus bijbehorend OESO-commentaar geldt volgens Pijl (WFR 2011/201) niet voor verdragen t/m 1993, maar wel voor verdragen die zijn gesloten onder OESO-commentaar 1994.

Op grond van par. 1.2 van het besluit van 15 januari 2011 mag een belastingplichtige het nieuwe art. 7 OESO toepassen onder bestaande verdragen, mits de belastingplichtige art. 7 (nieuw) ook in het andere land toepast.

www.europesefiscalestudies.nl


Valutaresultaten deelneming wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

balans deelneming in lokale valuta (stel: $)

pand $ 150 eigen vermogen $ 100

inv./voorraad $ 30 schuld aan M in $ $ 100

kas $ 20

$ 200 $ 200

Waardemutatie $:€ t.a.v. eigen vermogen (100) beïnvloedt fiscale winst van M in beginsel niet (deelnemingsvrijstelling).

www.europesefiscalestudies.nl


Valutaresultaten vi wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

balans buitenlandse vi in lokale valuta (stel: $)

pand $ 150 EV $ 100

inv./voorraad $ 30 gealloceerde schuld $ 100

kas $ 20 $ 200 $ 200

Waardemutatie $:€ t.a.v. eigen vermogen (100) beïnvloedt fiscale winst van Nederlands hoofdhuis.

www.europesefiscalestudies.nl


Overdracht bedrijfsmiddel met stille reserve wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

 • Aan deelneming: afrekening

 • Aan vi: geen afrekening; in toekomst minder (object)vrijstelling.

  N.B.

  In Nederland gevormde HIR mag worden afgeboekt van bedrijfsmiddel dat aan vi wordt gealloceerd (HR 2 maart 1994, BNB 1994/190)

www.europesefiscalestudies.nl


Stakingsverlies wereldinkomen en (buitenlandse) belastingplicht voor Nederlandse inkomensbronnen vloeien tal van verschillen voort.

Bij staking buitenlandse activiteiten:

 • Na liquidatie deelneming: aftrekbaar is opgeofferd bedrag -/- ontvangen dividenden (art. 13d).

 • vi: het negatieve saldo van positieve en negatieve vi-resultaten is aftrekbaar (art. 15i).

www.europesefiscalestudies.nl


ad