„Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplex...
Download
1 / 46

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

„Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“ Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP Tretia konferencia o úspešne zrealizovaných projektoch Banská Bystrica. IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU. Fakty o projekte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU' - upton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCPTretia konferencia o úspešne zrealizovaných projektoch Banská Bystrica

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU


Fakty o projekte Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

Názov projektu: „Technologická rekonštrukcia a modernizácia

NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej

zdravotnej starostlivosti„

Spolufinancovaný fondom: ERDF

Operačný program: Zdravotníctvo

Prioritná os: 1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Opatrenie: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia

špecializovaných nemocníc

Nenávratný finančný príspevok: 491 070 €


Cie projektu
Cieľ projektu Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

Zabezpečiť NÚRCH zdravotníckou technikou

a  zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie

komplexnej zdravotnej starostlivosti v oblasti

diagnostiky a liečby reumatických ochorení.


Na z klade nfp stav zak pil sofistikovan pr stroje
Na základe NFP ústav zakúpil sofistikované prístroje: Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

1.Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy, pre všeobecné zobrazovanie a podrobnú echokardiografiu -

ACUSON S2000.

 • Celotelový kostný denzitometer so skenovacím stolom s motorizovaným C – ramenom

  HOLOGIC DISCOVERY A.


Ultrazvukov pr stroj najvy ej triedy acuson s2000
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy ACUSON S2000 Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


Celotelov kostn denzitometer hologic discovery

Celotelový kostný denzitometer Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“HOLOGIC - Discovery


Ultrasonografick diagnostika
Ultrasonografická diagnostika Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

 • dopĺňa klinické vyšetrenie

 • neinvazívna

 • rýchla

 • bez rtg záťaže

 • dostupná

 • umožňuje dynamické vyšetrenie a opakované použitie i v krátkom časovom intervale


Ultrasonografick diagnostika v reumatol gii
Ultrasonografická diagnostika v reumatológii Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

Muskuloskeletálna ultrasonografia

 • Metóda na rozlišovanie signifikantných zmien lokalizovaných medzi povrchom kože a povrchom kosti

 • Zobrazuje

  • Hrúbku a nerovnomernosť povrchu chrupiek, šírku kĺbových štrbín, hrúbku a prekrvenie synoviálnej výstelky, prítomnosť synoviálnej tekutiny, zobrazenie mäkkých štruktúr – šľachy, svaly, ligamentá

 • Možnosť dynamického vyšetrenia

 • Intervenčná sonografia

  - cielené aspirácie, instilácie, punkcie


Ultrasonografick diagnostika v reumatol gii1
Ultrasonografická diagnostika v reumatológii Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

 • Ultrazvukové vyšetrenie brucha

  • zobrazenie vnútorných orgánov brucha v diagnostike orgánových postihnutí ako prejavov základného reumatického ochorenia (predovšetkým postihnutie obličiek a pečene) alebo diferenciálnej diagnostike oproti iným ochoreniam.

 • Ultrazvukové vyšetrenie žliaz krku

  • predovšetkým zobrazenie štrukturálnych zmien slinných žliaz v diagnostike Sjögrenovho syndrómu.

 • Ultrazvukové vyšetrenie ciev

  • postihnutie periférnych ciev v diagnostike vaskulitíd, flebotrombóz pri antifosfolipidovom syndróme.


 • Ultrasonografick diagnostika v reumatol gii2
  Ultrasonografická diagnostika v reumatológii Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • Echokardiografia

   • postihnutie srdca patrí medzi časté klinické prejavy viacerých zápalových reumatických ochorení

   • v reumatológii sa využíva najmä na diagnostiku perikardiálneho výpotku, zmien na chlopniach, posúdenie veľkosti dutín, hrúbky stien, funkcie srdca

   • skríning pacientov s podozrením na pľúcnu hypertenziu – včasný záchyt a následná spolupráca

    s kardiológmi pri manažovaní týchto pacientov


  O ovplyv uje v sledok ultrasonografick ho vy etrenia
  Čo ovplyvňuje výsledok ultrasonografického vyšetrenia Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • kvalita ultrazvukového prístroja

  • kvalita sondy

  • erudícia vyšetrujúceho

  • echogenita pacienta


  P vodn usg pr stroj
  Pôvodný USG prístroj Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • využívaný denne takmer 15 rokov,

  • posledné roky časté technické poruchy – výpadky v práci, oddialenie vyšetrení, ekonomické náklady

  • opotrebovanie sond i monitoru – nekvalitné zobrazenie s rizikom prehliadnutia patologického nálezu, ku koncu až nehodnotiteľným obrazom

   NEFUNKČNOSŤ PRÍSTROJA


  Nov usg pr stroj acuson s2000
  Nový USG prístroj ACUSON S2000 Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  Skvalitnenie diagnostiky na základe

  • získania kvalitného obrazu

  • presnejšieho merania

  • širšej možnosti archivácie získaných nálezov, s ich možnosťou následnej prezentácie na posúdenie dynamiky zmien s odstupom času


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  SÚČASNOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  SÚČASNOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  SÚČASNOSŤ


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  SÚČASNOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  SÚČASNOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  SÚČASNOSŤ


  MINULOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  SÚČASNOSŤ Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  Nov usg pr stroj acuson s20001
  Nový USG prístroj ACUSON S2000 Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  Zakúpenie tzv. „hokejkovej“ sondy umožňuje

  • vyšetrovanie malých kĺbov s cieľom zachytenia včasných štrukturálnych zmien pri zápalových reumatických ochoreniach

  • včasnejšiu diagnostiku týchto ochorení


  Osteopor za who defin cia
  Osteoporóza (WHO definícia) Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  Systémové ochorenie skeletu, charakterizované

  • znížením obsahu kostnej hmoty, vedúcim

  • k zvýšenej fragilite, a tým

  • k zvýšenému riziku zlomenín


  Norm lna a osteoporotick kos
  Normálna a Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“osteoporotická kosť


  Spolo ensko ekonomick d sledky osteopor zy
  Spoločensko- ekonomické dôsledky osteoporózy Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • zvýšená incidencia zlomenín

  • zhoršenie kvality života

  • zvýšená úmrtnosť

  • skrátenie doby prežívania

  • zvýšené priame aj nepriame náklady


  Naj astej ie miesta zlomen n
  Najčastejšie miesta zlomenín Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  Chrbtica

  Stehnová kosť

  Zápästie


  Celosvetov projekcia v skytu frakt r femuru v mil
  Celosvetová projekcia výskytu fraktúr Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“ femuru (v mil.)


  Schéma dôsledkov zlomenín stavcov Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  kyfóza

  zníženie výšky

  útlak vnútorných org.

  znížená mobilita

  znížená kvalita života


  Dôsledky ťažkých/mnohopočetných zlomenín stavcov Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • pokles telesnej výšky

  • chronická a/alebo akútna bolesť

  • poruchy dýchania, GI ťažkosti

  • zníženie kvality života

  • dopad na bežné denné činnosti


  Diagnostick prostriedky pri osteopor ze
  Diagnostické prostriedky pri osteoporóze Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  Rutinné:

  • anamnéza a fyzikálne vyšetrenie

  • krvný obraz, sedimentácia erytrocytov

  • sérové kalcium, albumín, fosfor, alkalická

   fostatáza, transaminázy, elektroforéza bielkovín

  • chemická analýza moču

  • rtg snímka hrudnej a lumbálnej chrbtice

  • meranie kostnej hmoty (DEXA, alebo SXA)

  • testosterón, alebo gonádotropíny (u mužov)


  Referenčná metóda - QCT Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • meria skutočnú denzitu v g/cm3

  • časovo náročná

  • veľká rtg záťaž (100x viac ako DXA)

   Štandardná metóda - DXA

  • meria planárnu denzitu v g/cm2

  • časovo nenáročná (5-10 min)

  • minimálna rtg záťaž


  Typy denzitometrov
  Typy denzitometrov Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • centrálne - L1-L4, femur, (predlaktie),

  • (celé telo)

  • periférne - predlaktie, tibia, päta, prsty


  Typy dxa denzitometrov
  Typy DXA denzitometrov Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  HOLOGIC 4500

  HOLOGIC 2000


  Centr lny denzitometer hologic
  Centrálny denzitometer HOLOGIC Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  Presnos merania
  Presnosť merania Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  HOLOGIC 2000 HOLOGIC 4500


  Lokality merania
  Lokality merania Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  Morfometrick denzitometria
  Morfometrická denzitometria Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  • Vyhľadávanie deformít stavcov z bočnej projekcie

   chrbtice

  • IVA (instant vertebral assessment)

   • Hologic

  • DVA (dual-energy vertebral assessment)

   • Lunar

  • Referenčná metodika - Minne, McCloskey


  Indik cie pre denzitometriu pod a effo
  INDIKÁCIE PRE DENZITOMETRIU Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“(podľa EFFO).

  1. Prítomnosť rizikových faktorov:

  • Deficit estrogénov

   - predčasná menopauza ( <45 rokov)

   - prolongovaná sekundárna amenorhea ( >1 rok)

   - primárny hypogonadizmus

  • Liečba kortikoidmi ( >7,5mg/d viac ako l rok)

  • Anamnéza zlomenina krčka stehennej kosti u matky

  • Nízky body mass index (BMI < 19 kg/m2)

  • Iné choroby asociované s osteoporózou:

   Anorexia nervosa

   Malabsorpcia


  Primárna hyperparathyreóza Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“

  Post-transplantačný syndróm

  Chronická renálna insuficiencia

  Hyperthyreóza

  Prolongovaná imobilizácia

  Cushingov syndróm

  2. Rádiologický dôkaz osteopénie alebo vertebrálnej

  deformity

  3. Zlomenina femuru, chrbtice, predlaktia

  4. Významná strata výšky, alebo torakálna kyfóza

  5. Monitoring liečby antiporotikami


  Akujem za pozornos
  Ďakujem za pozornosť Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“


  ad