Mokymo metodin med iaga elektronini vie j pirkim vykdymas
Download
1 / 40

Mokymo metodinė medžiaga Elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mokymo metodinė medžiaga Elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas' - unity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mokymo metodin med iaga elektronini vie j pirkim vykdymas

MokymaivykdomiViešųjų pirkimų tarnybai įgyvendinant projektą „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas elektroninių viešųjų pirkimų srityje“, Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-063, finansuojamą iš Lietuvos Respublikos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Mokymometodinė medžiaga

Elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas


Vie j pirkim statymo 15 1 straipsnis
Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnis:

Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.


Centrin vie j pirkim informacin sistema cvp is
Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema CVP IS

Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkoma informacinė sistema, skirta:

1) suteikti elektronines priemones viešųjų pirkimų skelbimams ir ataskaitoms teikti bei tvarkyti;

2) suteikti elektronines priemones viešųjų pirkimų procedūroms atlikti;

3) informacijai apie viešuosius pirkimus skelbti internete.


Kur rasti cvp is
Kur rasti CVP IS?

www.vpt.lt https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt www.cvpp.lt
 • Užpildykite registracijos formą;

 • Paspauskite Išsaugoti;

 • Atsispausdinkite Registracijos prašymą;

 • Įstaigos vadovo pasirašytą ir įstaigos antspaudu patvirtintą prašymą atsiųskite Viešųjų pirkimų tarnybai Kareivių g. 1, LT 08221 Vilnius,

  faksas 213 6312


Organizacijos naudotoj suk rimas
Organizacijos naudotojų sukūrimas

Organizacija registruojama CVP IS vieną kartą, pirmasis asmuo, užregistravęs organizaciją, prisijungęs prie CVP IS turi sukurti prieigas kitiems organizacijos darbuotojams


Profilio administravimas dalyje pasirenkama naudotoj profiliai
Profilio administravimas dalyje pasirenkama “Naudotojų profiliai”

Ir spaudžiama “Sukurti naudotoją”


Naudotoj teis s organizacijos naudotojas ir organizacijos administratorius
Naudotojų teisės “Organizacijos naudotojas” ir “Organizacijos administratorius”

“Organizacijos administratorius”:

 • Gali koreguoti organizacijos duomenis;

 • Gali kurti/šalinti/koreguoti organizacijos naudotojus;

 • Gali kurti pirkimus, skelbti planuojamų pirkimų suvestinę, skelbimus, ataskaitas, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles;

 • Matys visus organizacijos pirkimus.


“Organizacijos naudotojas”- “siauresnės” teisės: “Organizacijos administratorius”

 • Gali koreguoti tik savo profilio duomenis;

 • Gali kurti pirkimus, skelbti planuojamų pirkimų suvestinę, skelbimus, ataskaitas, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles;

 • Matys tik savo pirkimus ir pirkimus, prie kurių komandos yra priskirtas.


Naudotojo sukūrimas elektroninio viešojo pirkimo tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

 • “Profilio administravimas” dalyje “Naudotojų profiliai” sukuriama prieiga su “organizacijos naudotojas” teisėmis;

 • Sukurtas naudotojas priskiriamas prie pirkimo komandos su peržiūros teise (plačiau apie tai dalyje “pirkimo komandos paskyrimas”)


Organizacijos nustatym administravimas
Organizacijos nustatymų administravimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Informacijos apie organizacij koregavimas
Informacijos apie organizaciją koregavimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Organizacijos logotipo k limas
Organizacijos logotipo įkėlimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Dokument aplankas
Dokumentų aplankas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Imitacini tiek j suk rimas
Imitacinių tiekėjų sukūrimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Nauj pirkimo b d ablon sik limas
Naujų pirkimo būdų šablonų įsikėlimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Klausim ablon suk rimas
Klausimų šablonų sukūrimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


B tinai atnaujinkite klausimo versij
Būtinai atnaujinkite klausimo versiją tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Jungimasis prie vpm is naudokite internet explorer nar ykl

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių paskelbimas tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

Jungimasis prie VPM IS (Naudokite Internet Explorer naršyklę)


Taisykli k limas cvp is
Taisyklių įkėlimas į CVP IS tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

Viešųjų pirkimų tarnyba el. p. [email protected]

www.vpt.lt tel. 8 5 205 2969


Taisykli k limas cvp is1
Taisyklių įkėlimas į CVP IS tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

Viešųjų pirkimų tarnyba el. p. [email protected]

www.vpt.lt tel. 8 5 205 2969


Taisykli k limas cvp is2
Taisyklių įkėlimas į CVP IS tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

2

1


Taisykli k limas cvp is3
Taisyklių įkėlimas į CVP IS tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


Taisykli k limas cvp is4
Taisyklių įkėlimas į CVP IS tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

4

!

1

2

3

Pastaba: jeigu perkančioji organizacija nori įkelti keletą dokumentų,

kartoja 1-4 žingsnius, įkeliant kiekvieną dokumentą.


Taisykli paskelbimas cvp is
Taisyklių tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymaspaskelbimas CVP IS

!

Dėmesio!

Taisyklių versiją galima paskelbti tik po jos

išsaugojimo, spaudžiant paskelbimo mygtuką.

Paspaudus paskelbimo funkciją, naudotojui

rodomas pranešimas su klausimu, ar tikrai

norima paskelbti šią taisyklių versiją.

Po versijos paskelbimo, paskelbimo funkcija

paslepiama.


Paai kinimai
Paaiškinimai tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas

 • Eil.nr. – automatiškai suteikiamas įrašo eilės numeris.

 • Pirkimo tipo pavadinimas – automatiškai įkeliama taisyklių kortelės laukas „Pavadinimas“ reikšmė.

 • VPT gavimo data – šis laukas pildomas tik tuo atveju, kai versiją inicijavo Tarnybos darbuotojas.

 • Paskelbimo data – automatiškai nustatoma paskelbimo metu.

 • Galioja iki – versijos galiojimo pabaiga. Šį lauką galima pildyti tik po versijos paskelbimo.

 • Versijos tipas – nurodomas versijos tipas: taisyklių redakcija, pakeitimas / papildymas, pripažinimas netekusiomis galios, patvirtinantis dokumentas. Jeigu paskelbiama versija, kurios lauke „Versijos tipas“ nurodyta reikšmė „taisyklių redakcija“, tuomet šiai versijai automatiškai priskiriama reikšmė „aktuali“, o versijai, kuri iki šiol buvo aktuali, priskiriamas kitas laisvas redakcijos numeris (pradedama nuo 1) (t.y. jeigu iki šio paskelbimo buvo paskelbta vienintelė aktuali redakcija, ji tampa 1, jeigu iki jos jau buvo, pvz., 2 redakcijos, ji tampa 3 ir t.t.).

 • Aprašymas – dokumento aprašymas (šiame langelyje įrašytas tekstas bus matomas viešai).

 • Prisegti rinkmeną – prieš kiekvieną saugojimą galima prisegti tik vieną rinkmeną. Norint prisegti daugiau rinkmenų, būtina po kiekvienos rinkmenos pasirinkimo saugoti kortelės duomenis. Pašalinti prisegtas rinkmenas galima, jeigu taisyklių versija dar nebuvo paskelbta.


Kur galima rasti paskelbtas taisykles
Kur galima rasti paskelbtas taisykles tikrinimą atliekančiam darbuotojui ir teisių konkretiems pirkimams nustatymas


ad