KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE - PowerPoint PPT Presentation

Keep the stadium clean luik justitie
Download
1 / 44

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE. Karlo Goethals Proefzorgmanager Parket Gent. INHOUD. Drugwet & -beleid: implementatie beleid – situatie Gent Samenwerking ‘Keep the Stadium Clean”’ Overzicht acties Knelpunten. DRUGWET & -BELEID NIVEAU GEBRUIKER. JUSTITIE. HULPVERLENING.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANLUIK JUSTITIE

Karlo Goethals

Proefzorgmanager

Parket Gent


Keep the stadium clean luik justitie

INHOUD

Drugwet & -beleid: implementatie beleid – situatie Gent

Samenwerking ‘Keep the Stadium Clean”’

Overzicht acties

Knelpunten


Keep the stadium clean luik justitie

DRUGWET & -BELEIDNIVEAU GEBRUIKER

JUSTITIE

HULPVERLENING

Verdachte Cliënt/patiënt

wordt

STRAFBAAR FEITmet HULPVRAAG


Keep the stadium clean luik justitie

CEL DRUGS PARKET GENT

Aanzet MULTIDISCIPLINAIR werken:

- 3 magistraten (substituten pdK)

- 1 ‘proefzorgmanager’ (insteek sociaal werk maar justitieel geprofileerd)

- 2 administratieve medewerkers


Keep the stadium clean luik justitie

CEL DRUGS PARKET GENT

 • PROJECTEN in samenwerking met Oost-Vlaamse zorgverlening:

 • Proefzorg = niveau parket

 • Drugbehandelingskamer = niveau rechtbank


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORGMANAGER

JUSTITIE

HULPVERLENING

S

U

B

S

T

I

T

U

U

T

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**************

HULPVERLENE

R

G

E

B

R

U

I

K

E

R

C

L

I

Ë

N

T

/

P

A

T

I

Ë

N

T

PZM

‘MEER (VERSLAVINGS)PROBLEMATIEK DAN CRIMINELE ACT’ ?


Keep the stadium clean luik justitie

CEL DRUGS PARKET GENT

 • Invalshoek pzm => vanuit Justitie = strafbaar feit = focus controle

  verboden gedrag

  waarop de samenleving (in principe) (alternatief) straft

  ter beveiliging

  en bevordering van het algemeen welzijn

 • <=>

 • Invalshoek hulpverlener = psychosociaal probleem

  een individu

  met een individueel probleem helpen

  ter bevordering van diens persoonlijk welzijn


Keep the stadium clean luik justitie

FILMPROJECT PROEFZORG


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG - EVALUATIE

 • Evaluatierapport pilootproject proefzorg 2007-2008 = gunstig1

  • => advies: implementatie elders mits randvoorwaarden vervuld

 • 1DE RUYVER B., COLMAN C., DE WREE E., VANDER LAENEN F., REYNDERS D., VAN LIEMPT A., DE PAUW W. (2008), een brug tussen justitie en drughulpverlening, een evaluatie van het proefzorgproject, Maklu, Antwerpen, 199 p.


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE - RANDVOORWAARDEN

 • Justitie:

 • implementatie justitiële casemanagers

 • Drughulpverlening :

 • gevarieerd en uitgebreid

 • (afgestemd op de vraag & met capaciteit)

 • netwerksturing

 • adequate financiering


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE – NAVOLGEND ONDERZOEK

2009: Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening

=> DE RUYVER, B., LEMAÎTRE, A., SCHOENAERS, F., VANDER LAENEN, F., PONSAERS, P., PAUWELS, L., LEGRAND, S-A., DE SCHEEMAEKER, Ch., CAMMAERT, F., COLMAN, Ch., MOËS, A., DELVAUX, D., FINCOEUR, B. (2009) Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening, Gent, Academia Press, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, x + 370 p.

2009: Rapport nationale implementatie proefzorg

=> oktober 2009 – DSB/FOD Justitie

=> niet gepubliceerd document


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE - BELEIDSOPTIES

2010:

Implementatie proefzorg vereist wettelijk kader

Bemiddeling in strafzaken (216ter Sv) zal worden herbekeken

OM moet dadergerichte maatregelen kunnen voorstellen

ook indien er geen slachtoffer gekend of betrokken is.

=> De Clerck, S. (2010). Straf- en strafuitvoeringsbeleid, overzicht en ontwikkeling Rapport (pdf-document). http://www.stefaandeclerck.be/nl/straf-en-strafuitvoeringsbeleid-overzicht-en-ontwikkeling/841 (geraadpleegd op 29.03.2010)


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE – BELEIDSOPTIES -STAND VAN ZAKEN:

Voorjaar 2010: voorontwerp van wet tot wijziging artikel 216ter Sv


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG – OPTIES VOOR HET PARKETALTERNATIEF VOOR VERVOLGING

 • Korte proefzorg

 • Lange proefzorg

  Naast:

  Sepot

  V.S.B.G.


Keep the stadium clean luik justitie

KORTE PROEFZORGSTADIA IN GEBRUIK

Afhankelijkheid

Overmatig gebruik

en misbruik

Regelmatig gebruik

Kennismaking en experimenteren

Ernstige problemen

op diverse

levensdomeinen

Nauwelijks

problemen

K

P

Z


Keep the stadium clean luik justitie

KORTE PROEFZORG

 • Geen/weinig/niet langer problematiek

 • of

 • Te weinig “materiaal” om te problematiseren & geenszins “therapieklaar”

  • ontkennen

  • minimaliseren

  • rationaliseren

Afhankelijkheidsgedrag


Keep the stadium clean luik justitie

LANGE PROEFZORGSTADIA IN GEBRUIK

Afhankelijkheid

Overmatig gebruik

en misbruik

Regelmatig gebruik

Kennismaking en experimenteren

Ernstige problemen

op diverse

levensdomeinen

Nauwelijks

problemen

L

P

Z


Keep the stadium clean luik justitie

LANGE PROEFZORG

Doorverwijzing “meldpunt hulpverlening”

=> Concreet behandelingplan ontwikkelen

Justitie overtuigen van veranderingsbereidheid

o.a. op basis v/h afgeleverde behandelplan,

Zelf ontwikkeld behandelplan: basis om een akkoord af te sluiten

Controle op uitvoering van het hulpverleningstraject gedurende 6 maanden

Bij naleving akkoord: sepot


Keep the stadium clean luik justitie

PROEFZORG ONGUNSTIG

Bij ongunstige evaluatie proefzorg:

 • Vervolging voor (correctionele) rechtbank

 • Eerder: dossiers werden gecentraliseerd op themazitting proefzorg => communicatie met drugscène

 • Nu: dossiers worden behandeld door de drugbehandelingskamer

 • Kort op de bal & inhoudelijk sterk dossier


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN SAMENWERKING PARKET?

Maatschappelijk relevante actie

 • Voetbal leeft in de stad

 • Positieve dynamiek

 • Sociale cohesie

  Vaststelling: verstoring van klimaat door druggebruik => aanbod pdK

  Idee: reactieketting

 • startend bij preventie

 • echelonnering

 • (kunnen) eindigen in effectieve repressie => fundamenteel in functie van gedragsverandering


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 1

 • 12/04/09: Gent – Westerlo

 • 8 arrestanten (bezit cannabis voor persoonlijk gebruik)

 • Voorleiding voor pdK en pzm onmiddellijk na verhoor

  7 voorstellen V.S.B.G. (€ 125)

  1 lange proefzorg:

  - klassieke procedure binnen week na voorleiding

  - ambulante begeleiding gedurende 6 maanden

 • Alle voorstellen werden aanvaard en uitgevoerd

 • Alle dossier werden gunstig afgesloten


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 2

 • 02/05/09: Gent – Cercle Brugge

 • 8 arrestanten (bezit cannabis voor persoonlijk gebruik)

 • Voorleiding voor pdK en pzm onmiddellijk na verhoor

  4 voorstellen V.S.B.G. (€ 125)

  4 uitgestelde beslissingen tijdens voorleiding

  Tijd om meer justitiële en politionele info in te winnen

  Afspraak bij pzm week na voorleiding

  3 voorstellen korte proefzorg + V.S.B.G. (€ 75)

  1 lange proefzorg: ambulante begeleiding gedurende 6 maanden

 • Alle voorstellen werden aanvaard en uitgevoerd

 • Alle dossier werden gunstig afgesloten


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 1 & 2

 • Onmiddellijke voorleiding na verhoor voor pdK en pzm

 • Afspraak binnen de week met pzm

 • => Essentie communicatie:

 • Informatie

 • Sensibilisering (loyaliteit)

 • Waarschuwing

 • Reactie op gedrag

  • aanvaardbaar afhandelingsvoorstel

  • ‘geïndividualiseerd’ minimum binnen repressief arsenaal

  • => mensen krijgen kansen  arsenaal reacties werd nt volledig uitgediept, slagkracht achter de hand


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

 • 14/03/10: Gent – Charleroi

 • 8 arrestanten

  2x bezit cannabis voor persoonlijk gebruik

  1 x bezit cannabis voor persoonlijk gebruik, verzwarend t.a.v. minderjarigen

  1 x bezit en verkoop cannabis

  2 x bezit cocaïne voor persoonlijk gebruik

  1 x bezit en afleveren van cocaïne


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

14/03/10: Gent – Charleroi

8 arrestanten

Geen voorleiding maar (via politie tijdens verhoor) afspraak met pzm binnen de week (cfr. tijdswinst in functie van dossieropbouw)

Inhoudelijk gesprek pzm: idem inhoud voorleiding

Voorstellen deelname groepssessie “Keep The Stadium Clean”

Sessie op zaterdagochtend, week na wedstrijd (20/03/10), in stadion

Alle voorstellen werden aanvaard en uitgevoerd

Alle dossier werden gunstig afgesloten


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010

Inleiding door vertegenwoordiger club

Besloten groep samen met groepswerker drughulpverlening


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010

Alle deelnemers waren stipt aanwezig

Participeerden constructief


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

 • Groepssessie 20/03/2010: inhoud

 • Cannabis & de wet

 • Gebruik van cannabis in de nabijheid van minderjarigen

 • Cannabis: the facts (bvb. evolutie THC waarde)

 • Cannabis en hersenen, onder 21 en daarboven

 • Mijn “wilde” jaren


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud

legaal

versus

illegaal


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud

GHB????


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010

Weg ermee!!!!!


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud

Cocaïne,

Is running

arround your

brain!!


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud

 • Bijna elke dag smoren/alcohol drinken

 • Regelmatig helemaal alleen smoren/drinken

 • Slechte schoolresultaten/problemen op werk

 • Beloftes niet nakomen of alsmaar uitstellen

 • Nergens zin in hebben

 • Er veel aan denken of over praten

 • Kwaad worden als iemand zegt dat je te veel smoort/drinkt


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3

Groepssessie 20/03/2010: inhoud

MEER INFO OF VRAGEN

www.drugstories.be

www.druglijn.be- 078/15.10.20 (anoniem)

www.desleutel.be

www.dekiem.be

www.catinfo.be


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANSamenwerking zorgsector:

 • Preventie & curatie minderjarigen:

  CAT/Cggeclips

  Dhr. Rudy Goossens (r.goossens@cggeclips.be)

 • * * *

 • Curatie meerderjarigen:

  Zorgcoördinator middelenmisbruik Oost-Vlaanderen,

  Popovggz (= Oost-Vlaamse koepel geestelijke gezondheidszorg)

  Dhr. Alphonse Franssen (alphonse.franssen@telenet.be)


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEAN

Knelpunten en uitdagingen ?


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANKnelpunten en uitdagingen ?

1. Drugs en stadionverboden gaan vandaag helaas te weinig samen!

Voetbalwet (sinds 18.5.2007): feit of misdrijf moet zijn begaan “omwille van én ter gelegenheid van de organisatie van een voetbalwedstrijd” om stadionverbod te kunnen opleggen!

Slagkracht stadionverbod valt weg!

Hetzij via artikel 21bis: bvb. iemand rookt een joint & steward vraagt persoon op te houden => weigert betrokkene => inbreuk


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANKnelpunten en uitdagingen ?

 • Bvb. cocaïne

  “… cocaïne kan roekeloos gedrag veroorzaken … door het wegvallen van remmingen kunnen coke-gebruikers agressief worden” (www.druglijn.be)

  “… ook komen bij zware gebruikers criminele feiten, geweld en vechtpartijen vaker voor …” (www. vad.be)

  “… cocaïnegebruik maakt mensen tot koele en arrogante personen die alleen aan zichzelf denken, prikkelbaar zijn en vlug geïrriteerd. Er ontstaan dan ook veel ruzies …” (www.desleutel.be)


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANKnelpunten en uitdagingen ?

 • => Deels terug naar tekst van Wet van 21.12.1998 ? “Feiten/misdrijven begaan IN EEN STADION”

 • Noodzakelijke wettelijke aanpassing:

  • Naast: “Omwille van én ter gelegenheid van de organisatie van een voetbalwedstrijd” bvb. toevoeging: “OF Feiten/misdrijven begaan IN EEN STADION”

 • Zonder die aanpassing => repressieve luik aan actie “Keep The Stadium Clean” = fragiel, zinloos (stadionverbod werkt!!)


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANKnelpunten en uitdagingen ?

2. Slagkracht naar minderjarigen toe is beperkt

geen minderjarige arrestanten

Strategie : politie geeft brief mee waarin wordt meegedeeld dat betrokkene contact dient te nemen met het CAT en in een later stadium door het jeugdparket zal worden gecontacteerd

a. In Wet op Jeugdbescherming:

Mogelijkheden tot ingrijpen op parketniveau zijn beperkt !

b. In Voetbalwet ?

Administratief stadionverbod mogelijk voor > 14 j - 18 j <

MAAR: zelfde beperking naar feiten als voor > 18 j


Keep the stadium clean luik justitie

KEEP THE STADIUM CLEANKnelpunten en uitdagingen ?

3. Aanpak van drugs bij supporters op verplaatsing ?

Medewerking van andere clubs, politiediensten en voetbal/drugs-magistraten van andere parketten is vereiste om samen te werken.

Kandidaten ?


Keep the stadium clean luik justitie

COÖRDINATEN

Karlo Goethals, Proefzorgmanager

Parket van de procureur des Konings

Opgeëistenlaan 401b

B-9000 GENT

karlo.goethals@just.fgov.be

Tel 09 234 43 58

Gsm 0473 81 69 05

Fax 09 234 43 68


 • Login