Download
1 / 17

Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски” - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Национален семинар по електронно обучение на тема: “Центрове за дистанционно обучение” 7 Октомври 2005 г. Гранд хотел София,. Веселин Ковачев. Какво е свършено ...?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Национален семинар по електронно обучение на тема:

“Центрове за дистанционно обучение”

7 Октомври 2005 г.

Гранд хотел София,

Веселин Ковачев


Какво е свършено ...? на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

 • Приет е от АС “Правилник за организация и провеждане на дистанционна форма на обучение в Софийския университет “Св. Климент Охридски””.

 • Създаден е неформален кръг от хора от различни специалности и факултети, ратуващи за Въвеждане на ДО.

 • Много от факултетите имат свои сайтове, на които са публикувани учебни материали, отговарящи напълно или частично на изискванията за ДО.

 • Въведена е и се използва от ФМИ учебна средаArcade.

 • Проведени са няколко курса за обучение на преподаватели за подготовка на материали за електронно обучение.

 • Говори се за въвеждане на дистанционно обучение...


Какво ни предстои ...? на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

 • Да въведем на практика приетите в Правилник за ДО основни принципи за организация и реализиране на ДО в университета.


Кои са основните принципи в правилника?

 • Дистанционната форма е равнопоставена спрямо редовната и задочната форма на обучение.

 • Дистанционната форма на обучение се провежда от основните звена на университета (факултети, департаменти и катедри).

 • Центъра за дистанционно обучение осъществява методическо ръководство, оценка и контрол на качеството на обучението.

 • Дистанционната форма на обучение е приложима за всички образователно-квалификационни и научно-образователни степени и за повишаване на квалификацията, като се отчитат особеностите на съответните специалности.


Каква е основната стратегия в началния етап?

 • Въвеждане на ДО в магистърската образователно квалификационна степен.

 • Въвеждане на ДО в интерфакултетнимагистърски програми.

 • Платено обучение.


Структурни звена при началния етап?ДО


База и оборудване началния етап?


Основни задачи на ЦДО началния етап?

 • Да подпомага въвеждането и развитието на дистанционната форма на обучение в университета.

 • Да изработва и предлага на АС за одобрение правила за организация и управление на дистанционното обучение в университета.

 • Да контролира изпълнението на държавните нормативни документи и университетските правилници, касаещи дистанционната форма на обучение.


Основни задачи на ЦДО началния етап?

 • Да оценявакачествотона предлаганите програми за дистанционно обучение в съответствие с критериите на НАОА за акредитиране на дистанционни програми.

 • Да проверява и контролира качеството на реализиране на програмите за дистанционно обучение в периодите между две акредитации на НАОА.

 • Да организира обучение на преподаватели от университета с цел подготовка на курсове и програми за дистанционно обучение.


Поднормативни актове на ЦДО началния етап?

Предстои изработването на:

 • Устройствен правилник за дейността на ЦДО.

 • Правила за организацията на програма, провеждана в дистанционна форма на обучение.

 • Правила за техническо и технологично осигуряване на дистанционната форма на обучение.

 • Методическо ръководство за провеждане на дистанционната форма на обучение в СУ.


Устройство на ЦДО началния етап?

Структурата и съставът на ЦДО се дискутира, като се търси оптимума на този начален етап.

Един възможен вариант е:

 • Изпълнително тяло в състав до 3 души;

 • Съвет за дистанционно обучение с по един представител от всеки факултет, който разработва програми за ДО;


Финансиране на ЦДО началния етап?

 • Средства от държавната субсидия на университета, в рамките на бюджета на основните звена и/или целеви средства;

 • Постъпления от такси за обучение;

 • Собствени средства на основните звена или университета;

 • Средства от различни видове програми или проекти;

 • Дарения

 • Други


Разпределение на таксите от ДО началния етап?

 • СУ „Св. Климент Охридски” – 20 %;

 • ЦДО – 10 %;

 • Основно звено, провеждащо обучението – 70 %.


Кадри ......... началния етап?

 • Няма необходимия брой подготвени преподаватели за изготвяне на учебни помагала, програми и планове за дистанционно обучение.

 • Изключение в това отношение е Факултета по математика и информатика.

 • В рамките на изпълнение на проект “Въвеждане на електронно обучение (E-learning) за специалностите от природните науки в Софийския университет «Св. Климент Охридски», финансиран от Световната банка са обучени 25 преподаватели.


Дейности началния етап?

На първия етап от въвеждането на електронно обучение в Софийския университет “Св. Климент Охридски” се предвижда:

 • Организиране на курсове за подготовка на преподаватели за планиране и провеждане на дистанционно обучение;

 • Подготовка на учебна документация, учебни материали и организиране на дистанционно обучение за магистърска образователно квалификационна степен;

 • Въвеждане на единна учебна среда за електронна форма на дистанционно обучение;

 • Подготовка на единични дисциплини, отговарящи на изискванията за електронно обучение, с оглед използването им по-късно в програми за ДО.


Проблеми? Има ги...! началния етап?

Само някои от тях:

Финансиране на началния етап от създаване на ЦДО.

Преодоляване на отхвърлянето на новото....

Подготовка на преподавателите и студентите.

Мотивация на преподавателите за приемане на ДО.


Всяко начало е трудно... началния етап?

...но това не е спряло развитието!

[email protected]ofia.bg

www.mmc.gea.uni-sofia.bg

02 944 50 98


ad