Rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland. Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o. problematyka items. prawo do opłat od rozmnożeń własnych, uprawy objęte odstępstwem rolnym, zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych, struktura agrarna w Polsce,

Download Presentation

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozmnożenia własne w PolsceFarm saved seeds in Poland

Karol Marciniak

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o.


problematykaitems

 • prawo do opłat od rozmnożeń własnych,

 • uprawy objęte odstępstwem rolnym,

 • zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych,

 • struktura agrarna w Polsce,

 • system zbierania opłat licencyjnych,

 • odmiany niechronione w Polsce,

 • hodowcy obecni w Polsce,

 • bariery i perspektywy zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce.


Ochrona prawna odmian w PolsceLegislation on fss

 • Konwencja UPOV 1991 r.,

 • Rozporządzenie Rady (WE)

  Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994r,

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,

  • nowelizacja ustawy o prawnej ochronie odmian w toku.


Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

1. definicja małego rolnika:

 • 5 ha

 • posiadacz gruntów rolnych uprawiający bardzo wczesne lub wczesne odmiany ziemniaka na powierzchni do 1 ha, a w przypadku pozostałych odmian ziemniaka na powierzchni do 2 ha.

  20 ha


Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

2. Zobowiązanie wszystkich rolników i przetwórców do udzielenia wyczerpujących informacji o fss,

3. Umożliwienie hodowcom kontroli uzyskanej informacji,

4. Potraktowanie naruszeń wyłącznego prawa jako przestępstwa


Uprawa zbóż, ziemniaków i rzepaku w Polsce w 2005 roku (Crop cultivation)

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

pszenica

wheat

jęczmień

barley

owies

oats

żyto

rye

pszenżyto

triticale

mieszanki

mixed

ziemniaki

potatoes

rzepak oz.

w. rape


Użycie kwalifikowanego materiału siewnego w 2005 r. Certified seed usage in 2005


Produkcja nasienna zbóż w Polsce(tys. ha)Area of cereal seed production in Poland


Nasiona własne i z nielegalnego obrotuFarm saved seeds and illegal market


Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

1 - 5 ha

1 146

2 764

5 – 20 ha

693

6 688

> 20 ha

116

7 050

suma

total

1 956

16 500

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Powierzchnia uprawy gatunków objętych odstępstwem rolnym (tys. ha)Cultivation area of crops at „big farmers”

Powyżej 5 ha

5 ha and more

Powyżej 20 ha

20 ha and more

Zboża

cereals

6 300

2 900

Ziemniaki

potatoes

200

25

rzepak oz.

w. rape

400

310

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Opłaty licencyjneRoyalties

system udzielania i rozliczania licencji

 • hodowca firma nasienna

  (breeder) (seed company)

 • Agencja Nasienna Sp. z o.o.

  • kontrola realizacji umów licencyjnych,

  • przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi nasion

umowa licencyjna

opłaty licencyjne


Agencja Nasienna Sp. z o.o.

 • Udziałowcy spółki:

 • shareholders

 • Danko Hodowla Roślin

 • Poznańska Hodowla Roślin

 • Małopolska Hodowla Roślin HBC

 • Nasiona Kobierzyc

 • Hodowla Roślin Szelejewo

 • Hodowla Roślin Strzelce

 • Hodowla Roślin Smolice


Poziom opłat licencyjnychRoyalty level

poziom opłat licencyjnych w 2005 r

 • zboża 8 – 18 PLN/qśr. 11PLN

  cereals

 • ziemniaki4 – 10 PLN/q

  potatoes

 • rzepak 1 - 2 PLN/kg

  winter rape


Wartość opłat licencyjnych i opłat od rozmnożeń własnychVolume of royalties on certified seed and fss

40

mln

PLN

.

40,0

35

30

25

20

15

10,0

10,2

10

3,7

4

5

1,5

0

opłaty licencyjne (royalties)

fss

zboża

ziemniaki

rzepak


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Areał upraw nasiennych odmian zbóż niechronionych w Polsce w 2005Seed production area of unprotected cereal varieties

50,0

4,7%

7,7%

40,0

27,8%

RO

NL

30,0

47,7

tys ha

95,3%

20,0

64,6%

10,0

0,0

produkcja nasion

area of seed production

rejestracja

listing

ochrona

protection


Areał upraw nasiennych niechronionych odmian ziemniaka Seed potatoproduction area of unprotected varieties

5

15%

25,1%

4

RO

NL

3

32,5%

4634ha

2

85%

1

42,4%

0

areał upraw

area of reproduction

rejestracja

listing

ochrona

protection


Hodowcy zbóż w Polsce lub pełnomocnicy Cereal breeders or their representatives


Hodowcy ziemniaków lub pełnomocnicy Potato breeders or their representatives


Hodowcy rzepaku lub pełnomocnicy Winter rape breeders or their representatives


Hodowcy lub pełnomocnicy Plant breeders or their representatives

 • zboża cereals18

 • rzepak w. rape 9

 • ziemniaki potatoes15

  razem36


Organizacje hodowców i rolnikówOrganizations of breeders and farmers

 • Polska Izba Nasienna

  • Komitet Hodowców

   wspólne przedstawicielstwo

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych?


Przetwórcy nasionSeed processors

 • mały rynek przetwórców profesjonalnych,

 • brak rejestru podmiotów świadczących usługi przygotowania nasion do siewu,

 • trudności z otrzymaniem informacji

 • niezrozumienie i niechęć przetwórców do współpracy


Jaki system zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce?Which system shall we follow in Poland?

 • francuski?

 • fiński?

 • angielski?

 • czeski?

 • niemiecki?


Perspektywy zbudowania efektywnego systemu zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce

 • brak rozwiązań prawnych pozwalających efektywnie egzekwować prawa hodowcy – zmiany w toku

 • możliwości aktywnej pomocy ze strony państwa,

 • determinacja hodowców,

 • mentalność oraz siła polityczna rolników,


Dziękuję za uwagę

Dziękuję Panu Pawłowi Kochańskiemu,

Prezesowi Agencji Nasiennej,

za pomoc w zebraniu materiałów


 • Login