Formální stránka práce - PowerPoint PPT Presentation

Form ln str nka pr ce
Download
1 / 57

 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Formální stránka práce. Tereza Konečná 2014. Z čeho se skládá SOČ. Z čeho se skládá SOČ. Obálka. Z čeho se skládá SOČ. Obálka Titulní list/patitul. Z čeho se skládá SOČ. Obálka Titulní list/patitul Čestné prohlášení, příp. poděkování. Z čeho se skládá SOČ. Obálka

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Formální stránka práce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Form ln str nka pr ce

Formální stránka práce

Tereza Konečná

2014


Z eho se skl d so

Z čeho se skládá SOČ


Z eho se skl d so1

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka


Z eho se skl d so2

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul


Z eho se skl d so3

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul

 • Čestné prohlášení, příp. poděkování


Z eho se skl d so4

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul

 • Čestné prohlášení, příp. poděkování

 • Anotace a klíčová slova


Z eho se skl d so5

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul

 • Čestné prohlášení, příp. poděkování

 • Anotace a klíčová slova

 • Obsah


Z eho se skl d so6

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul

 • Čestné prohlášení, příp. poděkování

 • Anotace a klíčová slova

 • Obsah

 • Vlastní práce (úvod, tělo, závěr)


Z eho se skl d so7

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul

 • Čestné prohlášení, příp. poděkování

 • Anotace a klíčová slova

 • Obsah

 • Vlastní práce (úvod, tělo, závěr)

 • Použitá literatura (obrázky, citace,…)


Z eho se skl d so8

Z čeho se skládá SOČ

 • Obálka

 • Titulní list/patitul

 • Čestné prohlášení, příp. poděkování

 • Anotace a klíčová slova

 • Obsah

 • Vlastní práce (úvod, tělo, závěr)

 • Použitá literatura (obrázky, citace,…)

 • Přílohy


Jak m pr ce vypadat

Jak má práce vypadat


Jak m pr ce vypadat1

Jak má práce vypadat

 • Rozsah 20-30 stran


Jak m pr ce vypadat2

Jak má práce vypadat

 • Rozsah 20-30 stran

 • Případné další věci do příloh


Jak m pr ce vypadat3

Jak má práce vypadat

 • Rozsah 20-30 stran

 • Přílohy

 • Vazba (ideálně kroužková)


Jak m pr ce vypadat4

Jak má práce vypadat

 • Rozsah 20-30 stran

 • Přílohy

 • Vazba (ideálně kroužková)

 • Jazyková správnost


Jak m pr ce vypadat5

Jak má práce vypadat

 • Rozsah 20-30 stran

 • Přílohy

 • Vazba (ideálně kroužková)

 • Jazyková správnost

 • Grafická úprava


Grafick prava

Grafická úprava


Grafick prava1

Grafická úprava

 • Papír formátu A4, možno tisknout oboustranně


Grafick prava2

Grafická úprava

 • Papír formátu A4, možno tisknout oboustranně

 • Jeden font, velikost 10-12 bodů


Grafick prava3

Grafická úprava

 • Papír formátu A4, možno tisknout oboustranně

 • Jeden font, velikost 10-12 bodů

 • Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)


Grafick prava4

Grafická úprava

 • Papír formátu A4, možno tisknout oboustranně

 • Jeden font, velikost 10-12 bodů

 • Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)

 • Mezi odstavci volné místo (NE ŘÁDEK!)


Grafick prava5

Grafická úprava

 • Papír formátu A4, možno tisknout oboustranně

 • Jeden font, velikost 10-12 bodů

 • Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)

 • Mezi odstavci volné místo

 • Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1)


Grafick prava6

Grafická úprava

 • Papír formátu A4, možno tisknout oboustranně

 • Jeden font, velikost 10-12 bodů

 • Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)

 • Mezi odstavci volné místo

 • Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1)

 • Číslovat stránky, poznámky, obrázky, tabulky


Citace a parafr ze

Citace a parafráze


Citace a parafr ze1

Citace a parafráze

 • Každá cizí myšlenka musí být označena


Citace a parafr ze2

Citace a parafráze

 • Každá cizí myšlenka musí být označena

 • Parafráze bez uvozovek, ale s odkazem


Citace a parafr ze3

Citace a parafráze

 • Každá cizí myšlenka musí být označena

 • Parafráze bez uvozovek, ale s odkazem

 • Přesná citace v uvozovkách


Citace a parafr ze4

Citace a parafráze


Odkaz na literaturu

Odkaz na literaturu


Odkaz na literaturu1

Odkaz na literaturu

 • Sociologie je zajímavý obor, který studuje všechny společenské jevy (Giddens 1999: 14)


Odkaz na literaturu2

Odkaz na literaturu

 • Sociologie je zajímavý obor, který studuje všechny společenské jevy (Giddens 1999: 14)

 • „Sociologie se zabývá studiem sociálního života, skupin a společnosti.“ (Giddens 1999: 14)


Odkaz na literaturu3

Odkaz na literaturu

 • Sociologie je zajímavý obor, který studuje všechny společenské jevy (Giddens 1999: 14)

 • „Sociologie se zabývá studiem sociálního života, skupin a společnosti.“ (Giddens 1999: 14)

 • Další varianty:

  • [Giddens 1999: 14]

  • [1: 14]

  • [1]


Odkaz na literaturu4

Odkaz na literaturu


Odkaz na literaturu5

Odkaz na literaturu


Odkaz na literaturu6

Odkaz na literaturu

 • Seznam literatury řadíme abecedně podle příjmení autora


Odkaz na literaturu7

Odkaz na literaturu

 • Seznam literatury řadíme abecedně podle příjmení autora

 • Se správným citováním pomůže norma ČSN ISO 690 nebo web www.citace.com


P smo

Písmo


P smo1

Písmo

 • ABCDEF abcdef

  Constantia


P smo2

Písmo

 • ABCDEF abcdef

 • ABCDEF abcdef

  TimesNew Roman


Ztracenci

Ztracenci


Ztracenci1

Ztracenci

Pohanská filosofka a první historicky známá

matematička žijící v závěru řecko-římské doby v egyptské Alexandrii. Byla dcerou a žačkou známého alexandrijského matematika Theona. V převážně mužské společnosti byla předmětem pozornosti pro svou nezávislost, praktičnost a sebeovládání. Hypatie se věnovala vědě a filosofii, což samo o sobě mohlo být pro ženu pokládáno za nepatřičné – byla ostatně „téměř jedinou ženou v dějinách antické filosofie.“ Vedle toho se nikdy neprovdala a zdůvodňovala to prý tím, že je vdaná za matematiku. Údajně se namísto ženských šatů oblékala do roucha učenců (tj. mužů).


Ztracenci2

Ztracenci

Pohanská filosofka a první historicky známá matematička žijící v závěru řecko-římské doby v egyptské Alexandrii. Byla dcerou a žačkou známého alexandrijského matematika Theona. V převážně mužské společnosti byla předmětem pozornosti pro svou nezávislost, praktičnost a sebeovládání. Hypatie se věnovala vědě a filosofii, což samo o sobě mohlo být pro ženu pokládáno za nepatřičné – byla ostatně „téměř jedinou ženou v dějinách antické filosofie.“ Vedle toho se nikdy neprovdala a zdůvodňovala to prý tím, že je vdaná za matematiku. Údajně se namísto ženských šatů oblékala

do roucha učenců (tj. mužů).


Zarovn n

Zarovnání


Zarovn n1

Zarovnání

Pohanská filosofka a první historicky známá matematička žijící v závěru řecko-římské doby v egyptské Alexandrii. Byla dcerou a žačkou známého alexandrijského matematika Theona. Je zřejmé, že na ženu své doby vedla přinejmenším neobvyklý život. V převážně mužské společnosti byla předmětem pozornosti pro svou nezávislost, praktičnost a sebeovládání. Hypatie se věnovala vědě a filosofii, což samo o sobě mohlo být pro ženu pokládáno za nepatřičné – byla ostatně „téměř jedinou ženou v dějinách antické filosofie.“ Vedle toho se nikdy neprovdala a zdůvodňovala to prý tím, že je vdaná za matematiku. Údajně se namísto ženských šatů oblékala do roucha učenců (tj. mužů).


Zarovn n2

Zarovnání

Pohanská filosofka a první historicky známá matematička žijící v závěru řecko-římské doby v egyptské Alexandrii. Byla dcerou a žačkou známého alexandrijského matematika Theona. Je zřejmé, že na ženu své doby vedla přinejmenším neobvyklý život. V převážně mužské společnosti byla předmětem pozornosti pro svou nezávislost, praktičnost a sebeovládání. Hypatie se věnovala vědě a filosofii, což samo o sobě mohlo být pro ženu pokládáno za nepatřičné – byla ostatně „téměř jedinou ženou v dějinách antické filosofie.“ Vedle toho se nikdy neprovdala a zdůvodňovala to prý tím, že je vdaná za matematiku. Údajně se namísto ženských šatů oblékala do roucha učenců (tj. mužů).


Zarovn n3

Zarovnání

Pohanská filosofka a první historicky známá matematička žijící v závěru řecko-římské doby v egyptské Alexandrii. Byla dcerou a žačkou známého alexandrijského matematika Theona. Je zřejmé, že na ženu své doby vedla přinejmenším neobvyklý život. V převážně mužské společnosti byla předmětem pozornosti pro svou nezávislost, praktičnost a sebeovládání.

Hypatie se věnovala vědě a filosofii, což samo o sobě mohlo být pro ženu pokládáno za nepatřičné – byla ostatně „téměř jedinou ženou v dějinách antické filosofie.“ Vedle toho se nikdy neprovdala a zdůvodňovala to prý tím, že je vdaná za matematiku. Údajně se namísto ženských šatů oblékala do roucha učenců (tj. mužů).


Voln dky

Volné řádky


Voln dky1

Volné řádky


Sla a jednotky

Čísla a jednotky


Sla a jednotky1

Čísla a jednotky

12 % × 12%


Sla a jednotky2

Čísla a jednotky

12 % × 12%

3,5V × 3,5 V


Sla a jednotky3

Čísla a jednotky

12 % × 12%

3,5V × 3,5 V

3,5 V × 3.5 V


Sla a jednotky4

Čísla a jednotky

12 % × 12%

3,5V × 3,5 V

3,5 V × 3.5 V

Tři volty × tři V × 3 volty


Sla a jednotky5

Čísla a jednotky

12 % × 12%

3,5V × 3,5 V

3,5 V × 3.5 V

Tři volty × tři V × 3 volty

7,6 miliony × 7,6 milionu


Sla a jednotky6

Čísla a jednotky

12 % × 12%

3,5V × 3,5 V

3,5 V × 3.5 V

Tři volty × tři V × 3 volty

7,6 miliony × 7,6 milionu

12 palcový × 12-ti palcový


Sla a jednotky7

Čísla a jednotky

12 % × 12%

3,5V × 3,5 V

3,5 V × 3.5 V

Tři volty × tři V × 3 volty

7,6 miliony × 7,6 milionu

12 palcový × 12-ti palcový

12345 × 12 345


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Terka.Konecna@gmail.com


 • Login